Fanerne må frem igen!

De socialdemokratiske partiforeninger må genrejses så der igen bliver plads og rum for de visionære og ideologiske debatter.
I kommunalpolitik mangler de politiske og ideologiske debatter. Lige nu er noget af det mest omdiskuteret vores udligningsordning mellem kommunerne. I stedet for at diskutere ud fra vores politiske ideologiske baggrunde, diskuteres der ud fra geografiske synspunkter, er vi fra hovedstaden eller fra provinsen, fra rige eller fattige kommuner.

Da jeg for fire år siden startede som suppleant i byrådet i Nyborg Kommune, kan jeg huske hvordan jeg vandrede ind i byrådssalen med mine ideologiske kampfaner mentalt svævende bag mig. Jeg var sikker på, at jeg skulle holde de store kamptaler med alle de rigtige værdiladede ord i.

Ret hurtigt fandt ud af, at mine ellers rødglødende flagrende faner, kunne jeg godt pakke den ned igen. I byrådet er det nemlig ikke altid ideologi der afgør noget som helst. På den ene side er det noget af det fantastiske ved lokaldemokrati. Vi er til for borgerne og for at løse deres udfordringer, på tværs af politiske overbevisninger. Det må også altid være det vigtigste for os, at løse almindelige menneskers udfordringer.

Jeg savner at diskutere nogle større visioner, drømme og tanker for vores kommuner. Jeg savner at få lov til at have holdninger på baggrund af min politiske overbevisning, og ikke mindst savner jeg de ideologiske brandtaler.

Debatten tilbage i partiforeningerne
Men jeg tror næppe at byrådssalen bliver stedet, hvor jeg foreløbigt skal holde store brandtaler. Derimod mener jeg, at det er ude i partiforeningerne vi skal gøre det. Det kræver dog at vi styrker vores lokale partiforeninger og får skabt en debatkultur, hvor man kan få sine holdninger prøvet af og diskuteret. For det er kun ved at tale med hinanden og diskuterer politik, vi bliver klogere og finder bedre løsninger for vores samfund.

I min optik, bør vores partiforeningers vigtigste opgave være, at udvikle og diskutere socialdemokratisk politik.

Partiforeningerne skal være det sted, hvor man altid kan træde ind med de ideologiske kampfaner mentalt svævende bag sig. Det mener jeg ikke at man i høj nok grad gør i dag, hvilket grundlæggende er med til at gøre vores foreninger mindre attraktive.

Hvis vores parti skal stå stærkt, har vi brug for endnu flere socialdemokratiske mennesker der vil være med i fællesskabet og deltage i demokratiet og debatterne.

Jeg tror på at flere vil tage aktiv del i demokratiet og debatten, men det kræver at vi igen bruger vores foreninger til at diskutere og udvikle politik og tilbyder folk indflydelse i deres lokalsamfund.

Der kan vi også sikre at Socialdemokrater igen, kan have kampfanerne svævende mentalt bag sig.

 

Sonja Marie Jensen er byrådsmedlem i Nyborg Kommune for Socialdemokratiet

Byrådsmedlem (S) i Nyborg Kommune


Kommentarer fra Facebook