FH: Stresspanel skyder helt forbi målet

Regeringens stresspanel har fremlagt 12 anbefalinger til, hvordan man skal komme stress til livs. Anbefalingerne blive mødt med hovedrysten af FH.
Regeringen nedsatte i juni 2018 et stresspanel, som skulle finde løsninger på, hvordan stress bliver et mindre problem i samfundet.

I dag har stresspanelet afleveret 12 mere eller mindre konkrete anbefalinger til regeringen. Men anbefalingerne løser slet ikke den helt afgørende stress-faktor i samfundet, nemlig den på arbejdsmarkedet, hvor højt arbejdspres, lav indflydelse, lav mening i arbejdet, generel ubalance mellem krav og ressourcer, er helt centrale årsager til stress på alt for mange danske arbejdspladser, lyder kritikken fra Fagbevægelsens Hovedorganisation.

Strespanelet har blandt andet foreslået at Forældreintra nedlægges, at der tages færre billeder af børn i daginstitutioner, klarere regler for digital tilgængelighed uden for almindelig arbejdstid, mere viden til ledere om mental sundhed og stress, et loft over antallet af meddelelser og forældrearrangementer i skolerne og mere støtte til fællesskaber, der støtter op om børn og unges ret til at være og ikke-præstere.

Panelet har også sat et vigtigt fokus på, at det at vi alle har en smartphone ved hånden ikke betyder, at vi også skal være tilgængelige hele tiden

Sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V) takker panelet for ”et stort arbejde og engagement”.

”I anbefalingerne er der flere indspark til tidlig forebyggelse af stress, som er oplagte at tage med i vores løbende arbejde på området. Panelet har også sat et vigtigt fokus på, at det at vi alle har en smartphone ved hånden ikke betyder, at vi også skal være tilgængelige hele tiden. For vi må jo konstatere, at følelsen af at skulle være konstant tilgængelig er noget, både børn, unge og vokse oplever som et pres i hverdagen,” lyder det fra Ellen Trane Nørby i en pressemeddelelse i forbindelse med offentliggørelse af anbefalingerne.

Børne- og socialminister Mai Mercado (C) mener, at man har fået en række konkrete anbefalinger, som kan bruges i en videre debat om hvordan vi bedst reducerer og håndterer stress.

”Jeg er selv meget optaget af idéen om generationsmøder, som panelet også fremhæver. Vi ved, at mange unge føler sig så pressede i hverdagen, at de mistrives psykisk, men de føler måske ikke, at deres forældre forstår dem,” siger hun.

Undervejs i arbejdet med at udarbejde de 12 forslag til regeringen, har panelet modtaget i alt 202 forslag til konkrete handlinger fra blandt andet borgere og organisationer.

Stresspanel skyder forbi målet

Men Stresspanelet skyder langt forbi målet, hvis de tror, at stressproblematikken kan løses ved at lukke Forældreintra, oplyse børn og unge om digital seksualitet og at sætte livsmestring på skoleskemaet, lyder det fra Morten Skov Christiansen, der er næstformand i Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH).

”Vi har i årevis vidst, at stress er en af de største udfordringer på arbejdsmarkedet, og at udviklingen går den forkerte vej. Men kun én af de 12 anbefalinger – om træning af ledere i forhold til stress – tager fat i problemets kerne. Det er bare ikke godt nok,” siger han i en pressemeddelelse, hvor han påpeger at stresspanelet ikke alene kan bebrejdes, at anbefalingerne rammer uden for skiven.

Det siger sig selv, at når panelet ikke må anbefale forslag, der medfører udgifter, og samtidig er blevet bedt om at have hovedfokus uden for det, der foregår på arbejdspladserne, så bliver forslagene derefter

En del af forklaringen skal findes i det mandat, som stresspanelet har fået fra regeringen.  

”Det siger sig selv, at når panelet ikke må anbefale forslag, der medfører udgifter, og samtidig er blevet bedt om at have hovedfokus uden for det, der foregår på arbejdspladserne, så bliver forslagene derefter,” siger han.

FH-næstformanden undrer sig over, at regeringen ikke har anvendt den eksisterende forskningsbaserede viden om årsager til stress på arbejdspladserne, samt ikke har tilbudt en eneste stressforsker en plads i panelet.

Stressforskere peger blandt andet på højt arbejdspres, lav indflydelse, lav mening i arbejdet, generel ubalance mellem krav og ressourcer som centrale årsager til stress på alt for mange danske arbejdspladser.

Alle faktorer, som er helt ignoreret i stresspanelets anbefalinger.

 

Fakta: Her er Stresspanelets 12 anbefalinger

1) Luk Forældreintra og sæt loft over antallet af forældrearrangementer per år.

2) Skab arbejdspladser og ledelseskulturer, der forventer utilgængelighed, når medarbejderen har fri.

3) Klæd børn og unge bedre på til at mestre livet. Eksempelvis ved at indføre "livsmestring" på skoleskemaet.

4) Styrk den digitale folkesundhed. Det offentlige skal eksempelvis sende mails ud til borgerne på fastsatte tidspunkter.

5) Byg bro mellem ledige og frivilligt arbejde. Forskningen viser, at det at engagere sig i frivilligt arbejde generelt har en positiv indvirkning på mental sundhed.

6) Oplys børn og unge om digital seksualitet og beskyt børn under den seksuelle lavalder mod uønsket voksen digital seksualitet.

7) Indfør et øget og mere systematiseret fokus på overgangen til at være studerende. Der skal skabes sunde studiefællesskaber, og fejl-frygt skal undgås.

8) Kommuner opfordres til en koordineret indsats mellem medarbejder, arbejdsplads, læge og jobcenter for at forebygge og håndtere stress.

9) Opbyg og understøt fællesskaber, der støtter op om børn og unges ret til at være og ikke-præstere.

10) Udarbejd faglig vejledning for praktiserende læger om forebyggende og tidlig behandling af stress i almen praksis.

11) Sæt småbørns trivsel i højsædet gennem børnemiljølovgivning og markant reduktion af fotodokumentation af børn.

12) Opfordring til tech-industrien om at respektere menneskers biologiske, sociale og psykologiske behov.

Kilde: regeringen.dk

David Troels Garby-Holm er redaktør på Netavisen Pio.


placeholder

Annonce