Find 10 fejl i Finansministeriets bestillingsarbejde

Ifølge Finansministeriet har Socialdemokratiet kun finansiering for godt 5 milliarder kroner til prioriterede områder i 2020. Det rigtige tal er op imod 16,5 milliarder kroner, skriver finansordfører Benny Engelbrecht.
I dag lagde avisen Politiken sider til nogle højest mærkværdige beregninger fra Finansministeriet, der havde regnet på Socialdemokratiets prioriteringer til 2025. Meget hurtigt kunne jeg konstatere, at der ikke bare var smuttet et par tal. Det, Finansministeriet fremlagde, var faktuelt helt forkert.

Er det så et spørgsmål om, at det bare er gået lidt stærkt derovre i ’Finansen’? Nej. Der er tale om politisk bestillingsarbejde. For ikke alene er der 10 meget kritisable fejl i det ministeriet har lagt navn til. Finansministeriet tager simpelthen ikke fakta med i deres beregninger.

Det hele resulterer i en regnefejl på op til 10 milliarder kroner alene i 2020.

Ifølge Finansministeriet har Socialdemokratiet kun finansiering for godt 5 milliarder kroner til prioriterede områder i 2020. Det rigtige tal er op imod 16,5 milliarder kroner.

Finansministeriet laver 10 alvorlige fejl, som jeg gennemgår her:

1) PSO-afgiften

Regnefejl: 3 milliarder kroner

Finansministeriet antager, at afskaffelsen af PSO-afgiftem finansieres af råderummet. Men i Socialdemokratiets 2025-oplæg er det helt klart, at PSO’en ikke skal finansieres af råderummet. Dermed regner Finansministeriet forkert med 3 milliarder kroner.

2) Togfonden
Regnefejl: 1,7 milliarder kroner.

Finansministeriet antager, at Togfonden skal gennemføres efter den oprindelige aftale. Men så sent som i juni måned, blev der indgået en ny aftale om Togfonden og Finansministeriet har i et svar til Finansudvalget selv beregnet, at merudgifterne til denne er 300 millioner kroner i 2020. Det til trods antager Finansministeriet, at merudgiften vil være på 2 milliarder kroner. Det er en fejl på 1,7 milliarder kroner.

3) Pensionsreform
Regnefejl: 250 millioner kroner.

Finansministeriet regner med en udgift på 250 millioner kroner i 2020 til en pensionsreform. Det tal fremgår intet sted i Socialdemokratiets 2025-prioriteringer.

4) Kontanthjælpsloft og integrationsydelsen
Regnefejl: 1 milliard kroner.

Finansministeriet påstår, at pengene til en eventuel afskaffelse af kontanthjælpsloftet og integrationsydelsen skal komme fra det økonomiske råderum. Men i Socialdemokratiets 2025-oplæg er der ikke budgetteret med provenuet fra kontanthjælpsloftet og integrationsydelsen. Dermed regner ministeriet 1 mia. kr. forkert.

5) Erhvervsbeskatningsudvalget
Regnefejl: 200 millioner kroner.

Finansministeriet glemmer rammen til erhvervsbeskatningsudvalget på 200 millioner kroner i 2020. Regeringen budgetterer ellers selv med denne ramme, som Socialdemokratiet derfor også kan bruge til væksttiltag.

6) Forskellige vurderinger
Finansministeriet fastholder målet om balance i 2020 i vurderingen af Socialdemokratiets 2025-oplæg, men i vurderingen af regeringens egen 2025-plan er der underskud på 5,3 milliarder kroner netop det år. Det fremgår ikke af Finansministeriets beregninger, hvorfor Socialdemokratiets 2025-plan skal vurderes ud fra andre forudsætninger end regeringens.

7) Investeringsudfordringen
Regnefejl: 1 milliard kroner.

Finansministeriet antager en udgift på 1 milliard kroner i 2020 til investeringsudfordringen. Socialdemokratiet har ved flere lejligheder givet klart udtryk for at ville være med til at løse investeringsudfordringen, hvormed der ikke vil være en merudgift på en milliard kroner i 2020.

8) Finansministeriet informerer Politiken, før de informerer Folketinget
Den 21. september modtog Finansministeriet et udvalgsspørgsmål fra mig, hvor de blev bedt om at beregne indtægter og udgifter i Socialdemokratiets 2025-prioriteringer. Det spørgsmål har Finansministeriet ikke svaret på til Folketinget, selvom de tilsyneladende har haft tid til at lave en beregning til Politiken. Det er stærkt kritisabelt.

9) To forskellige forudsætninger
Finansministeriet skriver i sin vurdering, at regeringen har 19 milliarder kroner. til dets prioriterede områder, når alle pligtopgaver er løst. Men det er inklusiv et underskud på 5,3 milliarder kroner i 2020, hvilket ikke fremgår af beregningen, og kan derfor ikke sammenlignes med Finansministeriets vurdering af Socialdemokratiets prioriteringer, hvor forudsætningen er balance på de offentlige finanser.

10) Beregning uden mening
Finansministeriet har beregnet indtægter og udgifter i 2020 i Socialdemokratiets 2025-oplæg på trods af, at der ingen steder står noget om udgifter og indtægter i 2020. Det giver derfor ingen mening, at Finansministeriet kan lave den beregning.  Socialdemokratiet har fremlagt fuldt finansierede prioriteringer i 2025. Hvad udgifter og indtægter bliver i 2020 afhænger af, hvor hurtigt de indfases.

Det er selvfølgelig hårdt for en finansminister, at hans egen 2025-plan umuligt kan samle blå blok. Men at anklage Socialdemokratiets prioriteringer ud fra forkert fakta virker direkte desperat. Og det er under alle omstændigheder dybt bekymrende, at Finansministeriet vil lægge papir til den slags makværk.

Benny Engelbrecht er finansordfører Socialdemokratiet.

Indlægget er udtryk for skribentens egen holdning.


Kommentarer fra Facebook