Fagforenings-formand: Corona-krisen minder os om, hvorfor vi skal stå sammen

COVID-19 har lagt landet ned, og det vil komme til at stille nye krav til vores solidaritet og sammenhold på tværs af lønmodtagere og arbejdsgivere.
I sidste uge vågnede mange danskere op til en helt ny virkelighed. Corona-virussen er ved at lukke Danmark og hele verden ned. Børnene kunne ikke komme i institution eller skole og både private og offentlige arbejdspladser sendte medarbejderne hjem.

Det får konsekvenser for ikke bare vores arbejds- og familieliv – men også vores økonomi og følelse af tryghed.

Danmark står stærkt, men vi bliver pressede

I Danmark har vi heldigvis et godt udgangspunkt. Vi er en af de 5 mest velstående økonomier blandt OECD-landene, og samtidig har vi en af de højeste organiseringsgrader. Det betyder, at vi står stærkere og mere stabilt i situationer som denne, fordi vi allerede har solide mekanismer på plads, der kan hjælpe de mennesker, der risikerer at miste deres job.

Vi står stærkere og mere stabilt i situationer som denne

Men det betyder ikke, at vi kan læne os tilbage. Vi kommer til at opleve mange udfordringer: De offentlige finanser bliver endnu mere pressede, mange mindre virksomheder vil gå konkurs og lønmodtagere vil blive mødt med fyresedler.

Vi har alle et ansvar for vores lands fremtid

Derfor er det godt, at regeringen har præsenteret en hjælpepakke på 125 mia. kr., samtidig med at der i weekenden blev indgået en trepartsaftale mellem Fagbevægelsens Hovedorganisation, Dansk Arbejdsgiverforening og regeringen, som sikrer midlertidig lønkompensation til privatansatte lønmodtagere, der ellers stod til at miste deres job på grund af situationen.

Det er vigtige første skridt, som vidner om, at arbejdsmarkedets parter tager situationen alvorligt og er pinefuldt klar over, hvor store konsekvenser det vil få for hele vores velfærdssamfund, hvis beskæftigelsen i det private erhvervsliv svækkes.

Men ansvaret for vores lands fremtid ligger ikke kun på Slotsholmen og i forhandlingslokalerne

Men ansvaret for vores lands fremtid ligger ikke kun på Slotsholmen og i forhandlingslokalerne. Vi har alle et ansvar for at styrke den danske model, hvis vi vil sikre det danske arbejdsmarked. For vi kan se, at det virker, og at vi kan finde frem til gode løsninger, når vi står sammen i de overenskomstbærende fagforeninger. Jeg håber, at det fremover vil spille ind i folks overvejelser, når de vælger fagforening.

Minder os om vigtigheden af et stærkt sikkerhedsnet

Det er tider som disse, der minder os om, hvor vigtigt et stærkt sikkerhedsnet er for hele samfundet. Når krisen rammer, er det nemlig oftest de mest udsatte i samfundet, der oplever de største konsekvenser.

De, som allerede har penge på kistebunden, vil formentlig komme sikkert igennem, mens de, som er afhængige af en alt for lav dagpengesats, risikerer ikke at kunne betale deres regninger og må gå fra hus og hjem. Det er bekymrende, når vi ved, at uligheden i forvejen er steget markant siden kriseni nullerne.

Derfor er der akut behov for indsatser, der kan sikre, at uligheden ikke ryger i vejret

Derfor er der akut behov for indsatser, der kan sikre, at uligheden ikke ryger i vejret. Dagpengesatsen er blevet udhulet de sidste mange år, og bruttokompensationsgraden er faldet fra 57 procent i midten af 90’erne til kun 48 procent i dag. Lønmodtagere risikerer – afhængigt af deres fag – at miste mellem en tredjedel til halvdelen af deres rådighedsbeløb, hvis de står uden job i en periode. Det er et massivt hul i det sociale sikkerhedsnet, som skal lukkes, hvis vi vil være sikre på, at hele samfundet kommer trygt ud på den anden side af denne krise.

F.eks. ved at sætte dagpengesystemet i bero, som flere af regeringens støttepartier har foreslået

Samtidig skal vi også sørge for, at dem som var ledige, allerede da krisen ramte, ikke bliver endnu hårdere ramt. F.eks. ved at sætte dagpengesystemet i bero, som flere af regeringens støttepartier har foreslået, så perioden ikke tæller med i beregningen af, hvor længe man er berettiget til dagpenge.

Vi er kommet igennem svære kriser før

Jeg håber, at alle i hele Danmark, på tværs af Folketinget, arbejdsgivere og lønmodtagere, vil slå et slag for solidariteten, sammenholdet og det sociale sikkerhedsnet, som vi og tidligere generationer har kæmpet for i mere end 150 år.  

Vores nation er kommet helskindet igennem store og svære kriser før

Vores nation er kommet helskindet igennem store og svære kriser før, og jeg er ikke i tvivl om, at vi på tværs af arbejdsmarkedets parter i fællesskab kan finde løsninger, der kan sikre, at Danmark kommer på stabil og sikker grund igen.  

‘Dagens Pio klumme’ er en fast spalte på Netavisen Pio, der udkommer dagligt med både provokerende, nytænkende og debatskabende indlæg. Klummen er alene udtryk for skribentens egen holdning.

Forbundsformand, Blik- og Rørarbejderforbundet


Flere artikler om emnet

Kommentarer

Det skurrer i mine øjne, så lige en detalje af lidt teknisk karakter: Det er ikke Covid 19, som har lagt landet ned, men regeringen!

Annonce

Annonce