Fire frihedskampe de liberale overser

Den liberale frihedskamp bliver mere og mere snæver. Kulørte kampe fylder mere, alt imens vigtige udfordringer ikke bliver adresseret. Her er 4 frihedskampe de liberale overser.
Frihed fra formynderstaten, frihed fra skattelænkerne og frihed fra politikernes langfingre. Vi kender de liberale frihedsparoler til hudløshed. I de seneste år er debatten om frihed taget til i styrke, og man kan ikke benægte, at de liberale har sat sig solidt på frihedsbegrebet i den offentlige debat.

nanny-state-poster-400x372

Det sidste virker mere og mere uforståeligt, al den stund at mange af de blå frihedskampe tager udgangspunkt i pop og gøgl. Kulørte diskussioner om peberspray, narko og selvlysende bænke i Københavns Kommune fylder, alt imens vigtige udfordringer ikke bliver adresseret. Her er fire eksempler på frihedskampe de liberale overser, og hvor deres svar udebliver.

Frihed til at få en selvstændig tilværelse
Danmark er et af de lande i Europa hvor unge mennesker først etablerer en selvstændig tilværelse. Det skyldes blandt andet at vi har skabt et system, hvor unge får økonomisk støtte undervejs i deres uddannelsesforløb, hvor et sikkerhedsnet beskytter arbejdsløse unge og hvor et ordentligt arbejdsmarked sikrer mulighed for en relativt hurtig entré,  I andre lande – specielt i Sydeuropa – er unge mennesker stavnsbundet til deres barndomshjem, indtil de har færdiggjort deres uddannelse og kan få et arbejde. Hvordan kan vi bevare den frihed, når nedskæringerne på sikkerhedsnettet og uddannelsessystemet kun tager til i styrke? Og flere ulønnede praktikordninger, vikar-job og korttidskontrakter presser de unges debut i arbejdslivet?

Frihed til at have ro om produktionen
I Danmark hersker der grundlæggende ro og forudsigelighed om produktionsforholdene ude på virksomhederne. Den danske model sikrer, at der ikke opstår store og omkostningstunge konflikter på virksomhederne i utide, og dermed sparer det erhvervslivet for kræfter, penge og tabt konkurrencekraft. I andre europæiske lande, med et dårligt organiseret arbejdsmarked og forstokkede traditioner, ser vi spontane konflikter opstå i tide og utide. Hvordan kan vi værne om den frihed for dansk erhvervsliv, når presset på den danske model tager til i styrke og det samme gør sig gældende for højrefløjens krig mod fagbevægelsen?

Frihed til at kunne være en del af markedsøkonomien
I Danmark og i resten af Europa presses middelklassen i disse år. Lønningerne presses, de trygge ansættelser trues og købekraften udhules. Selv cheføkonomen i Saxo Bank har erkendt, at den uregulerede markedsøkonomi har gjort det sværere og sværere for middelklassen at blive en aktiv del af markedsøkonomien. Samtidig viser en analyse fra Cevea at antallet af nye middelklassejob falder i Danmark, alt imens bunden og toppen af samfundet vokser. Hvordan sikrer vi at en stærk middelklasse kan fortsætte med at være motoren i samfundet, hvis den på sigt ikke kan købe de varer den selv producerer? Skal friheden og mulighederne mindskes for tusindvis af familier fordi at vi satser hele butikken på en ensporet markedslogik?

Frihed til et trygt og værdigt arbejdsliv
Som før beskrevet udfordres vores ordentlige og regulerede arbejdsmarked. Sikkerhedsnettet bliver mindre, social dumping er blevet en del af vores vokabularium og usikre ansættelser skaber utryghed for flere og flere lønmodtagere. Samtidig har højrefløjen været bannerførere for drastiske rundbarberinger af arbejdsmiljøindsatsen. Hvordan sikrer vi at alle mennesker i fremtiden har friheden til et trygt og værdigt arbejdsliv, med muligheder og overskud til tilværelsen?

Det er på tide at de liberale kaster sig ind i de virkelige frihedskampe

Fælles for alle disse frihedskampe er, at de liberale burde have en interesse i at de blev adresseret. Alligevel bidrager de til at undergrave muligheden for at løse dem alle sammen – og listen er meget længere! Det er på tide at de liberale kaster sig ind i de virkelige frihedskampe. Vi savner svar!

 

Frederik Vad Nielsen er studerende på Roskilde Universitet og forretningsudvalgsmedlem i Danmarks Socialdemokratiske Ungdom.

‘Dagens Pio klumme’ er en fast spalte på Netavisen Pio, der udkommer fem gange om ugen med provokerende, nytænkende og debatskabende indlæg, som sætter dagsorden i arbejderbevægelsen.

Klummen er alene udtryk for forfatterens egen holdning.

 

‘Dagens Pio klumme’ er en fast spalte på Netavisen Pio, der udkommer dagligt med både provokerende, nytænkende og debatskabende indlæg. Klummen er alene udtryk for skribentens egen holdning.

Forbundsformand for Danmarks Socialdemokratiske Ungdom (DSU)


placeholder

Annonce