Podcasts til din mobil

Lyt gratis,

På iPhone: Apple Podcasts

På Android: Podcast Addict

Søg efter Netavisen Pio i app'en og lyt med glæde.

Faglige Stemmer #24: OK21 og landeoverenskomst for takeaway-branchen

Netavisen Pios faglige panel tager igen et kig ind i det politiske univers, hvor vi taler om Støjbergs rigsretssag og det rekordhøje antal løsgængere i Folketinget. 

Vi skal også forbi overenskomstforhandlingerne på det offentlige område, der er ved at gå ind i den sidste fase. 

Hvis traditionen skal holdes, skal økonomien følge den OK-aftale, der kom på det private område sidste år __ som blev kaldt den bedste i mange år. 

Men der er kommet en virus i vejen. Skal de offentlige ansatte belønnes for deres indsats under corona-krisen, eller skal der spares?

Helt OK takeaway

COVID-19 har for nogle betydet hjemmearbejde og begrænset udgang i samfundet. Den enes død den andens brød.

Man kan roligt sige, at særligt takeaway-brancen har nydt godt af de mange hjemmekontorer rundt omkring i landet. 

En branche, hvor platformsøkonomi vokser frem, og hvor arbejdstager har begrænsede rettigheder 

Men nu er der kommet en udvikling på området. 

Dansk Erhverv og 3F transport indgik den 21. januar en landeoverenskomst for takeaway-branchen, der giver budene løn efter overenskomst, pension og sygeløn.

Men kan overenskomstens begyndelse betyde enden for dansk platformsøkonomi? Hvilket ansvar har forbrugerne? Og har panelet selv nydt godt af markedets uendelige udbringningstilbud under coronakrisen? 

I studiet er: 

Nicolai Bentsen ​(Scenetekniker og tillidsrepræsentant på Det Kongelige Teater), 

Julie Brendstrup (Receptionist og tillidsrepræsentant i 3F)

Mads Nikolaj Simonsen (Formand for 3F Ungdom Hovedstaden)

Vært: Mette Skov Myrup (Tilrettelægger hos Netavisen Pio)