Fagforening forarget: Læger får vacciner, mens sosu-personale venter

Blandt landets sundhedspersonale er andelen af vaccinerede højest blandt læger, selvom det ikke flugter med de udmeldte kriterier. Fagforening er forarget.
Foto: Coulorbox
Læge giver vaccine mod covid-19
Selv om social- og sundhedspersonalet har været mest udsat for smitte, så er det især lægerne, der har fået vacciner.

Det viser en ny statusrapport fra Sundhedsstyrelsen om den danske vaccineindsats. Og det forarger social- og sundhedspersonalet fagforening FOA.

Lægerne skyder ansvaret videre til regionerne.

Men at lægerne ligger i toppen, er i strid med Sundhedsstyrelsens udmeldte kriterier, noterer styrelsen i rapporten.

Det er et valg, man har taget, og det valg var forkert,

Hos FOA vækker det både bekymring og forargelse, at meget social- og sundhedspersonale øjensynligt er blevet forbigået, når vaccinedoserne er blevet fordelt.

"Der er nogen, der skylder FOAs medlemmer en forklaring på, hvorfor de igen bliver nedprioriteret. Hvis man er usikker på, hvem der skal stikkes, stikker man vel ikke dem, der har mindst kontakt med borgere og patienter? Det er et valg, man har taget, og det valg var forkert," siger sektorformand i FOA, Torben Hollmann, til Fagbladet FOA.

Fakta: Sådan fordeler vaccinerne sig

I de fem regioner fordeler andelen af påbegyndte vaccinationsforløb fordelt på faggrupper sig således:

Læger: Mellem 66 og 73 procent

Sygeplejersker: Mellem 54 og 64 procent

Social- og sundhedsassistenter: Mellem 44 og 50 procent

Andre autoriserede: Mellem 24 og 41 procent

Ingen autorisation (heriblandt social- og sundhedshjælpere): Mellem 20 og 29 procent

Kilde: Sundhedsstyrelsens statusrapport om vaccination mod covid-19 (side 43)

Medier har tidligere kunnet fortælle historier om læger, der har været lidt for ivrige efter at få fat i de eftertragtede vacciner.

Flere steder i landet har enkelte læger taget corona-vaccine med hjem efter vaccination på plejecentre for at vaccinere sig selv og eget personale i deres praksis, skrev f.eks. Nordtinget i februar.

Sundhedsstyrelsen: Der skal rettes op

Kriterierne for at blive prioriteret i vaccinationsprogrammet handler i høj grad om, hvor tæt fysisk kontakt man har med patienter, skriver Sundhedsstyrelsen i rapporten. Og her nævnes som eksempel social- og sundhedsassistenter samt sygeplejerskers plejeopgaver.

I Sundhedsstyrelsen er man opmærksom på den 'uforholdsmæssige fordeling' af vacciner, og derfor har der de seneste uger været fokus på at få vaccineret mere frontpersonale, fortæller styrelsen til Fagbladet FOA.

Lægeformand: Ikke lægernes ansvar

Hos Lægeforeningen siger formand Camilla Rathcke, at lægerne ikke kan stilles til ansvar for, at de har takket ja til vaccinen.

Hun sender i stedet ansvaret videre til regionerne.

"Det er regionernes ansvar som sundhedsvæsenets driftsherrer at følge den plan, Sundhedsstyrelsen har lagt for udrulningen af vaccinationerne. Det understreger Sundhedsstyrelsen netop også i rapporten. Derfor er det oplagt at spørge regionerne om deres arbejde med at leve op til Sundhedsstyrelsens kriterier," skriver hun i en kommentar.

Måske er læger mere tilbøjelige til at sige ja.

Hos Danske Regioner anerkender man udfordringen, men her er forklaringen også, at det kortere uddannede plejepersonale ikke selv ønsker vacciner.

En del af forklaringen kan også være, at Sundhedsstyrelsen løbende har præciseret afgrænsningen af målgruppe 4 - og altså hvem der bør prioriteres vaccination af - skriver Danske Regioner i et mailsvar til Fagbladet FOA:

"Andre forklaringer kan være, at statistikken viser, hvem der er vaccineret, og ikke hvem, der er tilbudt vaccinen. Måske er læger mere tilbøjelige til at sige ja. Det kan også være, fordi læger ofte går på vagt på tværs af afsnit, hvor de kan tilbydes vaccinen. Derudover var der i forbindelse med udrulningen af vacciner på plejehjem en del praktiserende læger, som blev vaccineret, hvilket også var i overensstemmelse med udmeldingerne fra SST."

Danske Regioner lover dog, at de fremover vil følge, om retningslinjerne bliver overholdt.

FOA-medlemmer vil gerne vaccineres

Den del af forklaringen, at lægerne er mere tilbøjelige til at sige ja til vaccine, er ikke så plausibel.

En undersøgelse fra FOA viser, at tilliden til corona-vaccinerne er tårnhøj blandt fagforeningens medlemmer.

92 procent af medlemmerne vil tage imod vaccinen, og kun fire procent har forbehold, viser undersøgelsen.

placeholder

David Troels Garby-Holm er redaktionssekretær, debat-redaktør og souschef på Netavisen Pio.


placeholder

Kommentarer

Afgjort burde Sosu personale stå blandt nogen af de første til at få en vaccine. ROD uden lige i vaccinationsprogrammet, der er sat op i en ulogisk rækkefølge. Derude i landet går der MANGE borgere rundt som ALDRIG vil kunne tåle at blive ramt af CORONA. Der er både børn,unge,yngre,midaldrende og ældre der kan have en eller anden alvorlig sygdomsdiagnose, der klart afgør om de reelt set IKKE vil kunne stå et virusangreb igennem. De kan i øjeblikket nærmest ikke gennemskue om de er "købt eller solgt". Mange af disse borgere har isoleret sig selv, da de i særdeleshed er ANGST for at blive smittet. De kan gå i mere eller mindre UVISHED og ikke ane hvornår de kan blive vaccineret. Og hvis de kan, bliver de så bare spist af med ASTRA SENEGA ? Eller får de en konkret EFFEKTIV vaccine ? Hvad ER et "risikoramt" menneske ? Ja det er jo spørgsmålet.Offentlig myndighed afgør promte om en person er i risiko eller ikke.Hvem bestemmer ? Helt sikkert ikke den enkelte patient. Selvom patienten BEDST kender sin krop,og sagtens kan se om det er RISIKORAMT. Masser af sygdomme kan værende afgørende for om en person vil kunne overleve et CORONAANGREB.
Det hele går for langsomt langsomt langsomt. Ros til Mette Frederiksen at hun her i dag er rejst til ISRAEL i håb om at bjerge vacciner m.m Det burde ALLE da bare give hende et klap på skuldren for. Hele verden står i en forfærdelig situation.Og enhver både må,skal og bør deltage i og være med til at bremse smitten. Selvom en flok kun venter på det ene,at få landet her "lukket op og åbnet" hurtigst og mest muligt. Kan alle disse da slet ikke se ALVOREN ? At verden ligger underdrejet af en dødelig virus.

Er der tale om en 'svipser' eller er det muligt at der er noget strafferetsligt i det? Altså at nogen har 'stjålet' andres medicin?

Annonce