FH og Dansk Metal om finanslov 2020: Næsten fuld plade

3F savner et løft af dagpengene – FOA mener der er ”godt stykke vej til fuld plade” – dybe panderynker hos Akademikerne
Fagbevægelsens Hovedorganisation og Dansk Metal modtager regeringens forslag til finanslov for 2020 meget positivt. Hos fagforbundet 3F er reaktionerne også overvejende positive, mens melodien hos fagforbundet FOA lyder, at der er et pænt stykke til fuld plade. Hos Akademikerne er der dybe panderynker.

Forrmanden for Fagbevægelsens Hovedorganisation, Lizette Risgaard, er meget tilfreds med topprioriteterne i regeringens forslag til næste års finanslov:

 ”Styrket velfærd, uddannelse, grøn omstilling og genopretning af skattevæsenet ser vi i fagbevægelsen som den helt rigtige vej at gå”, siger hun ifølge en pressemeddelelse.

Lizette Risgaard kommenterer S-regeringens udspil til finanslov 2020 således på twitter:

placeholder

 

Regeringen vil øge det offentlige forbrug med 1,3 procent i 2020. Det er en stigning, der både sikrer, at velfærden følger med befolkningsudviklingen og giver plads til at udvikle velfærden yderligere. Til sammenligning havde den tidligere regering ambitioner om en vækst på kun 0,4 procent:

”Det er rigtigt godt nyt, at regeringen vil styrke velfærden. Alene frem mod 2025 vil befolkningen vokse med ca. 150.000 personer. Med flere børn og ældre og den generelle udvikling i samfundet koster det ganske enkelt flere penge at opretholde den samme velfærd,” siger Lizette Risgaard.

Genopretning af skattevæsenet

Regeringen lægger op til genopretning af skattevæsenet med årligt 1,7 mia. kr. ekstra. Herunder et nyt skattecenter med 250 nye medarbejdere til styrket kontrol:

”Det er glædeligt og i allerhøjeste grad nødvendigt, at skatteområdet styrkes for at genskabe tilliden til skattevæsenet. Massive nedskæringer har betydet mangelfuld inddrivelse af gæld og nem adgang for svindlere. Det har kostet det offentlige store milliardbeløb,” siger Lizette Risgaard.

Hun glæder sig også over, at den tidligere regerings systematiske to procents besparelser – omprioriteringsbidraget - omsider fjernes fra uddannelsesområdet, samtidig med at kvalitetspuljen til erhvervsuddannelserne videreføres:

Vi skal tværtimod investere i uddannelse

”Vi har længe efterlyst et stop for de systematiske besparelser. Vi skal tværtimod investere i uddannelse. Det er afgørende, at alle har gode uddannelsesmuligheder, og at offentlige og private virksomheder kan få den arbejdskraft, de har brug for. Så stor ros til regeringen,” siger Lizette Risgaard.

Klimakampen skal være solidarisk

Regeringen vil bruge 2,1 mia. kr. på nye grønne prioriteringer til næste år – en prioritering, der også får stor opbakning fra FH-formanden:

Det er vigtigt, at den grønne omstilling foregår solidarisk

”Det er den helt rigtige vej at gå. Det er vigtigt, at den grønne omstilling foregår solidarisk, så dem med færrest penge ikke betaler mest for et grønnere, sundere og mere bæredygtigt Danmark.

Lizette Risgaard glæder sig også over udsigten til, at nogle af de skæve skattelettelser fra den tidligere regering bliver droppet.

Regeringens tiltag skal betales bl.a. ved at droppe nogle af den tidligere regerings skattelettelser, som tilgodeser den bedrestillede del af befolkningen. Det bakker FH helt op om, og samtidig glæder det FH-formanden, at regeringen bevarer loftet på 50.000 kr. på aktiespare-kontoen, så ordningen målrettes lønmodtagere med relativt små formuer.

”Et farvel til nogle af de skæve skattelettelser er et skridt i den rigtige retning på vej mod et samfund med mindre ulighed,” siger Lizette Risgaard.

Dansk Metal: Stærkt finanslovsudspil

Dansk Metal har med glæde læst den nye regerings første finanslovforslag, der indeholder en række konkrete elementer til gavn for Dansk Metals medlemmer:

“Det er et stærkt finanslovsudspil, som sætter ind nogle af de helt rigtige steder til gavn for vores medlemmer. For eksempel næste skridt i den grønne omstilling, genopretning af SKAT, fokus på forskning, arbejdsmiljø og på erhvervsuddannelserne. Selvfølgelig er der altid områder, hvor vi mener, man burde være en tand mere ambitiøs, for eksempel på forskningsområdet,siger cheføkonom i Dansk Metal, Thomas Søby, ifølge en pressemeddelelse.

