Finansministeriet: Kontanthjælpsloftet sender flere børn i fattigdom

Børnefattigdom forventes at stige som følge af kontanthjælpsloftet, 225-timers reglen og integrationsydelsen, viser beregninger fra Finansministeriet.
Udviklingen i antallet af fattige børn er vendt. I perioden 2002-2011 blev antallet af fattige børn fordoblet fra 5000 til 10.000 fattige børn. Men den udvikling vendte i 2011, med afskaffelsen af fattigdomsydelserne under SRSF-regeringen. Lige nu vurderes der at være ca. 8400 fattige børn i Danmark. 

Men en ny rapport fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd viser, at den positive udvikling kan være truet af regeringens indførsel af en række nye fattigdomsydelser og økonomiske begrænsninger, som kontanthjælpsloftet, 225-timers reglen og integrationsydelsen. Konsekvenserne kan være tæt på en fordobling af antallet af fattige børn i de kommende år.

Finansministeriet: flere fattige børn som følge af tiltag
I et svar til Folketingets finansudvalg, vurderer Finansministeriet, at kontanthjælpsloftet vil føre op mod 5300 nye fattige børn med sig, og sammen med integrationsydelsen, vurderer de, at det samlet kan handle om 7000 flere fattige børn. Det er næsten en fordobling af de nuværende 8400 fattige børn i Danmark.

Fattige børn defineres som børn i familier, der lever i økonomisk fattigdom. Ifølge rapporten, viser de nyeste opgørelser, at 62.000 børn bor i familier, der er ramt af kontanthjælpsloftet eller 225-timers reglen i 2016.   

Antallet af voksne fattige er allerede fordoblet
Siden 2002 er antallet af fattige voksne danskere steget fra knapt 20.000 til tæt ved 45.000 økonomisk fattige danskere. Danmark har dog ikke længere nogen fattigdomsgrænse, men Arbejderbevægelsens Erhvervsråd baserer sine beregninger på den definition af økonomisk fattigdom, som blev anvendt før Venstre-regeringen afskaffede fattigdomsgrænsen i 2015 (se boks).

Arbejderbevægelses Erhvervsråds definition af økonomisk fattigdom
“Økonomisk fattige er personer, som gennem tre år har en indkomst, der er mindre end halvdelen af medianindkomsten, ikke er studerende og ikke har en formue på over 100.000 kr. Det svarer til den grænse der var den officielle fattigdomsgrænse i Danmark indtil den daværende Venstreregering afskaffede fattigdomsgrænsen i 2015.”
Kilde: Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, “Fattigdom trækker spor ind i voksenlivet” (2017)

 

Line Sofie Gluud er student på Netavisen Pio.


Kommentarer fra Facebook