Annonce

Fire stopklodser i aftalen om sænkning af beløbsgrænsen

Som noget helt nyt et det et krav i aftalen, der sænker beløbsgrænsen til 375.000, at jobbet først har været slået op i Danmark
Den særskilte aftale fra sidste uge, der sikrer at erhvervslivet kan hyre arbejdskraft fra ikke-EU-lande, blot vedkommende tjener mere end 375.000 kroner om året, har indbygget fire stopklodser.

Aftalen, der sidste fredag blev indgået mellem S-regeringen, De Radikale, SF og Kristendemokraterne, og som sænker beløbsgrænsen fra de nuværende 448.000 til 375.000 kroner, er ikke vokset i fagbevægelsens baghave. Alligevel har kritikken fra fagbevægelsen været afdæmpet.

Det hænger dels sammen med, at fagbevægelsen med den anden del af arbejdskraft-forliget, som også Dansk Folkeparti står bag, indeholder en forhøjelse af dagpengene de tre første måneder med 3649 kroner om måneden. Forliget indeholder desuden en forhøjelse af fagforeningsfradraget fra 6.000 kroner årligt til 7.000 kroner årligt.

Men den afdæmpede kritik fra fagbevægelsen skyldes også, at selve sænkningen af beløbsgrænsen indeholder fire stopklodser, som ikke hidtil har været en del af beløbsordningen.

Jobbet skal slås op i DK først

Det fremgår således af aftalen “Styrket international rekruttering på rimelige arbejdsvilkår og målrettet mangel på arbejdskraft”, at beløbssænkningen foreløbigt kun gælder i to år: Fra 1. juli 2022 til 1.juli 2024.

Det fremgår også - som noget helt nyt - at det er et krav - før man kan importere arbejdskraft udefra, at den enkelte virksomhed/arbejdsgiver kan dokumentere, at man forgæves har haft det pågældende job opslået i Danmark i mindst to uger.

Det indgår også i aftalen om sænkning af beløbsgrænsen, at såfremt antallet af importerede personer nærmer sig 10.000, så skal forligskredsen mødes for at drøfte, om der skal lukkes ned for yderligere import af arbejdskraft.

I aftalen hedder det således:

er aftalepartierne således enige om at drøfte en ophævelse af ordningen

“Skulle antallet af beskæftigede efter ordningen nærme sig dette niveau, er aftalepartierne således enige om at drøfte en ophævelse af ordningen.”

Den fjerde stopklods-mekanisme består i, at såfremt arbejdsløsheden overstiger 3,75 procent, så bliver der lukket for yderligere import af arbejdskraft udefra.

I aftalen hedder det således direkte citeret:

“Nye opholdstilladelser er betinget af den aktuelle mangel på arbejdskraft. Det indebærer, at der ikke kan meddeles nye opholdstilladelser efter den supplerende ordning, såfremt de seneste tre måneders sæsonkorrigerede bruttoledighed i gennemsnit overstiger 3,75 pct.”

Jobcenter i Tyskland

Danmark opretter rekrutteringscentre i EU

Endnu en årsag til den forholdsvis afdæmpede kritik fra fagbevægelsen er, at det også indgår i aftalen, at Danmark opretter rekrutteringscentre i EU. Helt konkret er det aftalt mellem aftalepartierne, at Danmark åbner første rekrutteringscenter i Tyskland.

Fagbevægelsen - ikke mindst 3F - har længe talt for at åbne jobcentre i sydeuropæiske lande, hvor arbejdsløsheden er pænt stor.

Jan Kjærgaard er journalist på Netavisen Pio.


Flere artikler om emnet

Kommentarer

Ja det kan da godtvære det er bøvlet, at et job skal slås op, men vi skal jo passe på, at ledige herhjemme og i EU kommer i klemme. Det må kunne håndteres på en smart måde, hvis man vil det.

Løftebrud af Mette! men ikke af Dansk folkeparti som endda er midt i et formandskift. Man ødelægger vores arbejdsmarkeds model ved at importere billigere arbejdskraft der sætter udbud og efterspørgsel ud af kraft. Man smugler en statsfastsat normalløn ind på arbejdsmarkedet der tvinger danske lønninger ned til 375.000 kr. niveauet. Bedre balance på arbejdsmarkedet kunne også skabes ved at sænke efterspørgselen. Mink avl var dyrplageri og var godt at komme ad med. Det frigav også masse af arbejdskraft selvom de fleste var østeuropæere. Hvad med den umoralske sukker produktion som alle er bedre tjente med blev produceret i tropisk Africa. At producere 22 million svin i lille Danmark er sundhedsfarlig og bør reduceret markant. I en verden med pandemier skal der nok også reducere turistindustrien, nu når medarbejderne laver noget andet. I det heltaget alle industri der få statsstøtte for at eksistere. F.eks. landbrugsstøtte bør afskaffes. Overalt i provinsen er der en ubalance i mellem jobs og bosætningen. Vi må motiveres borgerne til at flytte til Storkøbenhavn, trekantsområdet og Århus. Vi kan både løse arbejdskraftmangel, fremtidssikre erhvervsstrukturen, forbedre samfundsøkonomien, mindske indvandringen og skabe mere nature ved at sænke efterspørgsel efter arbejdskraft.