Fagforeningsformand: Højrefløjen fører krig mod den danske lønmodtager

Arbejdsgiverorganisationer, partier i blå blok og Cepos er på direkte kollisionskurs med danske lønmodtagere og fagbevægelsen i en ideologisk kamp, der handler om øget profit, mener John Nielsen.
Foto: Serviceforbundet
Serviceforbundets forbundsformand, John Nielsen.
Manipulerende kampagner mod at regulere dagpengene til et fornuftigt og tidssvarende niveau og udmeldinger om, at den manglende arbejdskraft i Danmark alene kan skaffes ved sænke beløbsgrænsen, så virksomhederne kan hente mere arbejdskraft uden for EU samt en påstand fra Dansk Industri  om, at der ikke eksisterer arbejdsløshed blandt de 50-60-årige.

Det er noget af det, arbejdsgiverorganisationerne, visse partier fra blå blok og Cepos i øjeblikket har travlt med.

Men skal vi holde en sober debat, må vi holde os til fakta og undgå misvisende tal og undersøgelser.

Hvad vil der ske med flexicurity?

Midt i travlheden glemmer de tilmed at fortælle os om hensigten bag deres storstilede indsats. For hvad er deres bagvedliggende dagsorden egentlig?

Jeg mener, at de danske lønmodtagere som det mindste har krav på at få svar på følgende spørgsmål: Ønsker I, at lønmodtagerne skal have langt flere krav indarbejdet i deres ansættelser og deriblandt længere opsigelsesfrister?

Medlemmerne vil forlade dagpengesystemet

Den danske flexicurity-model står på flere ben, og en af de store fordele for dansk erhvervsliv er, at de hurtigt kan omstille sig og skille sig af med medarbejdere, hvis behovet opstår.

Men hvis dagpengesystemet ikke løbende justeres, vil det i sidste ende betyde, at det ikke længere er attraktivt at være medlem af en a-kasse, og hvad sker der så? Medlemmerne vil forlade dagpengesystemet, og de, der træder ind på arbejdsmarkedet for første gang, vil ikke søge optagelse i en a-kasse.

Resultatet kan meget vel blive, at der fremover bliver stillet krav om mere sikkerhed i ansættelserne og længere opsigelsesfrister til overenskomstforhandlingerne.

Det er svært for mig at begribe, at det skulle være et ønskescenarie for erhvervslivet i Danmark, men ikke desto mindre er det der, vi kan ende, hvis den nuværende retorik bliver til virkelighed.

Stadig mange arbejdsløse i Danmark

Et andet relevant spørgsmål: Mener I, at det er okay at tabe borgerne, så de ikke kan få et meningsfuldt job og forsørge sig selv? 

Undersøgelser viser, at 50 procent af de seniorer, som søger et arbejde, bliver fravalgt på grund af deres alder.

Derudover er mange tusinde unge mennesker i Danmark, som ikke kan får en læreplads, og vi har stadig mange arbejdsløse i Danmark. I EU alene er der 13-14 mio. arbejdsløse. Vi har alle et samfundsansvar, og det har erhvervslivet også.

Derfor har jeg meget svært ved at forstå virksomhedernes holdning om at hente arbejdskraft fra tredjeverdenslande.

For det er i et opsving som dette, at vi skal sørge for at understøtte borgerne i Danmark, samle flest muligt af de trængende op give dem et godt og værdigt liv med et meningsfyldt job, så de kan forsørge sig selv.

Timingen bliver ikke bedre, og så vil det endda give et kæmpe overskud til forretningen ”Danmark”.

Når jeg stiller spørgsmålene, er det med et håb om at få arbejdsgiverne, de borgerlige partier og CEPOS til at komme til fornuft. Både i forhold til dagpenge og arbejdsudbud.

Indtil da ser jeg desværre kun én tydelig dagsorden: At føre krig mod den danske lønmodtager for at øge egen profit.

John Nielsen er forbundsformand for Serviceforbundet.


Flere artikler om emnet

Kommentarer

Kommentar:

Der er mange holdninger til selve A-kasse systemet i Danmark...

Konstant en udhuling af Dagpengene, forringelser af Dagpengeperioden, vedtagelse af karensdage for arbejdsledige, som fra og med den første Januar 2022, yderligerer mister 2.679 kroner...

Tosse aktiveringsregler påtvinges arbejdsledige, samt en konstant indblanding og forringelse fra politisk hold...

Derfor afskaf A-kasse systemet og gå over til Private - Forsikringer for ledighed, hvor hver borger selv kan bestemme, hvilken Pensions Forsikring man ønsker at tegne, hvis man er så uheldigt at blive arbejdsledig, hermed fritages man for at møde op i et Jobcenter, samt ikke modtage tossede aktiveringer...

God eftermiddag,

Erling Drews...

