Finansskat - det’ så smart!

Langt om længe er debatten om dansk deltagelse i en europæisk finansskat blusset op igen efter Socialdemokratiet har kastet sig ind i kampen. Det er vigtigt, for den er faktisk ret smart, sådan en fælles europæisk finansskat.
Danmarks skal da være med, når ti EU-lande, blandt andet Tyskland og Frankrig, indfører en skat på finansielle transaktioner. Fordi det er en vildt smart skat, der nærmest ikke kan mærkes på langsigtede investeringer i realøkonomien, men til gengæld bremser den skadelige spekulation med højfrekvenshandel. Det var blandt andet den spekulative højfrekvenshandel, der ledte os ind i den værste økonomiske krise siden depressionen i 1930’erne.

Syv milliarder kroner ekstra til statskassen
En mikroskat på 0,1 procent for aktie- og obligationshandler, og 0,01 når det er de såkaldte derivater, der handles med, vil ikke ramme langsigtede, fornuftige investeringer. Hvis man nu, som så mange danskere gør det, vil investere en del af sin pensionsopsparing i nogle gode danske virksomheder, der skaber produktion og arbejdspladser, vil man jo ikke lade sig begrænse af at skulle betale en ti'er i skat for hver gang, man køber aktier for 10.000 kr.

Til gengæld vil den usunde del af finanssektoren blive ramt hårdt, nemlig den kortsigtede højfrekvente spekulation. Der ville være betaling ved kasse ét, når banker og kapitalfonde opsætter computer-algoritmer, der køber og sælger tusindvis af aktier og værdipapirer i sekundet lige på dét tidspunkt, hvor profitten er størst.

Overskuddet fra en finansskat kunne man jo passende investere i realøkonomien. Man kunne eksempelvis investere målrettet i arbejdspladser, som skulle bekæmpe den massive ungdomsarbejdsløshed, som den finansielle krise har skabt i Europa. Dermed kan en finansskat være med til at flytte kapital og investeringer fra de spekulative finansielle markeder og over i realøkonomien.

Og det er ikke småpenge, der er tale om. Faktisk anslår man, at de europæiske statskasser kan forvente en indtjening på 260 milliarder kroner om året ved at indføre en finansskat. I Danmark ville det betyde 7 milliarder kroner ekstra i statskassen om året.

R og DF freder finansspekulanterne
Selvom finansskatten er en god og smart ide, må vi desværre stadig se langt efter en dansk tilslutning til den nye skat. En uskøn alliance bestående af De Radikale, Dansk Folkeparti og VLAK-regeringen har sat sig for at frede finansfyrsterne.

Det er i sig selv ærgerligt, at Danmark ikke vil være med til at regulere de finansielle markeder, og at vi siger nej til et bidrag til fælleskassen på 7 milliarder kroner årligt. Men det er på grænsen til det stupide at stå udenfor, når man tænker på, at danske virksomheder og borgere alligevel kommer til at betale skatten, når man handler finansielt med de lande, der indfører den. Vi risikerer altså at betale en skat uden at få del i provenuet.

 
Lasse Quvang Rasmussen, Forbundsformand for Danmarks Socialdemokratiske Ungdom (DSU)

‘Dagens Pio klumme’
er en fast spalte på Netavisen Pio, der udkommer fem gange om ugen med provokerende, nytænkende og debatskabende indlæg, som sætter dagsorden i arbejderbevægelsen.

Klummen er alene udtryk for skribentens egen holdning.

‘Dagens Pio klumme’ er en fast spalte på Netavisen Pio, der udkommer dagligt med både provokerende, nytænkende og debatskabende indlæg. Klummen er alene udtryk for skribentens egen holdning.

placeholder

Annonce