Fagforbund om seniorpension: Virkelig et bluffnummer

Aftalen om seniorpension er en skridt i den rigtige retning, men løser ikke grundlæggende udfordring for de nedslidte, lyder dommen fra flere fagforbund.
Mens regeringsudspillet om en ny seniorpension rummer positive forbedringer, savner en række fagforbund en løsning for de mange – tusindvis af danskere – der er slidt op efter et langt arbejdsliv, men ikke får glæde af den nye ordning.

”Det er et skridt i den rigtige retning, men desværre helt utilstrækkeligt i forhold til at hjælpe de mange, mange mennesker, der er slidt op efter et langt og hårdt arbejdsliv, men falder udenfor den nye løsning,” siger Per Christensen, der er forbundsformand i fagforbundet 3F i en pressemeddelelse.

Han hæfter sig ved, at mange nedslidte – også blandt 3F’s medlemmer - ikke vil opfylde regeringens krav om, at du kun må have 6 år tilbage til folkepensionen og skal have en såkaldt restarbejdsevne på 15 timer om ugen.

”Udspillet hjælper f.eks. ikke den 55-årige tømrer, der blev sygemeldt i efteråret, fordi knæene er slidt op efter 37 års hårdt arbejde. Og det hjælper ikke ham på 58 år, der startede som 18-årig, og i dag er nedslidt,” siger han.

Penge til 300 om året

Det nye udspil skal finansieres for 1,2 milliarder kroner årligt frem mod 2025. Heraf går kun 650 millioner kroner til den nye seniorordning, mens der også sættes penge af til skattelettelser til ældre, som bliver på arbejdsmarkedet.

Finansieringens størrelse vækker undren i 3F. Her vurderer man ikke, at finansieringen rækker til at hjælpe tusindvis af slidte lønmodtagere, som regeringen lægger op til.

Bruges Finansministeriets ”tommelfingerregel for nedslidning” – som regeringen har brugt i forhold til, hvor mange nedslidte, der kunne reddes i puljen til differentieret pensionsalder - så sikrer det nye udspil for 650 millioner kroner kun hjælp til samlet 1.850 fuldtidspersoner fra beskæftigelse. Målt over de 6 år, ordningen skal gælde, svarer det til godt 300 pr. årgang.

Fortsat kun en ordning for de syge

Seniorførtidspensionen kom aldrig til at fungere efter hensigten, og derfor glæder det Fødevareforbundet NNF, at der nu bliver rettet op på ordningen, så man nemmere kan få tilkendt en seniorpension, hvis man nærmer sig pensionsalderen og er for sy g til at arbejde.

Men trods forbedringer, så afhjælper seniorpensionen ikke situationen for de fysisk nedslidte lønmodtagere, der ikke kan holde til en højere pensionsalder:

"Vi har i årevis efterlyst en forbedring af seniorførtidspensionsordningen. Når man regner med, at den skal hjælpe omkring 8.700 lønmodtagere, og der kun er knap et par tusinde, der har fået tilkendt en seniorførtidspension, så siger det sig selv, at der er noget, der skal rettes til. Men det ændrer ikke på, at seniorpensionen fortsat er målrettet dem, der er for syge til arbejde - ikke alle dem, der "blot" er nedslidte efter et langt og hårdt arbejdsliv," fastslår næstformand for Fødevareforbundet NNF, Jim Jensen, i en kommetar på nnf.dk.

Virkelig et bluffnummer

I aftalen om seniorpensionsordningen er der ikke lagt op til at ordningen skal være en rettighed, men selvom man slækker lidt på kravene, så vil ordningen fortsat være noget, som man skal visiteres til.

”At snakke om en rettighed er da virkelig et bluffnummer, når vi taler om regeringens, Dansk Folkeparti og Radikale Venstres nye aftale om seniorpension. Du skal fortsat visiteres og stå med hatten i hånden, og vurderes af andre. Det er godt med forbedringer, men tale om en ret, det er bluff,” lyder det i et tweet fra Benny Andersen, der er formand for Socialpædagogerne.

Frygter en syltekrukke

Forligspartierne vil også nedsætte en kommission, der skal kigge på tilbagetrækningsalderen generelt. Mona Striib, der er formand for FOA, frygter, at det er et forsøg på at sende debatten om en differentieret folkepension ned i en syltekrukke.

"Vi har ikke tid til at vente på en løsning, som måske måske ikke træder i kraft i 2040, som Lars Løkke lancerede i søndags. Dem over 50 år er slet ikke omfattet, og dem under kommer til at opleve, at de mister op i nærheden af 3000 kroner om måneden i hele resten af pensionistlivet. Den del af forliget er det altså svært at kalde andet end et bluffnummer. Vi mener stadig, at politikerne i stedet bør opsige velfærdsforliget fra 2006," siger hun i en pressemeddelelse.

 

Stadig behov for at se på danskernes muligheder for tilbagetrækning

Også hos fagforbundet HK mener man, at der isoleret set er tale om en udmærket aftale, der løser nogle af de åbenlyse fejl og mangler ved den nuværende ordning om seniorførtidspension.

”I HK er vi glade for ændringerne, som kommer til at få positiv betydning for vores medlemmer. Også selvom det krævede et nært forestående folketingsvalg for at sætte skub i tingene,” siger HK-formand Kim Simonsen i en pressemeddelelse.

Aftalen er dog kun et første skridt i retning af at få sikret et arbejdsmarked i balance, hvor der er plads til alle og hvor ingen tvinges ud på en uværdig måde.

”På den korte bane er der jo flere ting i lovgivningen omkring førtidspension og fleksjob som har brug for et grundigt eftersyn. Og der er stadig behov for at få set på de grundlæggende strukturer omkring danskernes muligheder for at komme godt ud af arbejdslivet. Det er en større opgave, som en ny regering må tage op efter valgkampen,” siger Kim Simonsen.

 

David Troels Garby-Holm er redaktør og souschef på Netavisen Pio.


Flere artikler om emnet

placeholder

Annonce