Fagforeninger og arbejdsgivere enige: Fejl at begrænse SKAT's kontrol

Heller ikke Venstres normale støtter i Dansk Byggeri kan se fornuften i at begrænse SKAT’s muligheder for at kontrollere fupfirmaer. Hvem er det egentlig, Venstre vil tilgodese med forslaget?
Arbejdsgiverne i Dansk Byggeri, der tidligere har støttet Venstre økonomisk, melder sig nu i kritikerkoret af skatteminister Karsten Lauritzens udmelding om, at begrænse SKAT’s beføjelser i kampen mod sort arbejde. Laurtizen vil blandt andet forbyde SKAT’s kontrolbesøg i private villahaver, og afskaffe SKAT’s ret til at se

Dansk Byggeri, der er erhvervs- og arbejdsgiverorganisation inden for byggeri, anlæg og byggeindustri, skriver i en pressemeddelelse, at ”Dansk Byggeri har ingen forståelse for, at regeringen vil begrænse Skats muligheder for at gribe ind, hvis der er begrundet mistanke om ulovligheder”.

Ifølge arbejdsgiverne handler det om at sikre mere fair konkurrence, fordi ”useriøse byggefirmaer uden respekt for skattebetaling, arbejdsmiljø og overenskomster” i øjeblikket er til stede på i netop private villahaver. Derfor er der brug for kontrol, mener organisationen.

Det har vist sig, at de gældende kontrolmuligheder har bidraget til at bekæmpe en god del af den unfair konkurrence, som regelrette byggevirksomheder har oplevet – ikke mindst på villavejene”, fortæller Dansk Byggeris administrerende direktør Lars Storr-Hansen.

Dermed lægger arbejdsgiverne sig på linje med fagbevægelsen: ”Min største bekymring er sådan set, at sort arbejde og social dumping vil få endnu bedre vilkår i villahaverne, end det har i forvejen”, siger Gunde Odgaard, sekretariatsleder i BAT-kartellet, en samarbejdsorganisation for 7 LO-forbund inden for bygge- og anlægsområdet.

Dansk Byggeri støttede ved valget i 2011 Venstre økonomisk. Omvendt har Venstre i valgkampen flittigt gentaget Dansk Byggeris påstand om, at boligjobordningen ville sikre 5.000 arbejdspladser. En påstand, som skatteminister Karsten Lauritzen forleden måtte lægge afstand til.

Denne gang er det altså hverken hensynet til arbejdsgivere eller lønmodtagere, der har fået Venstre til at ønske lovændring. Og eftersom der angiveligt kun er kommet én borgerklage over SKAT’s kontrolbesøg i private haver, så kan det næppe heller siges at være et massivt folkeligt pres, der har fået Venstre til at foreslå reglerne ændret.

Karsten Lauritzen har gentagne gange hævdet, at indskrænkning af SKAT’s beføjelser handler om retssikkerhed. Baseret på ovenstående virker det dog rimeligt at rejse spørgsmålet om, hvem der dybest set får styrket sin retssikkerhed med Venstres forslag.


placeholder

Annonce