Falliterklæring at danske NGO’er udnytter lavtlønnet arbejdskraft

Mellemfolkeligt Samvirke står for statsfinansieret løndumping for 150 mio. Det de kæmper for ude i verden - gælder ikke hjemme i Danmark.
”De kan få sig en masse oplevelser spændende steder i udlandet”

Sådan lyder det kækt fra Mellemfolkeligt Samvirke, når de bliver bedt om at (bort)forklare, hvorfor de benytter sig at callcentre i Spanien og Tyskland, hvor dansktalende phonere får rundt regnet det halve i løn af, hvad de ville få for samme arbejde i Danmark.

Sidste år modtog Mellemfolkeligt Samvirke 150 millioner i skatteyder-kroner fra den danske stat

Der ingen tvivl om at Mellemfolkeligt Samvirke (MS) sparer på den lavere løn, men giver det virkelig mening at danske udviklingsorganisationer skal foretage løndumping og udflytte arbejdspladser? Og der er faktisk tale om statsfinansieret udflytning af arbejdspladser, når MS sidste år modtog 150 millioner i skatteyder-kroner fra den danske stat.

For dyrenes og Afrikas skyld

Det er åbenbart kun dyr, Afrika og fattige mennesker, der for alvor tæller i den danske NGO-verden.

Hvis man kigger på løn- og arbejdsvilkår for de hjemlige danske medarbejdere, så synes de bekymrede miner i hvert fald at være til at overskue. Hos Verdensnaturfonden – WFF er der tale om ekstremt barsk ledelsesstil, mens  Mellemfolkeligt Samvirke og Dansk Flygtningehjælp kritiseres for at dumpe lønnen.

Kun dyr, Afrika og fattige mennesker, der for alvor tæller i den danske NGO-verden

Tidligere har Dansk Magisterforening (DM) og andre fagforeninger påpeget det bekymrende arbejdsmiljø. DM har blandt andet vist at 31 procent af deres medlemmer oplever et dårligt psykisk arbejdsmiljø, hvorfor ansatte i branchen også har oprettet deres eget hemmelige netværk til at tale om problemerne.

Så længe du arbejder i den gode sagstjeneste og bare kæmper for en bedre verden, så skal løn og arbejdsvilkår øjensynligt spille en mindre rolle. Hvis du vil arbejde for de højere idealer, så må du betale for dem over lønkontoen. Det giver selvfølgelig mening, at man ikke ødsler med de offentlige midler, men giver det virkelig mening, at man underløber vores danske og europæiske arbejdsmarkedsmodel i processen?

Udflytning af arbejdsplads kan have ganske alvorlige konsekvenser.

Udflytning med gode intentioner og dårlige resultater

Udflytning af arbejdspladser har eksisteret i årtier og er et velkendt fænomen. Det var danske tekstilvirksomheder som Brandtex, der først rykkede til Portugal og Sydeuropa, senere Østeuropa og til sidst Kina, Bangladesh og Indien.

Tusindvis af arbejdspladser er i globaliseringens hellige navn blevet udflyttet, men modsat de danske udviklingsorganisationer, så var udflytningen privatfinansieret og jobbene gik til lokalt ansatte portugisere, ukrainere og indere. Hos Mellemfolkeligt Samvirke flytter den danske arbejdskraft med og de fortrinsvis unge danskere udfører samme job – blot til den halve løn.

Det giver vel ikke mening, at de underminerer de rettigheder vi har i Danmark og Vesteuropa

Det ligger i globaliseringen at job flytter rundt og placeres, der hvor de giver bedst mening. Men en statsfinansieret organisation, som Mellemfolkeligt Samvirke/Action Aid, der kæmper for det de selv kalder ”rettighedsbaseret udvikling”, så giver det vel ikke mening, at de underminerer de rettigheder vi har i Danmark og Vesteuropa, blot fordi man vil spare penge.

Arbejdstager-rettigheder over hele kloden

Jeg kan selv huske, hvor jeg som fuldtidsansat student i presseafdelingen for Mellemfolkeligt Samvirke for år siden blev sendt til Uganda for blandt andet at besøge et projekt, der skulle understøtte håndhævelse af arbejdstagerrettigheder. Hvis drømmen for udviklingen af Afrika virkelig er at opbygge samfund fra bunden med demokrati, reelle borgerrettigheder, organiseret arbejdsmarked og fagforeninger, så burde man måske ikke omgå selvsamme systemer bare fordi de ligger i den rige verden?

Måske målet kunne være at Mellemfolkeligt Samvirke understøttede stærke, stabile og retfærdige samfundsstrukturer over hele verden.

Det er måske på tide at Mellemfolkeligt Samvirke fejer for egen dør

Jeg tror mange af de medlemmer, medarbejdere og skatteydere, der i årenes løb har doneret til vores helt nødvendige NGO’er er bedst tjent med at målet om ordentlige arbejdsvilkår gælder uanset, hvor man befinder sig på kloden.

Det er måske på tide at Mellemfolkeligt Samvirke fejer for egen dør og afliver de dobbelte standarder.

Jens Jonatan Steen er chefredaktør på Netavisen Pio.


placeholder

Annonce