Favoritten, outsideren og en dark horse: Hvem skal afløse Pia Kjærsgaard?

Tre af Folketingets absolutte veteraner kan komme i spil som afløsere for Pia Kjærsgaard til folkestyrets fineste post.
Når Folketinget mødes på fredag den 21. juni, skal der vælges en ny formand for Folketinget.

Det har stået klart siden Pia Kjærsgaard (DF) forleden annoncerede, at hun ikke forventede at fortsætte som Folketingets formand, at der snart skulle findes en afløser til posten.

”Tak og farvel til posten som Folketingets Formand. Efter folketingsvalget er der flere, der har spurgt, om jeg fortsætter som Folketingets Formand. Det gør jeg ikke. Magten er skiftet,” skrev hun på Facebook og fortsatte:

”Jeg har haft det ærefulde hverv i fire år, og jeg har glædet mig hver dag. Vi skal alle være stolte af vores velfungerende folkestyre.”

Dermed er spekulationen gået ind på, hvem der skal afløse Pia Kjærsgaard på posten, som i hvert fald formelt er den fineste i det danske folkestyre.

Favoritten: Henrik Dam Kristensen

Den 62-årige socialdemokrat Henrik Dam Kristensen anses som favoritten til at tage posten. Han er i øjeblikket 1. næstformand for Folketinget og har en lang parlamentarisk karriere bag sig, siden han første gang blev valgt til Folketinget i 1990.

Siden har han haft ikke færre end fem ministerposter i en sammenlagt periode på knap 10 år, både under Nyrup og Thorning-Schmidt. Han har desuden været medlem af Europa-Parlamentet i en kort periode og været præsident for Nordisk Råd.

Den joviale og jordbundne Henrik Dam Kristensen vil i den grad markere et skifte i forhold til Pia Kjærsgaard til tider meget kontroversielle udmeldinger.

Outsideren: Marianne Jelved

Hvis det ikke bliver en socialdemokrat, så er De Radikales 75-årige veteran Marianne Jelved et godt bud. Hendes mulighed skal ses i lyset af de pågående regeringsforhandlinger, hvor folketingsformandsposten - og også EU-kommissærposten - kan bruges som brikker til at få puslespillet til at gå op.

Marianne Jelved har siddet i Folketinget siden 1987, og har ligesom Henrik Dam Kristensen også haft flere ministerposter, mest markant som økonomiminister i skiftende Nyrup-regeringer tilbage i 90’erne.

Særligt hos De Radikale vil skiftet fra Pia Kjærsgaard til Marianne Jelved være kulminationen på det ”systemskrifte”, som partileder Morten Østergaard udråbte på valgaftenen.

Dark horse: Bertel Haarder

Skulle man endelig pege på en fra den blå side af folketingssalen, som kunne være et bud, så er Venstres veteran Bertel Haarder det mest oplagte af slagsen. Et valg som på mange måder ville kunne ses som en udstrakt hånd til samarbejde henover midten.

74-årige Bertel Haarder har siddet i Folketinget, siden han første gang blev valgt ind i 1975, og har også haft flere fremtrædende ministerposter og været medlem af Europa-Parlamentet.

Bertel Haarder vil, som det længst siddende medlem af Folketinget, i øvrigt være ham, der åbner Folketinget på fredag og efterfølgende leder valget af formanden.

Hvad laver formanden?

Formandens opgave er blandt andet at sørge for, at lovgivningsarbejdet foregår sådan, som det er beskrevet i grundloven og Folketingets forretningsorden.

Det er desuden formanden, der tager imod de mange officielle gæster fra ind- og udland, som hvert år besøger det danske parlament, herunder kongehuset.

Med posten som formand følger der også en række fine privilegier, ikke mindst en løn, der er det samme som statsministerens. Sidste år var den på 1.509.624 kroner om året. Derudover følger en bil med chauffør og en lejlighed på 148 kvadratmeter på Christiansborg.

Formandsposten gennem tiden

Det er ikke altid at Folketingets formand har en lang parlamentarisk erfaring i bagagen, f.eks. så blev den konservative H.P. Clausen valgt som Folketingets formand, blot et år efter at han var blevet valgt første gang.

En enkelt politiker har været formand for Folketinget i to adskilte perioder. Socialdemokraten Julius Bomholt var formand fra 1945-50 og igen fra 1964 til ’68. I den mellemliggende periode på 14 år var socialdemokraten Gustav Pedersen formand for det høje ting, længst tid af alle.

Normalt har Folketingets formand samme partifarve som statsministeren, men der kan indimellem være kampvalg. Det var der i 1998, hvor en afstemning mellem socialdemokraten Birthe Weiss og Venstres Ivar Hansen. Derfor skulle der lodtrækning til, og sidstnævnte vandt.

Ivar Hansen blev i 2003 den første folketingsformand, der døde i embedet.

David Troels Garby-Holm er redaktør og souschef på Netavisen Pio.


Flere artikler om emnet

placeholder

Kommentarer

Glædeligt at Pia Kærsgaard forlader posten - og glæden forstørres lidt af at hun til syneladende har forstået at så mange har fundet hende forkert på posten som Folketingets Formand, at ingen - og heller ikke hende selv - tror på genvalg til denne ellers så ærefulde post, som i rangfølge er lige efter Dronningen her i landet.
Lad os håbe at Folketinget aldrig igen kommer til at sætte en person som hende i denne fornemme stol.

Annonce