Fem svenske LO-forslag skal mindske uligheden

Stigende ulighed er et problem for lønmodtagere, erhvervsliv og vækst. Det mener svensk LO, der har en række anbefalinger til at sikre en mere stabil økonomisk udvikling.
Under overskriften ”Ulighed er skadeligt for erhvervslivet” har svensk LO i forbindelse med det økonomiske topmøde i Davos udsendt en rapport med fem anbefalinger til, hvordan uligheden kan reduceres. Det gennemgående budskab er, at ulighed ikke er med til at skabe dynamik i økonomien, men tværtimod er skadeligt for både enkeltpersoner og for virksomheder.

”Ulighed er skadeligt for erhvervslivet og før eller senere fører det til mistillid og politiske omvæltninger. Uligheden vil fortsætte med at vokse, indtil politikere og fagforeninger sætte en stopper for det. Folks følelse af uretfærdighed og håbløshed skal tages alvorligt”, lyder det fra LO-formand Karl-Petter Thorwaldsson i indledningen.

Rapporten bygger et langt stykke hen ad vejen på de positive erfaringer, der findes i Skandinavien, og som ifølge svensk LO kan udvides til resten af verden. Netavisen Pio har her samlet de fem anbefalinger fra svensk LO.

1. Verden skal have en lønforhøjelse
Middelklassen har i lang tid oplevet stagnerende lønninger, fordi mere og mere af virksomhedernes overskud udbetales til aktionærerne. Det Derfor er det ifølge svensk LO brug for at give lønmodtagerne en større andel kagen i form af højere løn: ”Alle arbejdende mænd og kvinder bør få en fair del af produktivitetstilvæksten i form af reallønstigninger”, hedder det i oplægget.

Det understreges samtidig, at højere lønninger til middelklassen er nødvendigt for at sikre en økonomi, hvor der er efterspørgsel efter de produkter, som virksomhederne producere: ”Højere lønninger er ikke kun en omkostning for virksomhederne, de er også kilden til efterspørgsel og forbrug i økonomien”, skriver svensk LO.

2. Invester i uddannelse og tryg omstilling
Arbejdsmarkedet er omskifteligt på grund af globaliseringen og den teknologiske udvikling, og derfor er det nødvendigt med løbende investeringer i uddannelse og opkvalificering, så lønmodtagerne har de rette kompetencer.

Både af hensyn til lønmodtagerne og af hensyn til virksomhedernes efterspørgsel efter kvalificeret arbejdskraft. ”En aktiv arbejdsmarkedspolitik med fokus på at styrke kvalifikationerne hos lønmodtagerne styrker matchet på arbejdsmarkedet og forhindrer langvarig arbejdsløshed”, hedder det.

Svensk LO ønsker også et ordentlig understøttelse i tilfælde arbejdsløshed, da det styrker lønmodtagernes tryghed og gør dem mere åbne over for forandringer. ”Det stimulere sund mobilitet på arbejdsmarkedet og øger mulighederne for både enkeltpersoner og samfundet for at omstille sig til mere vellønnede og produktive job”.

3. Udvid familiepolitik og offentlig service der promovere ligestilling
Kvinder tager i dag et større ansvar end mænd for at passe børn og gamle. Det betyder, at de er mindre aktive på arbejdsmarkedet end mænd, og at der derfor også er markant forskel på mænds og kvinders indkomster.

Der bør derfor være stærkere fokus på at sikre, at kvinder kan deltage på arbejdsmarkedet på lige fod med mændene: ”En familiepolitik der promoverer ligestilling mellem forældrene, først og fremmest gennem generøs og offentlig betalt barselsorlov, kombineret med udvidet børnepasning og ældrepleje, vil gøre det muligt for flere kvinder at være (fuldtids)ansatte lønmodtagere”.

4. Øget indflydelse og ansvar til arbejdsmarkedets parter
Rapporten peger også på, at arbejdsgivere og fagforeninger bør have mere indflydelse på forhold, der vedrører arbejdsmarkedspolitikken. Det gavner nemlig både de forskellige partier og samfundet som helhed: ”Kompromiser mellem arbejdsmarkedets parter giver legitimtit til reformer og bidrager til at holde antallet af konflikter på arbejdsmarkedet på et minimum”.

Rapporten peger på, at ansvarlige fagforeninger sikrer medlemmerne solide lønfremgange, uden at det gå ud over det respektive lands lønkonkurrenceevne, mens at arbejdsgiverne på deres side bør være ansvarlige ved eksempelvis at sikre en løbende opkvalificering af arbejdsstyrken.

5. En global aftale om lighed og ’inklusiv vækst’
Endelig peger svensk LO på, at der er brug for internationale aftaler for at sikre, at globaliseringen bliver til gavn for alle, og at væksten kommer almindelige lønmodtagere til gavn. I en globaliseret verden har forholdene i ét land nemlig indflydelse på forholdene i andre.

”Visionen er, at flere mennesker skal få gavn af globaliseringen og at de udfordringerne for det globale arbejdsmarked skal løses i fællesskab af arbejdsmarkedets parter”, hedder det blandt andet. Det skal blandt andet ske gennem organisationer som den internationale arbejdsorganisation ILO og den økonomiske samarbejdsorganisation OECD.

Også når det kommer til EU skal der ifølge svensk LO tages skridt for at sikre lønmodtagernes rettigheder: ”EU-traktaten skal supplerede med en social protokol, for at skabe en bedre balance mellem fagforeningernes rettigheder og de økonomiske friheder. EU-reglerne skal ikke begrænse, men i stedet understøtte fagforeningernes muligheder for at repræsentere deres medlemmer og indgå kollektive overenskomster. EU må ikke blive en mekanisme for social dumping.”

 

Foto: Landsorganisationen i Sverige.


placeholder

Annonce