Fem forslag: Sådan kan Hummelgaard holde Wolt i ørene

De digitale arbejdsplatforme omgår spillereglerne på det danske arbejdsmarked, mener 3F, der har fem konkrete forslag til beskæftigelsesministeren.
En ny form for arbejde udfordrer den danske model. Arbejdet udføres via de digitale platforme som budtjenesten Wolt og rengøringstjenester som Happy Helper.

Fælles for platformene er, at de ikke ønsker at have titel af arbejdsgiver. Derfor er de mennesker, som gør rent eller bringer mad ud for virksomhederne, ikke ‘ansatte’ i klassisk forstand. I stedet har de status af ‘selvstændige’, der arbejder uden almindelige arbejdstagerrettigheder og oftest uden overenskomst.

Udvikling bekymrer beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S), der mener, at regeringen og arbejdsmarkedets parter skal sikre, at “platformsarbejderne har ordentlige vilkår”.

Deres forretning bygger på en myriader af solo-selvstændige

I fagforbundet 3F mener man, at kerneproblemet i forhold platformsvirksomhederne er, at de ikke vil påtage sig et arbejdsgiveransvar i forhold til de ansattes social sikring.

“Deres forretning bygger på en myriader af solo-selvstændige eller atypisk ansatte uden basale rettigheder, hvilket kastrerer den danske model. Det skal der findes en løsning på,” siger forbundssekretær Henning Overgaard i 3F til Netavisen Pio.

Han har fem konkrete forslag til, hvordan beskæftigelsesministeren kan tvinge platformsvirksomhederne til spille efter reglerne i den danske model: 
 

  1. Kig mod Californien og udlandet

Henning Overgaard foreslår, at regeringen kigger mod udlandet og lader sig inspirere af, hvad man har gjort andre steder.

Regeringen bør skabe sig et overblik over, hvilke initiativer, man har taget i andre lande for at sikre, at arbejderne i platformsvirksomhederne har anstændige løn- og arbejdsvilkår og sociale sikring i form af eksempelvis løn under sygdom.

Den kritiserede taxatjeneste Uber har protesteret kraftigt mod loven

Her mener forbundssekretær Henning Overgaard, at regeringen kan kigge mod Californien. I den amerikanske delstat har man indført en lov kaldet AB5, som gør det sværere for virksomheder at behandle folk som selvstændige i stedet for lønmodtagere.

Den kritiserede taxatjeneste Uber har protesteret kraftigt mod loven, som blandt andet gør det til virksomhedens ansvar at bevise, at der er tale om en selvstændig og ikke blot en lønmodtager uden en ordentlig kontrakt. Et af kriterierne, der vurderes på baggrund af, er om arbejderne har mulighed for selv at forhandle deres egen løn og om lønnen ligger over mindstelønnen.

  1. Stop udnyttelsen af udlænding

Folketinget bør sikre, at ordninger for udenlandsk arbejdskraft ikke misbruges af platformsvirksomheder til at bedrive social dumping, mener 3F.

Henning Overgaard henviser til den stramningen af Working Holiday-ordningen, som udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye (S) lavede i december, efter at Netavisen Pio havde afdækket, at der på få år var sket en eksplosiv stigning i antallet af sydamerikanere, der kom til Danmark på en såkaldt “arbejdsferie”. Mange af dem fandt arbejde som selvstændige gennem platformsvirksomheder som Happy Helper og Wolt.

Med stramningen blev det fastsat, at der kun må komme 150 unge fra henholdsvis Argentina og Chile årligt

Med stramningen blev det fastsat, at der kun må komme 150 unge fra henholdsvis Argentina og Chile årligt - mod tæt på 2000 bare fra Argentina i 2019. De unge udlændinge må i fremtiden heller ikke arbejde som selvstændige i Danmark.
 

  1. Tving platforme til at give besked til Skat

Et andet sted, hvor 3F mener, at der bør strammes op, er i forhold til skatteunddragelse.  

Fordi platformsarbejderne er tilknyttet som selvstændige, udtales deres betaling som honorar, som de selv skal svare skat af efterfølgende.

Det giver et smuthul, som kan udnyttes til skatteunddragelse. Det hul bør Folketinget, ifølge Overgaard, lukke ved at stille krav til, at alle platformsvirksomheder deler deres oplysninger med Skat og andre relevante myndigheder.  

fejl i skatteindberetningerne for cirka ni millioner kroner

I november offentliggjorde Skattestyrelsen resultatet af en kontrol med de ansatte på arbejdsplatformene. Kontrollen afslørede, at ni ud af ti ansatte på fem unavngivne arbejdsplatforme, manglede at betale skat. Hos de 844 udvalgte platformsarbejdere, som blev udvalgt til undersøgelsen, fandt Skat fejl i skatteindberetningerne for cirka ni millioner kroner.
 

  1. Tjek op på regler for enkeltmandsvirksomheder

Folketinget bør gennemgå reglerne for enkeltmandsvirksomheder med tættekam for at forebygge, at enkeltmandsvirksomhederne reelt dækker over, at arbejdsgivere - som eksempelvis platformsvirksomheder - omgår deres ansvar og lovgivningen i forhold til arbejdstagerrettigheder.

Det kan nemlig dække over, at virksomheden reelt bare er “en falsk selvstændig”

Henning Overgaard foreslår, at man se nærmere på, hvor stor en del af en virksomheds omsætning, der må stamme fra én kunde. Det kan nemlig dække over, at virksomheden reelt bare er “en falsk selvstændig”, der burde tilbydes en rigtig ansættelse og de arbejdstagerrettigheder, som hører til.
 

  1. Se den social sikring efter i sømmene

Endelig bør Folketinget se kritisk på reglerne for social sikring for atypisk ansatte - som eksempelvis de “solo-selvstændige” hos platformsvirksomhederne.

Den sociale sikring dækker over reglerne for eksempelvis dagpenge, sygedagpenge og barsel.

Sarah Scheer er podcast-redaktør på Netavisen Pio.


placeholder

Kommentarer

Når platformene ikke vil være arbejdsgivere for de folk, som de anvender til at udføre arbejde, så tving de folk, som skal arbejde som kvasi selvstændige til være: selvstændige! Det vil sige: de skal
anmelde sig som virksomheder, de skal være bogføringspligtige og de skal have en revisor.
På den måde kan man også forhindre platformene til at brede sig. Hvis man vil inddæmme platformene skal man være rigorøs.

Det gør vi såmænd allerede allesammen, os der har et CVR nummer og er momsregistrerede. Skattestyrelsen har godkendt mit regnskab og min selvstændighed to gange nu. Vi er rigtige selvstændige og vi betaler rigtig skat og moms. Der er ikke noget at komme efter.

Det er mærkeligt, at Skat accepterer disse såkaldte "selvstændige", som nok næppe husker det med at betale skat.

For 25 år siden var jeg selv selvstændig konsulent på faktura for mit arbejde. Den slags er B-skattepligtig, men dengang sagde skat om mange af mine kolleger i samme situation, at det skulle opfattes som A-skattepligtigt så skatten faldt, som den skulle.

Eneste mulighed for at være rigtig selvstændig var at etablere f.eks. et anpartsselskab.

Annonce