Fagforening: Paradigmeskifte vil give mangel på SOSU’er

Der vil mangle varme hænder til at tage sig af de ældre og syge, hvis paradigmeskiftet gennemføres, og flere indvandrere skal rejse ud af Danmark, lyder det fra FOA
Hvem skal tage sig af de syge og ældre, hvis regeringen og Dansk Folkeparti får gennemført deres varslede paradigmeskifte i udlændingepolitik, der betyder at flere med flygtningebaggrund skal sendes hjem?

Sådan spørger fagforbundet FOA, der organiserer de mange SOSU-assistenter på landets sygehuse og plejehjem.

To ud af tre af de 10.000 FOA-medlemmer, som er i Danmark på en midlertidig eller permanent opholdstilladelse, arbejder nemlig i social- og sundhedssektoren.

I forvejen vil der, ifølge FOAs beregninger, mangle 40.000 social- og sundhedshjælpere i Danmark om 10 år.

Nu gør regeringen ondt værre. Det er skammeligt

I FOA mener man, at regeringen og Dansk Folkepartis paradigmeskifte vil gøre missionen, om at skaffe varme hænder nok til det stigende antal ældre, endnu sværere.  

"Manglen på varme hænder i på plejehjem, i hjemmeplejen, hospitaler og andre institutioner er en af de største trusler mod vores fælles velfærd. Nu gør regeringen ondt værre. Det er skammeligt," udtaler forbundsformand i FOA, Mona Striib, i en pressemeddelelse fra FOA.
 

“En uigennemtænkt fejl”

I FOA frygter man, at mange af deres medlemmer kan miste deres opholdsgrundlag, hvis paradigmeskiftet føres ud i livet, og flygtninge sendes tilbage til deres hjemland.

"Vi taler om at afvise mennesker, som hver dag er med til at gøre Danmark rigere. Mennesker som på bedste vis har levet op til kravene om arbejde, selvforsørgelse, uddannelse og aktivt medborgerskab. Mennesker som med deres arbejde bidrager til det danske velfærd. Vi kan kun indtrængende opfordre regeringen til at tænke sig om igen og rette op på, hvad der kun kan være en uigennemtænkt fejl," lyder det fra Mona Striib.

Vi skal rekruttere langt flere, og vi har brug for at kunne rekruttere bredt

Man står overfor en massiv mangel på SOSU-assistenter i de kommende år, og derfor ærgrer det FOA-formanden, at regeringen nu spænder ben for rekrutteringen:

“Vi skal rekruttere langt flere, og vi har brug for at kunne rekruttere bredt. Derfor har brug for den arbejdskraft, der er kommet til landet, og som gerne vil og kan arbejde inde for social- og sundhedsområdet. Det er hul i hovedet at smide dem hjem igen,” understreger hun.
 

Flere med ikke-vestlig baggrund

Antallet af af folk med ikke-vestlig baggrund, som arbejder inden for social- og sundhedsområdet, har været støt stigende de seneste år. På ældreområdet blev der i 2017 ansat flere med ikke-vestlig baggrund end med dansk oprindelse. Det oplyser FOA i et høringssvaret til Udlændinge- og Integrationsministeriet.

Torsdag 1. behandles regeringens lovforslag om ændring af Udlændingeloven, der introducerer det såkaldte “paradigmeskifte” i udlændingepolitikken i Danmark.  

Det er på baggrund af lovforslaget, at FOA har gjort opmærksom på, at hjemsendelser kan betyde færre varme hænder, der kan tage sig af det stigende antal ældre.

Vi råder dem til at trække vejret dybt og fortsætte med den gode integrationsplan

Allerede i dag oplever Mona Striib, at medlemmer kontakter hende, fordi de er bange for de konsekvenser skiftet i udlændingepolitikken kan få deres liv og arbejde i Danmark:

“De ringer til mig og er bekymrede - også dem der lige nu er i gang med en uddannelse til social- og sundhedshjælper. Vi råder dem til at trække vejret dybt og fortsætte med den gode integrationsplan, som de selv brænder for, og bide sig godt fast,” forklarer Mona Striib til Netavisen Pio.
 

DA: Paradigmeskiftet begrænser selvforsørgelsen

Også Dansk Arbejdsgiverforening (DA) er kritisk overfor, hvad regerings paradigmeskifte i udlændingepolitikken vil betyde for dansk økonomi og danske virksomheder.

I DA mener man, at den nye kurs, som har fokus på midlertidigt ophold og hjemsendelse, svækker kommuner og virksomheders incitamenter til at få flygtninge i arbejde. Samtidig med at det svækker flygtningenes egne incitamenter til at blive selvforsørgende.
Det skriver Information mandag.

Både Fagbevægelse Hovedorganisation (FH) og Dansk Arbejdsgiverforening har været skeptiske over for kursskiftet i udlændingepolitikken, der varsler et opgør med hidtidige satsning på integration til fordel for hjemsendelser.

Det er meget svært at se det såkaldte paradigmeskifte, som andet end et brud på ideen og formålet med trepartsaftalen

FOA: Brud på trepartsaftale

FOA kritiserer paradigmeskiftet for at være et brud på trepartsaftalen fra 2016, hvor arbejdsmarkedets parter blev enige om at styrke integrationsindsatsen, blandt andet gennem Integrationsgrunduddannelse (IGU), der skal skaffe flere flygtninge og familiesammenførte i arbejde eller uddannelse.

Vi skal kunne stole på de aftaler, vi indgår med regeringen

"Det er meget svært at se det såkaldte paradigmeskifte, som andet end et brud på ideen og formålet med trepartsaftalen og IGU’en. Det er sørgeligt og helt ærligt meget skuffende. Vi skal kunne stole på de aftaler, vi indgår med regeringen,” siger Mona Striib.  

Den kritik fremførte det daværende LO og DA allerede i 2017, hvor begge parter var stærkt utilfredse med, at regeringen synes at løbe fra trepartsaftalen fra 2016, hvor der indgik en styrkelse af integrationsindsatsen, blandt andet gennem integrationsuddannelsen (IGU).

“Hvis der skal ændres i den aftale, skal parterne bag aftalen være enige om det,” lød det dengang fra direktør i DA, Jacob Holbraad, til Ugebrevet A4.

“Vi går naturligvis ud fra, at regeringen står ved de aftaler, den indgår, og at der ikke bliver foretaget ændringer af IGU'en eller andre dele af trepartsaftalen om arbejdsmarkedsintegration, uden at alle aftaleparter er enige herom,” stod der blandt andet i et sjældent fælles brev fra FH - dengang LO - og Dansk Arbejdsgiverforening til Lars løkke.  

Sarah Scheer er podcast-redaktør på Netavisen Pio.


Kommentarer fra Facebook

Annonce