Fem grunde til at stemme nej

Tilvalgsordningen er en glidebane, hvor Danmark overgiver suverænitet uden mulighed for at trække den tilbage. Derfor skal vi stemme nej på torsdag, mener to fremtrædende medlemmer af 3F København.

Annonce

I sidste uge bragte vi her på Netavisen Pio Dansk Metals fem grunde til at stemme ja ved folkeafstemningen på torsdag. Der er imidlertid også røster i fagbevægelsen, som har kastet sig helhjertet ind i kampen for et nej ved folkeafstemningen.

Det gælder blandt andre Bjarne Høpner og Søren Becher, som er henholdsvis formand og a-kasseleder for 3F København. De har ved flere lejligheder markeret sig som modstandere af at ændre på det danske retsforbehold.

Men hvad er egentlig argumentet for at bevare retsforbeholdet i sin nuværende form, set fra et fagligt synspunkt? Netavisen Pio bringer her Bjarne Høpner og Søren Becher fem grunde til at stemme nej ved folkeafstemningen på torsdag:

Tilvalgsordning er en glidebane
Et NEJ er et ja til at bevare demokratisk indflydelse på retspolitikken ved at holde beslutningerne der, hvor de hører hjemme, nemlig i Folketinget. Den såkaldte ’tilvalgsordning’ er en glidebane hvor vi afgiver suverænitet uden mulighed for at kunne trække den tilbage.

EU skal ikke bestemme dansk strafferet
Et NEJ betyder, at EU ikke kan bestemme over dansk strafferet. EU-landene har ikke ens traditioner og opfattelser af strafferetten. En overstatslig EU-strafferet kan derfor true retssikkerheden i Danmark.

Nej sikrer større retssikkerhed i Danmark
Et NEJ betyder større retssikkerhed i Danmark. Det betyder, at udenlandske domstole ikke kan træffe afgørelser, der gælder i Danmark. Det gælder for eksempel i forbindelse med beslaglæggelser og ransagninger.

Fortsat samarbejde på mellemstatsligt grundlag
Et NEJ betyder fortsat JA til internationalt samarbejde. Vi kan samarbejde på et mellemstatsligt grundlag og hvis den politiske vilje er til stede, kan vi forsætte i Europol på et mellemstatsligt grundlag. Mellemstatslige aftaler kan opsiges.

Nej til EU’s retsregler i Danmark
Et NEJ er et nej til, at alle EUs regler på det retslige område skal gælde i Danmark. Allerede nu er der 680, og der er knap 200 flere på vej.....


Kommentarer fra Facebook