Finansminister før pensionsforhandlinger: Det bliver dyrt, dyrt, dyrt

Finansminister Kristian Jensen inviterede onsdag pressen til gennemgang af pensions-spørgsmålet
Onsdag var pressen inviteret til såkaldt "teknisk briefing" af finansminister Kristian Jensen (V) om differentieret pension.

Interessen for finansminister Kristian Jensens (V) tal-gennemgang var stor. Selv kaldte ministeren det et “tilløbsstykke”, og flere journalister måtte stå op.

Det altoverskyggende budskab i briefingen var, at alt omkring differentieret pension ville blive meget, meget dyrt.

En vurdering fra Finansministeriets embedsmænd lyder på, at det vil koste i omegnen af 10 milliarder kroner, hvis alle ufaglærte og faglærte skulle gå på pension før tid. Ministeren anerkender dog, at det har ingen forslået. Hverken Socioaldemokratiet, fagbevægelsen eller andre.

Kristian Jensen slog fast, at hvis man fjerner den såkaldte indeksering af pensionsalderen - altså princippet om at pensionsalderen skal stige i takt med den stigende levealder - så ville det blive en ganske bekostelig affære: 59 milliarder årligt ville det stå i.

Kristian Jensen nævnte ikke, at det alene er Enhedslisten, der har foreslået, at man dropper den aftalte stigning i pensionsalderen i takt med den generelle stigning i levealderen. Enhedslisten er ikke en del af Velfærdsforliget - og er derfor heller ikke indkaldt til forhandlinger med regeringen om differentieret pensionsalder.

Men pointen bæres videre af Christiansborg-journalister. F.eks. i dette tweet fra en journalist ansat på TV2's Christiansborg-redaktion:

placeholder
Finansminister Kristian Jensen kvitterer med at retweete.


Ingen beregninger på seniorførtidspension

Dagsordenen for Kristian Jensen-mødet mindede meget om budskabet i det notat, 'Opmærksomhedspunkter i forhold til differentieret folkepensionsalder', som Kristian Jensen i al hast fik Finansministerets embedsmænd til at udarbejde i timerne efter at Socialdemokratiet 22. januar fremlagde sit forslag til tidlig pension for nedslidte og folk, der har været længe på arbejdsmarkedet. Et notat, som sætter fokus på mulige svagheder ved udspillet fra Socialdemokratiet.

Den politiske kommentator og tidligere mangeårige minister, Hans Engell, har i Ekstra Bladet betegnet Kristian Jensens brug af embedsmændene som"et temmelig alvorligt misbrug af embedsværket”.

”Hvis han vil kritisere Socialdemokratiets politik, så må han selv melde ud med det - ikke iklæde det en kåbe af neutralitet og få det til at fremstå upolitisk. Det er en politisk opgave - ikke en embedsmandsopgave - han er med til at underbygge den formodning, mange har, om at man ikke kan tro på embedsværket,” lyder kritikken fra Hans Engell.

På Kristian Jensen-mødet blev der også talt om løsninger for nedslidte, og her fremhævede finansministeren, at der i dag findes ikke mindre end syv ordninger for nedslidte og syge, her i blandt fleksjob, ressourceforløb og den meget omdiskuterede seniorførtidspension, som Kristian Jensen omtalte meget positivt.

Kristian Jensen anerkender, at seniorførtidspensionsordningen ikke er blevet anvendt af ret mange

Kristian Jensen anerkender - på spørgsmål fra pressen - at seniorførtidspensionsordningen ikke er blevet anvendt af ret mange.

Oprindeligt anslog man, at 1.780 personer ville benytte sig af seniorførtidspensionsordningen hvert eneste år fra 2014 og frem. Virkeligheden er, at kun cirka 300 personer årligt har fået tidldelt seniorførtidspension.

 

Det viser nye tal fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.

Som forklaring pegede Kristian Jensen på forskellene mellem kommunerne, det manglende kendskab til seniorførtidspensionsordeningen, og en forbedring af fleksjobordningen. Minister Jensen anerkendte dog, at der kunne være noget med kriterier for tildeling, der skulle ses efter i sømmene - uden at konkretisere.

Journalister sprugte Kristian Jensen, hvad det ville koste, hvis det oprindeligt anslåede antal mennesker fik tildelt seniorførtidspension, men det kunne hverken finansministeren eller tilstedeværende embedsmænd svare på.

Ydelsen for en seniorførtidspensionist ligger på niveau med førtidspensionen og et stykke over folkepensionen.

Velfærdsforliget skal ikke opsiges

Op til forhandlingerne om differentieret pension slår finansministeren en forsonende tone an på mødet med Christiansborg-journalisterne. Tonen står i skarp kontrast til den regn af kritik, som kom fra finansministeren i kølvandet på fremsættelsen af det socialdemokratiske forslag om differentieret pension.

Op til forhandlingerne om differentieret pension slår finansministeren en forsonende tone an

Ministeren ser nu ikke noget problem i, at man laver en såkaldt tillægsaftale til velfærdsforliget med en særlig ordning for nogle grupper på arbejdsmarkedet. Det vil ikke betyde velfærdsforligets endeligt, lyder det forsonende fra finansministeren.

Noget overaskende mener finansministeren tilmed, at selv hvis der blev lavet et forlig om differentieret pension uden om regeringen, ville det ikke være et forligsbrud i forhold til Velfærdsliget. Blot må en aftale om differentieret pension ikke ændre på aftalen om den generelle pensionsalder, herunder at den løbende stiger i takt med stigende levealder.

Opdateret med tweet kl. 14.30.

Sarah Scheer er podcast-redaktør på Netavisen Pio.


placeholder

Annonce