Hos Dansk Metal glæder man sig over afskaffelsen omprioriteringsbidraget på uddannelser afskaffes: 

Det er ualmindeligt godt at omprioriteringsbidraget på uddannelserne stoppes

Det er ualmindeligt godt at omprioriteringsbidraget på uddannelserne stoppes. Samtidig, så er det rigtig godt nyt, at man har gjort kvalitetspuljen til erhvervsuddannelserne permanent. Erhvervsuddannelser har i mange år været underprioriteret, men det er altså i høj grad nye faglærte, vi skal leve af i fremtiden”,siger Thomas Søby.

Også genopretningen af SKAT vækker glæde hos Dansk Metal:

Tilliden og opbakningen til hele vores samfundsmodel er baseret på, at jeg betaler min skat velvidende, at naboen også betaler sin. Det kræver kontrol, og derfor er det helt afgørende, at der sættes ind ift. en genopretning af skattevæsenet,” fortsætter Thomas Søby.

Dansk Metal ser desuden positivt på styrkelsen af Arbejdstilsynet:

“Der er i rigtig mange år blevet skåret på Arbejdstilsynet, og vi kan kun bifalde, at der kommer ekstra ressourcer nu. Vi bliver nødt til at have et slagkraftigt Arbejdstilsyn for at sikre, at helt almindelige lønmodtagere kan gå på arbejde uden at skulle bekymre sig om deres arbejdsmiljø- og vilkår,” mener Thomas Søby.

3F: Ikke noget politiker-fedtspil her

Regeringens forslag til finanslov og lovprogram er udtryk for en markant ny retning, siger 3Fs forbundsformand Per Christensen:

”Der er tale om en markant ny kurs, væk fra skæve skattelettelser. I stedet prioriteres velfærd, genopretning af skattevæsenet og investeringer i uddannelse, sundhed og forskning.”

placeholder

”Det er en hårdt tiltrængt håndsrækning til det danske arbejdsmarked fra regeringen med fokus på værdig tilbagetrækning og et bedre arbejdsmiljø, uddannelsesløft og efteruddannelse samt støtte til ordnede forhold på arbejdsmarkedet, som parterne har aftalt.”

3Fs medlemmer er hårdt udfordret af nedslidning, en forringet efterløn og højere pensionsalder:

”Ikke noget politiker-fedtspil her, tværtimod: Man bebuder et lovforslag om ret til tidlig tilbagetrækning i denne folketingssamling, efter overenskomstforhandlingerne. Det giver arbejdsmarkedets parter – ikke mindst DA – en tidshorisont, hvor vi kan leve op til vores samfundsmæssige ansvar og spille konstruktivt ind med vilje til at finde løsninger. Præcis, som vi gjorde det under Løkke-regeringerne.”

Per Christensen finder, at der er en god balance i regeringens udspil mht. at sikre velfærden og investere i mennesker og fremtiden:

”Flere børn og ældre giver naturligt behov for flere medarbejdere. Sideløbende sløjfer man de automatiske, årlige besparelser på uddannelser, satser på uddannelsesløft og efteruddannelse samt dobler op på forskning i den grønne omstilling.”

Det nye flertal i Folketinget har fastlagt meget ambitiøse klimamålsætninger, der efterfølgende har fået opbakning af flere af oppositionens partier:

”Det er glædeligt, for vi har brug for brede politiske aftaler om klimalov og virkemidler, så virksomheder og institutionelle investorer kan handle i tillid til rammerne for de kommende års grønne omstilling og etablering af tusindvis af nye grønne jobs.”

3Fs formand ser også frem til ændringer i regler for førtidspension og fleksjob, som bebudet i lovprogrammet:

”Alt, alt for mange danskere med nedsat arbejdsevne er trukket gennem uværdige forløb og mange års utryghed og usikkerhed. Derfor haster det med at få rettet op på skævhederne.”

Efterlyser løft af dagpengene

Per Christensen savner dog tilkendegivelser fra regeringen mht. dagpengene:

Partierne bag dagpengeaftalen fra 2015 har aftalt en evaluering

”Partierne bag dagpengeaftalen fra 2015 har aftalt en evaluering, og vi har længe været mere end klar i 3F til at bidrage med dokumentation og løsningsforslag, så vi kan genopbygge tryghed for de ledige.”

”Regeringens vilje til at gøre en ekstra indsats for de mest sårbare på arbejdsmarkedet bør også slå igennem i forhold til dagpengeordningen. Præcis, som man også her i september har vist det i forhold til flere hundrede fyrede medarbejdere på Vald. Birn i Holstebro, Vestas i Ringkøbing og Danish Crown i Horsens, hvor der med de nødvendige dispensationer er givet mulighed for jobrettet opkvalificering, kurser mv.”

