Faglært uddannelse er også for voksne!

Uddannelse er vores vigtigste redskab. Det kan godt være at uddanne voksne koster på den korte bane, men pengene er hurtigt tjent ind igen.
Hvis vi i fremtiden skal sikre faglært arbejdskraft nok, kan vi ikke nøjes med at satse på, at få flere unge til at vælge en faglært uddannelse. Vi skal også opkvalificere vores ufaglærte, vores ledige og vores flygtninge/indvandrere inden for brancher, hvor vi ved at vi mangler hænder.

Problemet er bare, at for få virksomheder tager voksenlærlinge ind og for mange ikke kommer i gang med en uddannelse på grund af optagelseskriterier, manglende danskkundskaber eller afslag på revalidering.

Brancheskift bliver for svært
Når vi skal blive flere år på arbejdsmarkedet, er det nødvendigt at vi inden for brancher med fysisk hårdt arbejde erkender, at der i mange tilfælde vil være behov for opkvalificeringen og brancheskift. Vi ved godt at udfordringen kommer, så hvorfor ikke og forberede os på den? Investerer vi i uddannelse og opkvalificering tidligt, kan vi forebygge nedslidning og undgå at mange kommer på førtidspension, samt flytte rigtig mange ledige fra passiv forsørgelse til selvforsørgelse og imødekomme behovet for faglært arbejdskraft samtidig.

Investerer vi i uddannelse og opkvalificering tidligt, kan vi forebygge nedslidning

I mange kommuner er der indført en praksis om, at uddannelse kun bliver bevilliget ud fra målet om, at den ledige hurtigst muligt kommer i job. Det kan forekomme rationelt, men det kan være meget kortsigtet, hvis det betyder, at man ikke længere bevilliger uddannelser til de som er motiverede for at gå i gang, de som gerne vil gå fra at være ufaglærte til faglærte, eller de som ønsker at lave et brancheskift til fagområder, hvor der er udsigt til at holde flere år på arbejdsmarkedet.

Vi skal have flere voksenlærlinge
Revalideringer og rotationsordninger, hvor eksisterende medarbejdere opkvalificeres, samtidig med at der tages nye ledige ind, er noget af det vi ved virker bedst i forhold at sikre veluddannet arbejdskraft og at nedbringe ledighed. Særligt når det kommer til ufaglært arbejdskraft har vi et kæmpe potentiale i at løft de medarbejdere, som er på vores produktionsvirksomheder til faglært niveau. Dels ved at anerkende erhvervserfaring højere, i forhold til merit og neddrosle kravet om minimums karakter fra folkeskolen for de som er over 25. Det ville jo være drøn ærgerligt, hvis man bliver holdt tilbage fra at få taget uddannelse, på grund af en skoletid, som måske ligger mange år tilbage.

Voksenlærlinge har mere erhvervs og livserfaring og kan hurtigere træde ind og blive en produktiv medarbejder for virksomheden.

Som det er i dag, tager alt for få virksomheder voksenlærlinge ind, på trods af at voksenlærlinge har mere erhvervs og livserfaring og derfor hurtigere kan træde ind og blive en produktiv medarbejder for virksomheden. Derfor bør vi øge tilskuddet til voksenlærlinge, så der ikke er forskel på, at tage en voksenlærling og en ung. Tilskuddet skal tilpasses, så det afdækker forskellen på lærlingelønnen og mindstelønnen inden for gældende fag. På den måde sikre vi, at det er mere attraktivt at tage voksenlærlinge ind.

Strengere krav til deltagelse i dansk undervisning
I forhold til flygtninge og indvandrere kan vi ikke være tjent med at så mange ikke taler ordentligt dansk. Det er en forudsætning for at kunne begå sig og få et job på langt de fleste virksomheder i Danmark. Der bør, som det er forslået i Socialdemokratiets udspil, sættes strengere krav om, at man skal deltage i danskundervisningen, men vi skal på den anden side også sikre at undervisningsmulighederne er der og at de fortsætter efter at man er kommet i job.

Mange virksomheder er ikke deres ansvar bevidst

For mange virksomheder er ikke deres ansvar bevidst når de ansætter medarbejdere med flygtninge/indvandrerbaggrund i forhold til at de får lært sproget, så hvis de en dag skulle blive ledige, eller have behov for efter-videreuddannelse også har de muligheder. Det er en kæmpe uudnyttet resurse og et paradoks, at vi har færre og færre i den arbejdsdygtige alder, men at vi ikke får opkvalificeret de som er kommet til landet ordentligt.

Uddannelse er vores vigtigste redskab i forhold til ledighed. Det er godt for den enkelte og godt for vores samfund. Det kan godt være at uddanne voksne koster på den korte bane, men pengene er hurtigt tjent ind igen. Med de udfordringer vi står overfor med mangel på kvalificeret arbejdskraft er spørgsmålet om vi har råd til at lade vær?

Tim Vermund er politisk ordfører for Socialdemokratiet i Odense Byråd og Uddannelsessekretær i 3f Østfyn

Klummen er alene udtryk for forfatterens egen holdning.

 


placeholder

Annonce