John Nielsen må være kastreret, siden han synger sådan en flot kastratsang for den danske model, uden at nævne EU med et eneste ord, der har erklæret, at de vil afskaffe den danske model.

hej Peter
jeg kan sagtens nævne EU, men jeg mener at det er en helt anden debat. Der er ikke mange syd for Danmark, so kender meget til den danske eller nordiske model, men de ved at den skulle være god, ja endda fantastisk. EU tror at vi sagtens kan lave direktiver på mindstelønsområdet uden, at det får indflydelse på den danske model.
Politikerne, Cepos og den borgerlige presse i Danmark burde være langt klogere og vide bedre. De ved hvorfor vores arbejdsmarkedet fungere så godt, og hvad der har skabt, og fortsat skaber vores velstand og velfærdssamfund.
De ved bedre, men begiver sig alligevel ud på dette korstogt

Det gør de fordi ingen forsvarer de danske lønmodtagere. De fagforeninger som burde stå forrest i køen har snakket ledelse og effektiviseringer med højrefløjen og har glemt hvem der betaler deres løn.

Du er helt på linje med Alex Vanopslagh fra Liberal Alliance når det gælder indførelse af private forsikringer i stedet for den nuværende A-kasse som man har det i USA hvor man skal tegne en privat forsikring for alt, bare man har råd til det, og det er der mange som ikke har og derfor må leve af !almisser" fra de riges bord som man gjorde i Danmark inden folkepensionen for alle blev indført i 1956, ikke af de borgelige partier, men på trods af dem. Vil du så også genindføre sygekasser, som man havde indtil det blev afskaffet i 1970.

hej Erling Drews
tanken om et rimeligt forsikringssystem kan virke tillokkende, men jeg er af den klare opfattelse, at det vil skabe et A- og B-hold, måske endda et C-hold.
De personer som arbejder med stabile jobs, ville få de forsikringer til meget lave priser, mens de mere ustabile jobs, og dem er der mange af, de vil formentlig have svært ved at få råd til den private forsikring.
Og så er der dem, som vi ville tabe og dermed alligevel vil ende på en offentlig forsørgelse.
Jeg tror ikke på den løsning

Det blå svindlerhold har snydt, bedraget og manipuleret den danske befolkning i snart 20 år siden Anders Fogh Rasmussen iværksatte Venstres drejebog om ødelæggelse af den danske model og den danske velfærdsstat først i 00'erne. En drejebog udarbejdet med Claus Hjord Frederiksen som ideologisk chef strateg. Gennem manipulation og bedrag af den danske befolkning blev dette neo liberale minimalstats korstog sat i værk med ord som det skal være slut med pædagogisk rundkreds snak og indføres hardcore jungle politik. De danske værdier skulle ændres og velfærdsstaten ødelægges. Dansk Folkeparti trådte mere end villig til som parlamentarisk grundlag for Fogh og Venstres ødelæggelser af Danmark ved til gengæld at modtage små politiske krummer på udlændinge politikken, som Dansk Folkeparti så kunne servere for deres ivrige vælgere som store politiske resultater. Alt i mens det egentlige politiske neo liberalle politiske korstog foregik bag nedrullede gardiner og lukkede døre uden for offentlighedens rækkevide i det neo liberale maskinrum helt uden for danskernes viden - Og i særdeleshed uden viden for Dansk Folkeparties vælgere, som bare klappede ivrigt i deres hænder hver gang Støjberg snakkede om lagkage og endnu en nedskæring på udlændinge politikken. Resultatet ser vi nu. Et ødelagt sundhedsvæsen, et ødelagt SKAT (en af velfærdsstatens grundpiller), enorme skatte lettelser til de rigeste, en markant stigende ulighed, et ødelagt arbejdsmarked, med stærkt svækkede fagforeninger hvor lønmodtagere nu frit kan trynes med lave lønninger og vikarbureauer, hvor stadig flere må se sig langt om for at få øje på en fastansættelse. Det skal kunne bettale sig at arbejde knalder det borgerlige svindlerhold på bordet som argument for at ødelægge lønmodtagernes adgang til sikkerhed i dagligdagen, når fyringer truer.

De fleste af Dansk Folkeparties vælgere har omsider fået øjnene op for det blå svindlerholds løgne, bedrag og manipulation af den danske befolkning. Et valg resultat på 21% i 2015 og den seneste valgprognose på omkring nu 5,5% taler sit tydelige sprog. Så måske er det ikke for sent at få rettet op og få den danske model og den danske velfærdsstat og få de danske værdier op på ret køl igen.

Det blå svindlerholds svindel, bedrag, løgne og manipulation af den danske befolkning SKAL stoppes. Og det for en hver pris.

