Finanslov 2020: Sådan betales regningen for den øgede velfærd

En stor del af regningen for mere velfærd og øget klimaindsats betales af højere pris for cigaretter, engangsbestik og plasticposer
Mere velfærd for børn, unge, syge og ældre og øget klimaindsats, som ligger i finanslovsaftalen mellem S-regeringen, dens støttepartier og Alternativet, er naturligvis ikke gratis.

En stor del af regningen betales ved at gøre cigaretter dyrere: Prisen forhøjes over to år til 60 kroner pakken. En prisstigning på 19 kroner.

En stor del af regningen betales ved at gøre cigaretter dyrere

Det giver statskassen 2,1 milliarder kroner mere i kassen i perioden 2020 – 2023 (Inklusive S-regeringens forslag til finanslov).

En afgift på plasticposer og engangsservice indbringer andre 350 millioner kroner i perioden 2020 – 2023.

Stramning af beskatningen for leasede biler vil indbringe andre 260 millioner kroner, og en afskaffelse af hovedaktionærnedslaget indbringer andre 800 mio. kr.

Forhøjelse af afgifterne på væddemål og onlinekasino indbringer hele 450 millioner kroner i 2020 – 2023. Mens et mindre forbrug af konsulenter i staten skal indbringe godt 2,8 milliarder kroner i perioden 2020 – 2023.

Forhøjelse af afgifterne på væddemål og onlinekasino indbringer hele 450 millioner kroner

Afskaffelse af forældrekøb i virksomhedsordningen indbringer 440 mio. kr. i perioden – og den manglende justering af registreringsafgifterne på biler, som den tidligere regering undlod at foretage, vil nu blive gennemført.  Det skæpper yderligere 1,8 milliarder kroner i statskassen.

Afgifterne på råstofmaterialer, tinglysning, bekæmpelsesmidler, spildevand og emballage vil fremover blive regulereret i takt med prisstigningen. På den konto scorer staten yderligere 600 mio. kr. i perioden 2020 – 2023.

 

Fakta: Sådan skaffer staten pengene

  

Her et det samlede indtægtskatalog, der skal betale for øget velfærd og klimatiltag med mere i finanslovsaftalen mellem S-regeringen, dens støttepartier og Alternativet.

Dyrere cigaretter: Tobaksafgifterne forhøjes svarende til en gennemsnitlig prisstigning på i alt 19 kr. for en pakke cigaretter. En pakke cigaretter vil herefter koste omkring 60 kr. Aftaleparterne er enige om at forhøje afgifterne på tobak over to omgange, således at en pakke cigaretter stiger til ca. 55 kr. fra 1. april 2020 og yderligere til ca. 60 kr. fra 1. januar 2022.  

Forhøjelserne af afgiften prisen på cigaretter og andre tobaksvarer indbringer 500 mio. kr. i 2020, ca. 650 mio. kr. i 2021 og ca. 475 mio. kr. i 2022 og 2023. Samlet i perioden 2020 – 2023: 2.100 mio. kr.

Afgift på e-cigaretter på 2 kr. pr. ml, så 10 ml væske til e-cigaretter vil koste ca. 50 kr. Afgiften vil træde i kraft 1. juli 2022.  

Afgiften på e-cigaretter indbringer 10 mio. kr. i 2022 og 20 mio. kr. i 2023. Samlet indtægt for perioden 2020 – 2023: 30 mio. kr.  

Genindførsel af afgiften på PVC-folier: 20 mio. kr. i 2021 og 25 mio. kr. årligt i perioden 2022-2023. Samlet for perioden 2020 – 2023: 70 mio. kr.

Genindførsel af afgift på PVC og ftalater: (F.eks. handsker, regntøj, vandslanger mv.) 15 mio. kr. årligt i perioden 2021-23. Samlet for perioden 2020 – 2023: 45 mio. kr.

Tredobling af afgifterne på bæreposer og engangsservice i forhold til gældende niveau: Afgiften indbringer 100 mio. kr. 2020, 85 mio. kr. årligt i perioden 2021-2022 og 80 mio. kr. i 2023. Samlet i perioden: 350 mio. kr.

Justering af skatteregler vedr. nedsættelse af gæld: 20 millioner kr. Samlet for perioden 2020-23: 80 mio. kr.

Justering af skatteregler vedr. aktieavancebeskatning: 40 mio. kr. Samlet for perioden 2020-2023: 160 mio. kr.

Stramning af beskatningen af leasede firmabiler: 10 mio. kr. i 2020, 55 mio. kr. i 2021, 95 mio. kr. i 2022 og 100 mio. kr. i 2023. Samlet for perioden 2020 – 2023: 260 mio. kr.

Afskaffelse af hovedaktionærnedslaget (Indebærer, at skatten af aktiegevinsten ikke længere nedsættes fra 42 pct. til 31,5 pct.): 160 mio. kr. i 2020, 190 mio. kr. i 2021, 210 mio. kr. i 2022 og 240 mio. kr. i 2023. Samlet for perioden 2020 – 2023: 800 mio. kr.

Forhøjelse af afgifterne på væddemål og onlinekasino: 150 mio. kr. årligt fra 2021. Samlet for perioden 2021 – 2023: 450 mio. kr.

Afskaffelse af forældrekøb i virksomhedsordningen mv.: 130 mio. kr. i 2021, ca. 150 mio. kr. i 2022 og ca. 160 mio. kr. i 2023. Samlet for perioden: 440 mio. kr.

Genindførsel af registreringsafgift på privatfly: 5 mio. kr. årligt fra 2021. Samlet for perioden: 15 mio. kr.

Punktafgifter skal stige i takt med prisudviklingen (Råstofmaterialer, tinglysning, bekæmpelsesmidler, spildevand og emballage): 70 mio. kr. i 2020, 150 mio. kr. årligt i perioden 2021-2022 og 230 mio. kr. i 2023. Samlet for perioden 2020 – 2023: 600 mio. kr.

Overskud på statens indkøbsprogram: 48 mio. kr. i 2020, 53 mio. kr. i 2021 og 50,2 mio. kr. årligt fra 2022. Samlet for perioden 2020 – 2023: 201,4 mio. kr.

Besparelser på statens konsulentforbrug: 326,8 mio. kr. i 2020, 802,5 mio. kr. i 2021, 827,8 mio. kr. i 2022 og 853,2 mio. kr. i 2023. Samlet i perioden: 2,81 mia. kr.

Nedlæggelse af reserve til ekstraordinære indsatser i grænseområderne mv.: 95 mio. kr. årligt i perioden 2020-2023. Samlet for perioden 2020 – 2023: 380 mio. kr.

Justeringer af registreringsafgiften på biler: 300 mio. kr. i 2020, 400 mio. kr. i 2021, 500 mio. kr. i 2022 og 600 mio. kr. i 2023. Samlet for perioden: 1,8 mia. kr.

Centrale reserver, der er afsat til finansloven: 2,1 mia. kr. i 2020, 1,8 mia. kr. årligt for 2021 - 2023. Samlet for perioden: 7,5 mia. kr.

*Yderligere finansieringstiltag indgår i S-regeringens forslag til finanslov for 2020, der blev fremsat i oktober. F.eks. annulleringen af den planlagte nedsættelse af afgiften på ejerskifter i familieejede virksomheder, så satsen igen bliver 15 procent for alle. Og sløfningen af den planlagt skattelettelse af fri telefon.

Kilde: Aftale mellem regeringen, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Alternativet om  finansloven for 2020.

Opdateret kl. 16 med totaltal for besparelse på brug af konsulenter.

Jan Kjærgaard er journalist på Netavisen Pio.


placeholder

Annonce