Faglig organisering: Danmark fastholder topplacering

Danmark ligger sammen med Sverige og Finland helt i top, når det kommer til faglig organisering. Men i både Danmark og resten af Europa er den faglige organisering i tilbagegang, viser ny rapport.
Danmark er fortsat et af de EU-land, hvor flest er medlem af en fagforening. 67 procent af de danske lønmodtagere er medlemmer af en fagforening, og dermed ligger Danmark sammen med Sverige og Finland helt i top blandt EU-landene.

Det fremgår af en ny rapport fra European Trade Union Institute (ETUI), ”Benchmarking Working Europe 2017”. ETUI er et analyseinstitut tilknyttet paraplyorganisationen for de europæiske fagbevægelser, ETUC, hvor blandt andet LO og FTF er medlemmer. Rapporten, der udgives én gang årligt, sammenligner de europæiske landes arbejdsmarkeder på en række områder såsom arbejdsløshed, lønniveau og socialt sikkerhedsnet.

Blot 8 ud af 100 franskmænd i fagforening
Den seneste rapport ser altså blandt andet nærmere på, hvordan den faglige organisering ser ud i EU-landene. Her ligger Finland i spidsen med en organisationsgrad på 69 procent, det vil sige 69 ud af 100 finner i beskæftigelse er medlemmer af en fagforening. Sverige og Danmark følger lige efter med en organisationsgrad på henholdsvis 68 og 67 procent.

Bortset fra Belgien, der med en organisationsgrad på 55 procent er den nærmeste forfølger til de tre skandinaviske lande, så ligger de øvrige central- og sydeuropæiske lande med en organisationsgrad på mellem halvdelen og en tredjedel af de tre skandinaviske lande, mens mange østeuropæiske lande ligger endnu lavere.

fagligorganisering
Kilde: ETUI, ”Benchmarking Working Europe 2017” og Ugebrevet A4.

Tyskland, der tidligere var kendt for stærke fagforeninger, er den nu nede på 19 procent. Helt slemt ser det dog ud i Frankrig, der har en organisationsgrad på blot 8 procent. Det er dog ikke nogen naturlov, at store lande ikke kan have stærke fagforeninger, skriver ETUI:

”[Opgørelsen] bekræfter, at organisationsgraden er temmelig lav i nogle af de større lande, selv om det ikke skyldes landenes størrelse i sig selv eller at landene er domineret af bestemte industrier. Det er snarere spørgsmålet om hvordan arbejdsmarkedet er indrettet og den måde, som medlemskabet af en fagforening opfattes på i de forskellige lande, der betyder noget i forhold til at forklare forskellen i organisationsgraden landene imellem.”, hedder det i rapporten.

A-kasser vigtig forklaring på succes
Rapporten nævner to forklaringer på, at organisationsgraden i de skandinaviske lande er markant højere end i resten af Europa. Dels at fagforeningerne spiller en vigtig rolle i forbindelse med arbejdsløshedsforsikring, som det eksempelvis kendes med den danske a-kasse-model. Og dels at de skandinaviske fagforeninger, modsat fagforeninger i mange andre lande, har adgang til arbejdspladser og derfor nemmere kan komme i kontakt med medlemmerne.

Selvom Danmark altså fortsat er med helt i toppen, så er organisationsgraden i Danmark faldende. Den lå i perioden 2000-2007 i gennemsnit lige over 70 procent. Dermed følger Danmark det generelle billede i Europa, idet langt de fleste lande har oplevet større eller mindre fald i organisationsgraden siden årtusindeskiftet. Gennemsnittet er faldet fra cirka 38 procent i år 2000 til omkring 33 procent i den seneste opgørelse.

Kun i Italien og Spanien er andelen af lønmodtagere, der er medlemmer af en fagforening, steget over de seneste år. Det skylde imidlertid i højere grad, at der er blevet færre lønmodtagere, og at procenten derfor er steget.

Den faldende organisationsgrad bør vægge bekymring, mener arbejdsmarkedsforsker Henning Jørgensen fra Aalborg Universitet: ”Den faldende tilslutning til fagbevægelsen rundt omkring i Europa betyder også, at den ikke rigtig bliver regnet for noget. Vi står i en situation, hvor fagbevægelsens magttab betyder, at den ikke kan holde fast i de rettigheder og fremskridt, der er gjort tidligere. Samtidig har vi et blåt og borgerligt domineret Europa, hvor politikerne har gang i sociale nedskæringer og stækker fagbevægelsen”, udtalte han for nylig til Ugebrevet A4.


placeholder

Annonce