Filmen knækker, når uligheden stiger

Hvis det er en dans på roser at bo i Danmark, så er det med torne i fødderne for de fattigste. Sandheden er nemlig, at uligheden stiger i Danmark.
Der er et yndigt land. Og dét land går det godt. Økonomien buldrer derudad, flere kommer i beskæftigelse, og flere penge skifter hænder. Landet er tydeligvis ved at være på fode igen efter en finanskrise og nedgang.  Og det ér dejligt og yndigt, men dér knækker filmen så også.

Hvis det er en dans på roser at bo i Danmark, så er det med torne i fødderne for de fattigste

Zoomer vi lidt længere ind og ser nærmere på, hvordan de enkelte har det i det der yndige land, så kan man konstatere, at hvis det er en dans på roser at bo i Danmark, så er det med torne i fødderne for de fattigste. Sandheden er nemlig, at uligheden stiger i Danmark, ligesom opsvinget gør det.

Sikkerhedsnet med huller

Ligesom i en film bliver de rige støt rigere, og de fattige bliver støt fattigere −og de skal så grueligt meget igennem … for at kunne få lov til at få glæde af det sikkerhedsnet, der er spændt ud under vores samfund. Sagen er, at netop det sikkerhedsnet gøres mindre og får større huller i form af forringelse af dagpengene, kontanthjælpsloftet, integrationsydelsen, den fjernede førtidspension med mere.

De rigeste 10 procent har i gennemsnit de sidste ti år fået 65.000 kr. mere om året

Opsvinget er et faktum, og 63.000 er kommet i job, siden det stod værst til i midten af 2012. Det er dejligt. Men vi skal også være opmærksomme på, at medaljen har en bagside. Mens de rigeste 10 procent af det danske folk i gennemsnit de sidste ti år har fået 65.000 kr. mere om året at rutte med, har de 40 procent fattigste kun fået 3000 kr. om året. Det kræver ikke en højere matematikeksamen for at se, at fortsætter dét, ender samfundet med at blive skævvredet inden for den nærmeste fremtid.

Skævvridning

Vi kan konstatere, at mens vores sikkerhedsnet i form af sociale ydelser, der er livsgrundlag for tusinder danskere, forringes, tages væk eller strammes, sænkes skatteprocenten for de danskere, der tjener mest.

Imens presses blikkenslageren, skorstensfejeren og andre helt almindelige danskere til at arbejde længere og hårdere uden udsigt til en realistisk pensionsalder eller værdig tilbagetrækning, hvis de er nedslidte. Sikkerhedsnettet er hullet under dem, og bliver de syge, nedslidte eller på anden måde får brug for sikkerhedsnettet, risikerer de at tumle ned ad indkomststigen med markant lavere levestandard til følge.

Dét er ved at gå fløjten nu

Det er dermed hele samfundet, der påvirkes af den stigende ulighed. Og jeg vil gerne understrege, at det er ikke, fordi vi ikke under de rigeste ti procent deres rigdom. Det er, fordi at dét, kombineret med forringelserne for de fattigste ti procent, gør det vigtigt at råbe vagt i gevær. Skævvridningen svækker samfundets sammenhængskraft, og vi risikerer at ende med uro, utryghed og frustration, som vi ser det i andre lande med større ulighed. Vores samfund er bygget på den grundlæggende værdi, hvor vi hjælper de svage, og alle skal være så lige som muligt. Dét er ved at gå fløjten nu.

Ikke sort/hvid

Hvis vi vender tilbage til filmen fra før, så kan man sige, at der er ikke skurke med sort tøj på og onde hensigter i denne film, for så sort/hvidt er der ikke noget der i virkeligheden. Men vi har nogle, der skal kæmpe alt for meget, og som ikke får samme chancer og vilkår, som de bør. Det er danskere og deres børn, der låses fast i relativ fattigdom uden overskuelige muligheder for at bryde ud af det. Det er dem, vi skal hjælpe.

Vi skal have de sidste arbejdsløse i job

Vi skal have de sidste arbejdsløse i job, vi skal tilbyde en værdig tilbagetrækning til vores nedslidte, ordentlige vilkår for de langtidssyge, en realistisk pensionsalder, et stærkere sikkerhedsnet. Vi skal have opbygget et samfund, hvor alle får en chance.

Det er blandt andet os i fagbevægelsen, som er en af de grundsten, vores samfund bygger på, der skal være med til netop at råbe vagt i gevær, til netop at vende medaljen og vise bagsiden af den. Det er os, der skal være dem, der hjælper de svage i filmen, så når rulleteksterne kommer, så er det en relativt lykkelig slutning. Ellers knækker filmen helt for Danmark.

‘Dagens Pio klumme’ er en fast spalte på Netavisen Pio, der udkommer dagligt med både provokerende, nytænkende og debatskabende indlæg. Klummen er alene udtryk for skribentens egen holdning.

 Forbundsformand, Blik- og Rørarbejderforbundet


placeholder

Kommentarer

Forskellen mellem fattig og rig i DK, har mange ansigter - se hvad der skrives på Kræftens Bekæmpelses hjemmeside.
https://www.cancer.dk/nyheder/139-undersoegelser-blandt-danske-kraeftpat...
Det er er nok den mest infame og samtidig mest alternative måde at udrydde fattigdom i DK.
Sæt nu det kryds det rigtige sted - og få et langt og indholdsrigt liv

Forskellen mellem fattig og rig i DK, har mange ansigter - se hvad der skrives på Kræftens Bekæmpelses hjemmeside.
https://www.cancer.dk/nyheder/139-undersoegelser-blandt-danske-kraeftpat...
Det er er nok den mest infame og samtidig mest alternative måde at udrydde fattigdom i DK.
Sæt nu det kryds det rigtige sted - og få et langt og indholdsrigt liv

Alle der dumper igennem maskerne på det såkaldte "sikkerhedsnet" tæller i mængden af borgere, der i stigende grad, må eksistere med daglige økonomiske bekymringer,over konstant udhuling af deres indkomst. Det gælder for hjemløse. Og for kontanthjælpsmodtagere og deres børn. Det gælder for folkepensionister,og førtidspensionister.Og for lavtlønsarbejdere.
De eneste der altid kan klare sig fint og flot på "overførselsindkomst" er diverse politikere og ministre på Borgen.Den eneste "bekymring" der kan overgå dem, er om de kan samle mandater nok til at blive på "taburetten".

Annonce