Fagforbund roser opgør med offentlig kontrol

Mette Frederiksen forslag ønske om et opgør med overdreven kontrol har i løbet af weekenden fået opbakning fra et bredt udvalg af fagforbund.  
Forud for weekendens kongres havde Mette Frederiksen bebudet en ”fingrene væk-reform”, der skulle gøre op med den eksisterende New Public Management-tænkning, hvor der lægges meget vægt på dokumentation og kontrol:

”Vi foreslår en form for velfærdskontrakt, hvor de offentligt ansatte på den ene side lover at yde deres ypperste, og vi til gengæld lader være med at kontrollere det, som ikke skal kontrolleres. Et eksempel kan være, at man får lov til at have budgetter, som strækker sig over flere år, så det ikke bliver den her stop-and-go-regulering.”, sagde Mette Frederiksen allerede fredag til Information.

Netavisen Pio har samlet et lille udpluk af reaktioner fra fagforbund og politisk bagland:

1. Bente Sorgenfrey, FTF
Formanden for FTF, der er hovedorganisation for en lille halv million danskere, der primært arbejder inden for den offentlige sektor, erklærede sig allerede fredag formiddag på TV2/News glad for Mette Frederiksens udmelding:

”Det er tiltrængt med et opgør med den megen unødige dokumentation og kontrol i den offentlige sektor (…) Offentligt ansatte bruger årligt 60 mio. timer på dokumentation og kontrol. Det tal skal ned, og der skal tillid og tid til faglighed ind.”

2. Majbrit Berlau, Dansk Socialrådgiverforening
En gruppe som især har oplevet det stigende dokumentationskrav er landets socialrådgivere. Derfor var socialrådgivernes formand, Majbrit Berlau, også en af de første til på Facebook at kommentere initiativet:

”Det her er den bedste melding i lang tid. Jeg anbefaler alle at lytte efter Mette Frederiksens kongres tale til S i dag. Vi vil til hver en tid støtte et parti i dets bestræbelser på at finde et alternativ til NPM. For NPM overstyring har ødelagt meget for den danske velfærd og skaber en mistillid til de 800.000 medarbejdere i den offentlige sektor, som ellers hver dag går på arbejde for at gøre en forskel.”

3. Dennis Kristensen, forbundsformand for FOA-formand
FOA-forbundsformand Dennis Kristensen var en af dem, som allerede har ved flere lejligheder er en af dem, der allerede fredag var ude at rose de nye toner fra Mette Frederiksen. Ikke overraskende har han i blandt andet Information erklæret sig enig i, at der er brug for at deregulere dokumentationskravene i den offentlige sektor:

”At bruge tid på at registrere og dokumentere, kan man ikke se nytten af. Slet ikke, når vi er så pressede med nedskæringer i den offentlige sektor. Man vil gerne bruge tiden på det, som det handler om: patienten, beboeren osv. Dem, som var årsagen til, at man gik ind i sit fag.”

4. Grete Christensen, Dansk Sygeplejeråd
Sygeplejerskerne er en anden faggruppe, som også har gjort opmærksom på hvor mange ressourcerne der mistes på grund af den meget dokumentation i den offentlige sektor. Derfor var formanden for Dansk Sygeplejeråd, Grete Christensen, også ude at bakke op om de forslåede ændringer:

”Der er behov for et kursskifte i styringen og ledelsen af den offentlige sektor. De vilkår og rammer, som sygeplejen bliver udøvet indenfor, har gennem de seneste årtier gennemgået store forandringer. Fagligheden bliver fortrængt på arbejdspladsen til fordel for en økonomisk styringslogik, krav og ressourcer ikke passer sammen og har ført til at arbejdspladsfællesskaber falder fra hinanden. Sygeplejerskerne oplever på mange arbejdspladser, at de har meget lille indflydelse på situationen”.

5. Anders Bondo Christensen, Danmark Lærerforening
Hos Danmarks Lærerforening var formand Anders Bondo Christensen også hurtig til at være ude og rose Frederiksens udspil. Folkeskolen er også et område, hvor der med fordel kan luges ud i de mange regler, mener formanden:

"Mette Frederiksen har set helt rigtigt - der skal ske noget nu (…) Vi er klar til at tage handsken op og sætte os sammen med Socialdemokraterne og andre og bidrage”, siger han til Folkeskolen.dk.

6. Per Christensen, 3F
Det er dog ikke kun fra de offentligt ansattes fagforbund, at der har været opbakning til Frederiksens linje. Også fra 3F, der ellers overvejende organisere det private arbejdsmarked, har der lydt rosende toner. Forbundsformand Per Christensen har udtalt:

”Det er rigtigt positivt og nødvendigt, at Socialdemokratiet igen vil sætte faglighed, tillid til medarbejderne og forebyggelse i centrum i den offentlige sektor. Vores medlemmer har oplevet en blind fokus på ’lidt billigere næste år’, der eksempelvis på rengøringsområdet har ført til et meget nedslidende arbejdsmiljø”.

7. Bodil Otto, HK Kommunal
Fra fagforbundet HK, der har mange medlemmer ansat rundt om i kommunerne, lyder der også ros til Socialdemokratiets formand for at tage fat på diskussionen om, hvordan medarbejdernes fagligheden igen kan komme i centrum. ”Gode meldinger fra S, vi deltager gerne med ideer”, skriver Bodil Otto, formand for HK Kommunal, på Facebook.


Kommentarer fra Facebook