Annonce

Finanslovsdebat: Seks forslag til en forbedret ældrepleje

Ældreplejen har behov for et markant løft på den kommende finanslov, mener forbundssekretær i fagforeningen FOA.
Der er kamp om at plads og bevillinger på den kommende finanslov. Men politikerne dummer sig gevaldigt, hvis de ikke prioritere et markant løft til ældreplejen.

Flere års udhuling og besparelser har betydet et ringere serviceniveau. Og coronakrisen må ikke sætte samme kurs som finanskrisen. Den kurs skabte endnu flere udfordringer, som nu skal løses.

Flere udfordringer melder sig på banen: Der bliver stadig flere ældre borgere, flere ansatte forlader arbejdsmarkedet på grund af alder, der er store rekrutteringsvanskeligheder af nye medarbejdere og svært at fastholde de ansatte, der allerede er.

Serviceniveauet skal løftes permanent og ikke via midlertidige ordninger eller puljer.

I FOA har vi sammen med arbejdsgiverne, Kommunernes Landsforening (KL) dannet fælles front og er netop udkommet med dette udspil til finanslovsforhandlingerne for 2021.

1. Mere og bedre uddannet personale

En fremskrivning i 2018 fra FOA og KL viste, at der vil mangle op mod 40.000 ansatte med uddannelse i 2028, hvis politikerne ikke gør noget ekstra.

Derfor skal optaget til bl.a. social- og sundhedsuddannelserne styrkes. Og der skal investeres massivt i rekrutteringen til området.

Betingelserne for efteruddannelse skal forbedres, og det skal være lettere at gå fra ufaglært til faglært.

2. Kvaliteten skal udvikles i hverdagen

Arbejdet med at styrke og forbedre kvaliteten i ældreplejen skal fremover være en naturlig del af hverdagen.

Ved at investere i praksisnær kvalitetsudvikling sikres, at de medarbejdere og ledere, som yder hjælpen i hverdagen, også gives redskaberne til at arbejde systematisk med kvaliteten af indsatserne i det enkelte hjem.

3. Opprioritering af hygiejneindsatsen 

Udbruddet af covid-19 har understreget vigtigheden af hygiejnisk rengøring i forhold til at reducere smittespredning i samfundet – særligt blandt de mest udsatte borgere.

Ved at investere i hygiejnisk rengøring sikres en permanent fokus på indsatsen, som kan være med til at forebygge virusudbrud, også i en hverdag uden coronavirus.

4. Mere praksisnær ledelse på ældreområdet

Ældreområdet har brug for ledere, som har en indgående forståelse for udfordringerne i ældreplejen, og som kan sætte en retning for udviklingen af området.

Ved at investere i praksisnær ledelse får lederne bedre mulighed for løbende at udvikle kvaliteten i ældreplejen – og skabe rum for faglig sparring og læring, til gavn for både medarbejdere og borgere.

5. Bedre sammenhæng mellem pleje og sygepleje

Stigningen i antallet af borgere med kronisk sygdom stiller nye krav til medarbejdernes kompetencer i ældreplejen.

Ved at investere i en bedre sammenhæng mellem ældreplejen og det sundhedsfaglige fokus, kan vi sikre, at medarbejderne er rustet til de mange nye og spændende opgaver.

6. Styrkede praktikforløb

Social- og sundhedsuddannelserne har – med et frafald på hver tredje elev – det største frafald i overgangen fra skole til den første praktikperiode blandt erhvervsuddannelserne.

Ved at investere i praktikforløb kan vi mindske antallet af elever, som falder fra social- og sundhedsuddannelserne – for hver gang skolerne mister en elev, mister kommunerne en fremtidig medarbejder, som ellers havde meldt sig til at gøre en forskel for ældre og syge borgere.

Helena Mikkelsen er forbundssekretær i fagforbundet FOA


Flere artikler om emnet