Fejlprioritering af dimensioner at nedsable Arbejdstilsynet

Det er for mig helt ubegribeligt, at regeringen uanfægtet og med åbne øjne fortsætter kursen med at skære ned i Arbejdstilsynet.
Alt imens skattelettelserne bliver kastet ud til højre og venstre, så giver regeringens forslag til finanslov for 2018 ikke håb for at danske lønmodtagere kan få flere gode år på arbejdsmarkedet. Trods stigende arbejdsmiljøproblemer i Danmark, er der ingen nye og tiltrængte initiativer på Arbejdsmiljøområdet. Derimod fandt den gamle traver om nedskæringer i Arbejdstilsynet sin vante plads i forslaget.

Vi kan ikke blive endnu længere tid på arbejdsmarkedet uden bedre arbejdsmiljø.

Flere GODE år på arbejdsmarkedet
Regeringen siger vi skal blive længere tid på arbejdsmarkedet. Det er jo helt skørt, at regeringen bliver ved med at sige, at vi alle skal blive længere tid på arbejdsmarkedet, men samtidig, og helt bevidst, overser at rigtige mange lønmodtagere ikke har forudsætningerne for at kunne blive på arbejdsmarkedet frem til deres nuværende pensionsalder. Rigtig mange lønmodtagere, ikke mindst på LO’s område, har hårde fysisk og psykisk nedslidende job.

Vi kan ikke blive endnu længere tid på arbejdsmarkedet uden bedre arbejdsmiljø.

I LO fagbevægelsen er vi optaget af, at skabe forudsætningerne for at alle lønmodtagere får "flere GODE år på arbejdsmarkedet". Vi vil det gode og sunde arbejdsliv. Og løsningen ligger lige for. Vi skal styrke arbejdsmiljøet og den forebyggende indsats, så alle lønmodtagere får forudsætningerne for at blive længere tid på arbejdsmarkedet og kunne trække sig værdigt tilbage fra arbejdsmarkedet. Det vil være til gavn for samfundet, virksomhederne, arbejdspladserne og ikke mindst, kollegerne selv. Med de fremlagte nedskæringer i Arbejdstilsynet, har den drøm lange udsigter.

Nedskæringer betyder mindre kontrol
De sidste 3 år har Arbejdstilsynet været underlagt massive nedskæringer og medfølgende fyringer af tilsynsførende. Fra 2014 til 2017 har det betydet 100 færre tilsynsførende, og ifølge det nye finanslovsforslag vil yderligere 100 stå til at blive fyret frem mod 2020. Det har den åbenlyse konsekvens, at der selvfølgelig bliver foretaget færre arbejdspladsbesøg. Fra 2015 til 2016 faldt antallet af arbejdspladsbesøg med hele 30 procent.

Fra 2015 til 2016 faldt antallet af arbejdspladsbesøg med hele 30 procent.

I samme periode blev der givet 10 færre påbud og 8 procent færre strakspåbud. Det er den helt tydelige konsekvens af et svækket Arbejdstilsyn. Flere virksomheder kan nu slippe afsted med et farligt og nedslidende arbejdsmiljø, uden at blive straffet for det af myndigheden. Tallene er offentligt tilgængelige på AT’s hjemmeside, og det er for mig helt ubegribeligt, at regeringen uanfægtet og med åbne øjne fortsætter kursen med at skære ned i Arbejdstilsynet.

Flere bliver syge af at gå på arbejde
Hvis nu Arbejdstilsynets færre reaktioner var et udtryk for at arbejdsmiljøet på landets arbejdspladser var blevet bedre, så kunne det være en fornuftig forklaring. Men det er desværre ikke virkeligheden. Faktisk går det den forkerte vej.
Siden 2012 er andelen af lønmodtagere, som er psykisk overbelastede steget med 17 procent, mens andelen af lønmodtagere der er muskel-skeletoverbelastede er steget med næsten 15 procent. Dertil kommer mere end 40.000 anmeldte arbejdsulykker årligt og 20.000 anmeldte erhvervssygdomme. Det siger sig selv at der er behov for en massiv opprioritering af området - ikke flere besparelser.

[read-also]

Nedskæringerne i Arbejdstilsynet er en fejlprioritering af dimensioner. Både fordi det skaber en unfair konkurrence mellem de arbejdspladser som gør en aktiv indsats og skaber et godt arbejdsmiljø, og dem der bevist underløber arbejdsmiljøloven og nedslider vores kolleger. Og fordi vores samfund bliver fattigere, når flere blive syge af gå på arbejde og bliver så nedslidte, at hver 5. LO-medlem i dag forlader arbejdsmarkedet ufrivilligt inden deres 60 års fødselsdag.

Og særligt fordi, at uligheden i vores levealder vil fortsætte med at stige, mens livskvaliteten vil falde markant, hvis vi IKKE snart tager arbejdsmiljøudfordringerne alvorligt og handler på det.

3 konkrete forslag
Her er 3 konkrete forslag til regeringen, som vil være et skridt i den rigtige retning:
- Minimum 80 mio. til en styrkelse af Arbejdstilsynet
- 25 mio. til forlængelse af den nedlagte "sporskifteordning" målrettet nedslidningstruede brancher.
- Lempede kriterier til seniorførtidspension, så nedslidte kolleger kan få en værdig tilbagetrækning.

Morten Skov Christiansen er næstformand i LO.

‘Dagens Pio klumme’ er en fast spalte på Netavisen Pio, der udkommer fem gange om ugen med provokerende, nytænkende og debatskabende indlæg, som sætter dagsorden i arbejderbevægelsen.

Klummen er alene udtryk for skribentens egen holdning.

 

Næstformand i Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH)


placeholder

Annonce