Annonce

Fagforbund kritiserer Wammens digitaliseringsplan

HK er stærkt skeptisk over for regeringens plan om at digitalisering skal frigøre 10.000 offentligt ansatte.
Regeringens 10-årsplan for digitalisering i den offentlige sektor får hård kritik af fagforbundet HK, som frygter, at de gode intentioner ender som en spareøvelse.

HK reagerer især på regeringens ide om at brug af robotter, automatiseret sagsbehandling og kunstig intelligens vil frigøre 10.000 offentligt ansatte medarbejdere.

De kan så ifølge den nye strategi  stedet koncentrere sig om såkaldt ”borgernær velfærd” som for eksempel skoler daginstitutioner, sundhed og ældrepleje.

”Der er bestemt gode takter i regeringens nye digitaliseringsstrategi, men hvis man forestiller sig, at man kan fyre 10.000 medarbejdere, uden at det går ud over velfærden, så tager man gruelig fejl,” siger næstformand i HK Danmark, Mads Samsing, til Netavisen Pio.

“En meget stor del af administrationen i den offentlige forvaltning er direkte rettet mod borgerne. Eller også bidrager administrationen til, at der er andre, der kan løse deres borgernære opgaver,” siger Mads Samsing.

De ansatte skal med

Han undrer sig samtidig over, at regeringen ikke vil invitere de ansattes fagforeninger med ved bordet, når de storslåede planer om digitalisering skal fungere i den virkelige verden på kommunale og statslige arbejdspladser.

placeholder

 

”Regeringen lægger op til at gå i dialog med KL (Kommunernes Landsforening, red.) og Danske Regioner, men de har overhovedet ikke tænkt de faglige organisationer ind,” siger Mads Samsing til Netavisen Pio.

”Hvis du skal have forandringer af den her kaliber til at lykkes, skal du have medarbejderne med. Hvad er det for nogle grupper man vil flytte rundt på, og hvordan vil man inddrage medarbejderne og deres organisationer i de her forandringsprocesser,” lyder spørgsmålet fra Mads Samsing.

Også i HKs sektor for kommunalt ansatte er man skeptiske over for planerne for digitalisering af det offentlige.

Fare for skibbrud

”Der skal ikke herske tvivl om, at jeg og HK’erne helt generelt er mere end klar til at bidrage til at fremme den digitalisering, der kan lette hverdagen for borgere og virksomheder.” 

“Men al erfaring viser, at digitaliseringsprojekterne lider skibbrud, hvis man skiller sig af med de medarbejdere, der er ved, hvor skoen trykker og er garanter for, at kommuner, regioner og stat kan fastholde styringen i digitaliseringsprocessen,” lyder det fra Lene Roed, formand for HK Kommunal.

en rigtig dårlig ide at vælte administrative opgaver over på andre faggrupper

Hun peger på, at man allerede har dårlige erfaringer med at flytte administrative opgaver over på andre faggrupper.

”Vi skal simpelthen blive bedre til at lade de rigtige medarbejdere løse de relevante opgaver. For eksempel sikrer det administrative personale jo blandt andet, at andre faggrupper får mere tid til deres kerneopgave.” 

“Det er nemlig en rigtig dårlig ide at vælte administrative opgaver over på andre faggrupper. For opgaverne forsvinder jo ikke, fordi man skærer ned,” lyder det fra HK Kommunals formand.

Storkapitalen i spidsen

Mens de ansattes faglige organisationer er holdt udenfor den praktiske del af digitaliseringen har regering ikke haft den samme reservationer med hensyn til et nyt digitaliseringsråd, som skal rådgive politikerne om, hvordan den nye strategi kommer sikkert i havn.

Som formand har regeringen udpeget administrerende direktør i Microsoft Danmark, Nana Bule, mens de øvrige medlemmer bliver hentet blandt eksperter fra den offentlige og private sektor.

Udnævnelsen af Microsoft-direktøren vækker undren i HK.

placeholder

 

”Hvis man ville have et bredt it-fagligt organ, kunne man tage folk fra universiteterne. I stedet siger man: Nu tager vi leverandøren for styresystemer og office-pakke, der er på 90 procent af computerne,” siger Mads Samsing til Netavisen Pio.

”At en socialdemokratisk regering vælger at sætte storkapitalen og hovedleverandøren i spidsen for et råd, der skal rådgive om den digitale udvikling i Danmark, der har så afgørende betydning for samfundsudviklingen. Det er mig en gåde,” siger Mads Samsing.

S: Ingen skal fyres

Om kritikken af at lade Microsoft danske topchef sidde på formandsposten i Digitaliseringsrådet, siger Socialdemokratiets finansordfører, Benny Engelbrecht, at det er hans forventning, at enhver kvalificeret person der bliver udpeget til rådgivende organer baserer sin rådgivning på den viden og erfaring, man har.

“Hvis vi vil have nogle kvalificerede rådgivere, skal vi så lade deres kompetencer være en barriere. Jeg synes, det er meget klogt at have en person, som vi kan sige, har kompetencer på det her felt,” siger Benny Engelbrecht.