Hej Jeppe Lindholm. Jeg kan ikke se, at mit svar til dig er blevet optaget. Så hermed endnu et. Det er højst fejlagtigt, at du - i et ellers glimrende indlæg - bruger udtrykket liberal (neoliberal). Det at være liberal har noget at gøre med det at være frisindet eller storsindet. At være liberalistisk vi sige, at man støtter sig til tanken om "de frie (markeds)kræfters frie spil", der til enhver tid vil gavne den stærke på den svageres bekostning. Der bør derfor skelnes mellem det at være liberal og det at være liberlist. Venstre er ikke 'Danmarks liberale parti', men Danmarks liberalistiske parti.

Hej Jeppe Lindholm. Jeg kan ikke se, at mit svar til dig er blevet optaget. Så hermed endnu et. Det er højst fejlagtigt, at du - i et ellers glimrende indlæg - bruger udtrykket liberal (neoliberal). Det at være liberal har noget at gøre med det at være frisindet eller storsindet. At være liberalistisk vi sige, at man støtter sig til tanken om "de frie (markeds)kræfters frie spil", der til enhver tid vil gavne den stærke på den svageres bekostning. Der bør derfor skelnes mellem det at være liberal og det at være liberlist. Venstre er ikke 'Danmarks liberale parti', men Danmarks liberalistiske parti.

Hej Jeppe Lindholm. Jeg kan ikke se, at mit svar til dig er blevet optaget. Så hermed endnu et. Det er højst fejlagtigt, at du - i et ellers glimrende indlæg - bruger udtrykket liberal (neoliberal). Det at være liberal har noget at gøre med det at være frisindet eller storsindet. At være liberalistisk vi sige, at man støtter sig til tanken om "de frie (markeds)kræfters frie spil", der til enhver tid vil gavne den stærke på den svageres bekostning. Der bør derfor skelnes mellem det at være liberal og det at være liberlist. Venstre er ikke 'Danmarks liberale parti', men Danmarks liberalistiske parti.

Det er den typiske Dansk Folkepartie's vælger og deres børn, som bliver de helt store tabere i det blå svindlerholds drømme Danmark - Det er de vælgere efterhånden begyndt at fatte.

Det blå svindlerhold forsætter deres løgne, svindel og manipulation af den danske befolkning. Tør du overlade dine børns fremtid til sådanne mennesker???

Det er griskheden der styrer de fleste borgerlige. Arbejdsgiverne og deres politiske lakajer piber højere og højere, mens de tjener mere og mere, og uligheden bliver større og større. Luksus-bilerne flere og flere, husene flottere, større og meget dyrere, alt imens vi skal ynke dem, fordi de har det så hårdt.

Højrefløjen har jo hele tiden ønsket et lavere lønniveau for landets lønmodtagere og også mindre modstand fra dem. Det nye er egentlig kun, at det foregår mere åbenlyst og skamløst end længe set.

Så bekendte Alex Vanopslagh fra LA kulør. Han har siddet på en bar og råbt " Sieg heil"
Det må være rart at vide for LAs vælgere, hvor deres formand har sine sympatier.

Ja, den læste jeg også her til aften. I øvrigt var der flere med fra de andre borgerlige partier som råbte det samme. Mon der er et par som har filmet det og kan ligge det på Facebook og Youtube? Det skulle bare have været i Tyskland. Så havde det været Game-Over som partileder og politiker.

Mon ikke vi snart kan læse om en ny sygemelding grundet stress? Med fuld folketingsløn og pensionsbidrag naturligvis. Det er jo ikke et lavtlønnet vikarjob uden de mest bassale rettigheder sådan en partileder har. Og uden lægeerklæring. Et ord er vel et ord. Det mangler da bare. Med mindre du er ledig eller bare en almindelig lønmodtager var sådan en jo bestemt ikke hører ind under.

Søren Pappe, den ordentlige Konservative så fuglene synger selv en kold december nat, vil jo have afskaffet den Socialdemokratiske arbejder romantik med f.eks. løn under sygdom og tidlig pension som de nedslidte. Det mangler da bare sådanne nogle dovne kommunistiske lønmodtagere. Bare se at komme i gang. Og duer den ene arm ikke længer, så bare brug den anden. Jo, Pape kan godt lide at feste, men fest er kun for de ordentlige som så tilfældigvis også er de rige. Alle I lønmodtager kommunister skal bare arbejde. Se bare hvad fagforeningerne stillede an midt i ferien på Kastrup lufthavn. Alle de kufferter og alle de stakels flyveglade turister på første klasse som måtte stå og lide i kulden.

Nej, væk med de ækle kommunistiske fagforeninger og frem med den ni halede kat og træhesten. Så skal de skiderikker få det lært.

Stem på Pape, hvis du vil undgå kø i kuffert afdelingen i Kastrup lufthavn til næste ferie.

Annonce