Finansloven for 2022: To milliarder til børn og unge

Finanslovsaftale sikrer at klasseloftet sænkes til 26 elever for 0.-2. klasse. Og 18 - 21 årige får gratis tandpleje
Foto: Colourbox
S-regeringen og dets tre støttepartier De Radikale, SF og Enhedslisten - samt Kristendemokraterne og Alternativet er netop blevet enige om en aftale om næste års finanslov.

Finanslovsaftalen betyder, at der afsættes to milliarder kroner i 2022-2025 til bedre vilkår for børn og unge, herunder bedre mulighed for senere skolestart og en sænkelse af klasseloftet til 26 elever for 0.-2. klasse.

18 -21 årige får gratis tandpleje

Med aftalen sikres det samtidig, at 18 -21 årige får gratis tandpleje. Til formålet afsættes 800 millioner kroner i 2022-2025.

Med aftalen afsættes 40 mio. kr. i 2022 og 70 mio. kr. årligt fra 2023 og frem til forbedret offentlig støtte og hjælp for personer med handicap.

Der afsættes 500 mio. kr. i alt over de næste fire år til en ramme til værdig ældrepleje.

Til at styrke tryghed og nærvær før, under og efter fødslen afsættes i perioden 2022 til 2025 i alt 475 millioner kroner.

Strammere finanslov            

Forligspartiernes aftale om finansloven for næste år indebærer også en afskaffelse af håndværkerfradraget, som har været kritiseret af de økonomiske vismænd og andre økonomiske eksperter for at være uansvarlig i en situation, hvor økonomien risikerer at blive overophedet. Håndværkerfradraget afskaffes pr. 1. april næste år.

Finansminister Nicolai Wammen (S) forklarer ved fremlæggelse af finanslovsaftalen, at dansk økonomi - trods coronakrisen - står særdeles stærkt. Der er samtidig udsigt til solid vækst de kommende år og en rekordhøj beskæftigelse.

På den baggrund er aftalepartierne enige om konkrete tiltag, der strammer finanspolitikken:

Nu er dansk økonomi tilbage i utrolig god form, og der er brug for en strammere finanspolitik

“Nu er dansk økonomi tilbage i utrolig god form, og der er brug for en strammere finanspolitik. Jeg er derfor meget tilfreds med, at vi er blevet enige om en ansvarlig og afbalanceret finanslov for 2022.

“Aftalepartierne er enige om at udfase håndværkerfradraget i BoligJob-ordningen pr. 1. april 2022 og udskyde renoveringsprojekter i den offentlige sektor for ca. to mia. kroner for at dæmpe aktiviteten i bygge- og anlægsbranchen,” siger finansminister Nicolai Wammen.

Styrkelse af Forberedende Grunduddannelse 

Den forberedende Grunduddannelse (FGU), der skal sikre, atunge uden uddannelse og job rustes til at gennemføre en ungdomsuddannelse eller opnå varigt fodfæste på arbejdsmarkedet.

FGU-skolerne åbnede i august 2019 og har haft en ganske svær opstart præget af COVID-19.

Med finanslovsaftalen afsættes der 75 mio. kr. årligt i 2022 og 2023 til støtte af undervisningsformål på FGU-skolerne.

En god start på livet - penge til fødselsområdet

SF har haft særligt fokus på, at forholdene for de fødende på landets hospitaler særskilt burde forbedres. Og det ønske har nydt fremme.

Aftalepartierne er således blevet enige om at afsætte 100 mio. kr. i 2022, 110 mio. kr. i 2023, 115 mio. kr. i 2024 og 150 mio. kr. i 2025 til at styrke tryghed og nærvær før, under og efter fødslen.

Gravide og fødende kvinder skal have bedre vilkår

"Gravide og fødende kvinder skal have bedre vilkår, så alle børn sikres en god start på livet i familien. Rammen udmøntes efter drøftelse med aftalepartierne. Midlerne prioriteres med fokus på etablering af rettigheder for fødende samt flere jordemødre," hedder det i aftalen.

Aftalepartierne er også blevet enige om, at der i regi af Sundhedsstyrelsen igangsættes en analyse og kortlægning af normeringer på fødselsområdet. Til formålet afsættes to millioner kroner i 2022.

Forud for finanslovaftalen er der indgået delaftaler om CO2e-reduktioner, vedvarende energi og miljø samt coronavinterpakken på en mia. kroner til sygehusvæsenet.

Opdateret

Jan Kjærgaard er journalist på Netavisen Pio.


placeholder

Kommentarer

Hvad betyder "gratis" tandpleje? Har regeringen fået tandlægerne til at arbejde frivilligt? Og gælder det som sædvanligt for alle verdens statsborgere i gaveboden Danmark?

Jeg kan ikke se noget på finansloven der giver gifte og samboende ret til fuld pension uden at blive modregnet i ens pension det lovede regeringen at ville afskaffe da der så ville have en større vilje til at arbejde mere i alle faggrupper,samt de ældre kunne flytte sammen så vil der jo blive ekstra boliger ledige.Håber at nogen vil oplyse om det da regeringen jo lovede det på finansloven,men måske kommer det sammen med arbejds udbudet.

Alle,husk vore u invierede gæster har dårlig tandstand og altid fået ækonomisk hjælp og nu skal de selvfølgelig også med på FINANSLOVEN----smil.Hvad med den danske befolkning,lavtlæønnede og pensionister, vi tilrådes at beholde vores EGNE tænder livet ud.

Annonce