Han afviser samtidig, at regeringens digitaliseringsstrategi er et oplæg til besparelser og fyringer i den offentlige sektor.

dialog med de faglige organisationer er væsentligt

“Kan man spare nogle årsværk på bureaukrati, så kan de årsværk bruges på varme hænder. Det vil i praksis sige, at de medarbejdere, der nu bruger tid en arbejdsopgave, vil skulle lave nogle andre opgaver. Vi taler ikke om, at fyre nogen, men at bruge tid på noget mere borgernært. Så man skal ikke have en grundbekymring for, at der er medarbejdere, der skal fyres,” siger Benny Engelbrecht.

Han peger desuden på, at det er kommuner og regioner, der er arbejdsgiver, og det derfor er deres ansvar, at have en dialog med de ansattes organisationer.

“Det er i høj grad dem, der må sørge for at have dialogen. Hvordan man organiserer det, må være op til dem. Men jeg forstår synspunktet og anerkender, at dialog med de faglige organisationer er væsentligt,” siger Benny Engelbrecht.

 

 

Henrik Rasch er journalist på Netavisen Pio.


Flere artikler om emnet

Kommentarer

Så snart nogen finder ud af, hvordan sådan en digitaliserings algoritme virker kan de tage røven på den big time. Har staten allerede glemt de over 12.000.000.000 i tilbageføring af aktieudbytte skat som fløj ud i hyperspace og havnede i Dubai? På tysk TV ha der været et interview med den hoved mistænkte bosat i Dubai. Han var klar til at gå i gang igen hurtigst muligt. For ham galt det udelukkende om at fylde sine lommer mest muligt. Han sagde også at digitale skatte unddragelser stadig foregår. Men at myndighederne ikke have en eneste chance for at følge med den digitale udvikling og altid vil tabe.

Kommune sammenlægningen tilbage i 2007 skulle også spare milliarder af kroner og frigive tusindvis af hænder. Det skete aldrig. Tværtimod. Det samme komme til at ske med mere digitalisering. Der vil blive behov for tusindvis af ansatte, som skal rette på alle de fejl og mangler der opstår. Bare se på MitID, hvor borgerservice landet over bliver løbet over ende.

For slet ikke at tale om sygehuse, skoler og børnehaver, hvor arbejdsglæde og varme hænder er blevet udskiftet med et digitalt helvede, hvor personalet bare flygter fra. Så NEJ tak til et automatiseret offentlig sektor.

Måske lige med undtagelse af Christiansborg og folketingssalen. Her kunne de 179 medlemmer passende udskiftes med en algoritme.

Jeppe tag dig nu sammen.
3 kommentarer på 18 minutter!!!

Kniber det med hukommelsen eller ved du ikke hvad du vil skrive?

Som sagt så overgår du Aksel i kvantitet men ikke i kvalitet
.

For 10-15 år siden afskedige det blå svindlerhold op mod 4.000 ansatte hos SKAT, hvor digitalisering fremover skulle ordne ærterne. Der er fortsat i dag ikke været muligt af afgøre, hvor mange milliarder af kroner staten derved er blevet snydt for. Men vi tale om 3 cifrede milliard beløb. Det kan du takke det blå svindlerhold for. SKAT kæmper stadig i forsøget på at få ryddet op ligesom der er nyansat 1.000 vis af ansatte for at få rettet op.

Men et ødelagt SKAT er en bergnet kalkulation i det blå svindlerholds ødelæggelse af velfærdsstaten Danmark som står og falder med et velfungerende SKAT og skattesystem. Så ødelæggelse af SKAT er lige efter bogen hos det blå svindlerhold.

det blå svindlerhold
det blå svindlerhold
det blå svindlerholds
det blå svindlerhold

Jeppe tag dig nu sammen.
3 kommentarer på 18 minutter!!!

Kniber det med hukommelsen eller ved du ikke hvad du vil skrive?

Som sagt så overgår du Aksel i kvantitet men ikke i kvalitet
.

Staten kommer værst af alt til at mangle den enorme kompetance de 10.000 medarbejdere tager med sig og som siden g´bliver glemt i statens tjeneste. Kompentance rsom går tabt og ikke kan genindes, når først de er væk. Det kommer for fremtiden til at koste enorme milliard beløb.

Men software husene kommer til at scorer kassen i uendelighed. Hvert enkelt system er en potentiel milliard indtægt så lagt øjet rækker. Systemer og algoritmer som skal opdateres konstant og som ingen efter en årerække længere kan forstå og gennemskue, hvad det egentlig er hvad de gør. Det digitale helvede er en realitet, som ikke kan stilles til ansvar.

Og så kan staten med et for alvor hackes af hele verden.

Jeppe tag dig nu sammen.
3 kommentarer på 18 minutter!!!

Kniber det med hukommelsen eller ved du ikke hvad du vil skrive?

Som sagt så overgår du Aksel i kvantitet men ikke i kvalitet
.

Digitaliseringen af skattevæsent og fogedfunktionen var et katastrofe. Implementering af it-systemer skal gøres i meget små trin. Leverandører anbefaling af revolution ved hjælpe af nye systemer er kun vejen til nye katastrofer. F.eks regionerne nye sundhedssystemer med afskedelse af lægesekretær før læger blev sat til at administrere i det nye it system.