FOA: Et godt stykke vej til fuld plade

Hos fagforbundet FOA lyder melodien, at udspillet til finanslov har flere positive elementer, men også at der er stadig et godt stykke vej før regeringen får fuld plade:

"Er der fremskridt i forslaget til finanslov? Ja, det er der. Vi bevæger os i den rigtige retning. Ikke nødvendigvis i det tempo, som FOA kunne ønske. Men vi bevæger os i en god retning. Men når det er sagt, så håber jeg, at støttepartierne også er i stand til at presse regeringen til at gå endnu længere i den rigtige retning," siger FOA’s formand, Mona Striib, ifølge en pressemeddelelse.

Vi bevæger os i den rigtige retning. Ikke nødvendigvis i det tempo, som FOA kunne ønske

"Er der fremskridt i forslaget til finanslov? Ja, det er der. Vi bevæger os i den rigtige retning. Ikke nødvendigvis i det tempo, som FOA kunne ønske. Men vi bevæger os i en god retning. Men når det er sagt, så håber jeg, at støttepartierne også er i stand til at presse regeringen til at gå endnu længere i den rigtige retning," siger Mona Striib.

Blandt de positive elementer i forslaget fremhæver FOA, at omprioriteringsbidraget på uddannelse fjernes og at udviklingen i demografien er tilgodeset i aftalen med kommunerne.

Flere penge på bordet

Regeringen har i deres forslag til finanslov 2020 afsat 2,1 milliarder kroner til en forhandlingsreserve til bl.a. velfærd, herunder minimumsnormeringer og grøn omstilling. Men det er nødvendigt, at der følger økonomi med, hvis regeringen skal leve op til de forventninger, danskerne har til en ny politik:

"Udover bedre normeringer har vi for eksempel også brug for et gevaldigt løft i psykiatrien, på handicapområdet og til at bekæmpe uligheden i sundhedssystemet. Læg dertil det vi skal bruge penge til den nødvendige grønne omstilling. Det er svært at se, at resultatet kan blive andet end skuffende, hvis det skal være inden for de nuværende rammer. Det er afgørende, at der kommer flere penge på bordet," siger Mona Striib.

FOA melder sig gerne med input og forslag til, hvordan vi udvider den ramme, der er afsat til at forbedre velfærden. Det kan man blandt andet gøre ved at hæve udgiftslofterne for 2020, så de går op til budgetlovens grænse på 0,5 procent af BNP. Det vil i 2020 give ca. 11 mia. kr. ekstra.

"Et flertal i folketinget har sagt tydeligt og klart, at de ønsker minimumsnormeringer. Der er villighed til at investere de penge, det koster at udvikle og løfte velfærden i takt med befolkningsudviklingen. Den mulighed bør regeringen gribe, hvis Mette Frederiksen vil leve op til at være børnenes statsminister" siger Mona Striib.

Mona Striib modtog S-forslaget til finanslov for 2020 således på twitter:

placeholder

 

Akademikerne: Manglende taxameterløft er en tikkende bombe

Hos Akademikerne (AC) vækker det stor bekymring, at taxameterløftet ikke er at finde på finanslovsudkastet.

“Vi er rigtig glade for, at regeringen står ved løftet om at fjerne omprioriteringsbidraget på uddannelsesområdet. Men hvis ikke også taxameterløftet videreføres, så har vi en lang række uddannelser, der bliver ramt af et nedskæringskrav svarende til 5 års omprioriteringsbidrag på én gang. Det siger sig selv, at det vil have voldsomme konsekvenser for kvaliteten.”

Det siger Akademikernes formand Lars Qvistgaard og uddyber:

“Som finanslovsudkastet ser ud nu, så giver man med den ene hånd og tager med den anden. Det giver ikke mening at love stabilitet og kursskifte i uddannelsespolitikken samtidig med, at man beder de her uddannelser om at skære 10 pct. fra den ene dag til den anden”.

Lars Qvistgaard opfordrer regeringen til at skabe tryghed om uddannelsernes økonomi hurtigst muligt: 

“Under valget blev vi lovet en ny kurs for uddannelsespolitikken, og samtlige partier lovede at videreføre taxameterløftet, og sikre trygge rammer for uddannelsernes økonomi. Derfor forventer jeg selvfølgelig, at der bliver fundet en løsning. Selvfølgelig skal alle uddannelsesbevillinger opretholdes.”

Jan Kjærgaard er redaktør på Netavisen Pio.


placeholder

Annonce