Fagforbund har medlemsfremgang

HK og FOA scorer blivende medlemmer i kølvandet på OK18-forløbet
Den overenskomstbærende del af fagbevægelsen høster nu fremgang på det langstrakte og dramatiske forløb omkring fornyelsen af de offentligt ansattes overenskomster i foråret og forsommeren.

I al fald melder fagforbundene FOA og HK nu begge om medlemsfremgang i 1. halvår af 2018.

FOA’s medlemsudvikling fra 31. december 2017 til 31. juli 2018 viser en fremgang på 1.174 erhvervsaktive medlemmer, inklusive elever. Fremgangen svarer til em medlemsfremgang på 0,8 procent.

Hos HK er fremgangen endnu mere markant – målt på en kortere periode. HK har fået 2.033 nye medlemmer fra 18. januar til 18. juli – svarende til en medlemsfremgang på 1,1 procent.

HK: OK18 er historien om fællesskab

Hos HK Danmark glæder mig sig over fremgangen:

"Vi er rigtig glade for - og også stolte af - en medlemsfremgang på over 2.000 her i første halvdel af 2018. Ingen tvivl om, at overenskomstforhandlingerne i foråret har haft stor betydning. Tallene tyder på at det er lykkes at vise, hvad det er for et fællesskab, man bliver en del af, når man melder sig ind. Men vi har ikke tænkt os at hvile på laurbærrene,” siger Kim Simonsen, formand for HK Danmark, til Netavisen Pio.

Men vi har ikke tænkt os at hvile på laurbærrene

Glæden er mindst lige så stor hos FOA:

”Set med organiseringsbriller var det vigtigste i OK18, at vi havde en sag. En sag, der var fælles for os alle. En sag, vi talte højt om. Den sag bør vi faktisk tale om hele tiden: Vigtigheden af at være medlem af en overenskomstbærende fagforening,” siger forbundssekretær Helena Mikkelsen til Netavisen Pio.

FOA: Ikke bare turist-medlemmer

”Vi har naturligvis været meget opmærksomme på, om de her nye medlemmer kun var ’turister’ i forbindelse med OK18, eller om de fortsætter som medlemmer efter faren er drevet over. Men 87,5 procent af de medlemmer, vi fik under OK18-forløbet, er fortsat medlem af FOA,” oplyser Helena Mikkelsen.

FOA har været i kontakt med de få nye, der meldte sig ud igen efter overenskomstforløbet, og det viser sig, at de overvejende er udmeldt eller overflyttet på grund af uddannelses- eller jobskifte uden for FOA’s område.

”Tallene viser mig, at man gerne vil være medlem af FOA eller en anden overenskomstbærende fagforening. At man gerne vil være en del af det faglige fællesskab.  OK18 viste os, at når vi kollektivt står sammen, så står vi stærkest. Og så tror jeg også, at det gik op for mange hjemme i stuerne, at det betyder noget, hvor man er organiseret. Det betyder noget, at man er organiseret dér, hvor man forhandler overenskomsterne.”

Det betyder noget, at man er organiseret dér, hvor man forhandler overenskomsterne

Helena Mikkelsen understreger, at det ikke kun er OK18, der medvirker til at FOA’s medlemstal er stigende. FOA har øget fokus på organisering af privatansatte. FOA har således fået 50 nye overenskomster i hus på det private område.

Jan Kjærgaard er redaktør på Netavisen Pio.


placeholder

Kommentarer

Dejligt at læse at udviklingen er vendt. Tillykke til HK og FOA. Jeg ved I har arbejdet hårdt for sagen. Så det er velfortjent at det nu er lykkedes

Annonce