Flere danskere føler sig socialt udsatte

Især blandt unge og midaldrende stiger antallet af mennesker, der føler sig socialt udsatte. Det viser en helt ny undersøgelse, som er lavet for Rådet
Jeg har været eller er socialt udsat. Sådan svarer knap en ud af fem i en dugfrisk undersøgelse blandt et repræsentativt udsnit af danskere.

Det viser en måling fra Epinion, på vegne af Rådet for Socialt Udsatte. Og da der er lavet tilsvarende undersøgelser i 2013 og 2015, så kan man følge udviklingen over tid.

Undersøgelsen viser, at stigningen af personer, der opfatter sig selv som værende socialt udsat, især findes blandt de 18-34-årige, hvor tallet blandt de adspurgte er steget fra 5 procent i 2015 til 14 procent i 2017, og blandt de 35-55-årige, hvor tallet er steget fra 9 procent i 2015 til 16 procent i 2017.

Uddannelse er afgørende
Det er særligt personer med grundskole som højeste gennemførte uddannelse, der svarer, at de enten har været eller stadig føler sig som socialt udsatte, hvorimod dem med en videregående uddannelse og generelt de ældre generationer vurderer, at de aldrig har været socialt udsat.

”Man kan se, at det særligt er de yngre generationer, der oplever at have problemer med social udsathed. Det tyder på, at der ikke er manøvreplads i den måde samfundet efterhånden er indrettet på. Hvis man ikke snorlige følger den gængse ”formel” - går i skole, tager en uddannelse, får et fuldtidsjob osv. - så risikerer man at falde igennem. Det gør det svært for dem, der bare ikke passer ind i den formel, og for dem der har psykiske eller fysiske problemer. De risikerer at blive hægtet af og parkeret på kanten af samfundet,” siger Jann Sjursen, der er formand for Rådet for Socialt Udsatte, i en pressemeddelelse.

Uretfærdighed i samfundet er en faktor
I højere grad end tidligere peger flere på uretfærdighed i samfundet som årsag til, at der eksisterer social udsathed i Danmark.

Således mener 49 procent, at ”folk er i nød, fordi der er uretfærdighed i vores samfund”, det er en stigning på 8 procentpoint på bare to år. Det ser Jann Sjursen som et markant holdningsskifte i forhold til diskussionen om det er samfundet eller den enkelte, der har ansvaret for at man bliver socialt udsat.

”Det lader til, at myten om de dovne udsatte har tabt pusten. Det bør være stof til eftertanke i det politiske system, at uretfærdighed i samfundet træder frem som en væsentlig årsag til social udsathed,” lyder det fra Jann Sjursen.

Undersøgelsen viser dog at 20 procent, eller hver femte, mener at grunden til at nogen ender som socialt udsatte skyldes at folk er ”dovne og/eller mangler viljestyrke”. Det er en lille stigning (+2 procentpoint) siden 2015.

Det er især mænd, der mener at dovenskab og manglende viljestyrke er skyld i at mennesker ender i social nød. Af de 20 procent, der mener det, så er to-tredjedele mænd,

Jo større indtægt, jo mindre ses problemet
Undersøgelsen viser også at to ud tre danskere mener at social udsathed er et problem i Danmark.

Holdningen til problemet er dog i nogen grad afhængig af ens egen position. Ser man på hvor meget folk tjener og deres holdning til om socialt udsatte er et problem eller ej, så mener 19 procent af dem der tjener mere end en million kroner, at det helt eller delvist ikke er et problem.

For dem der tjener under en million er det kun mellem 11 og 14 procent, der mener at socialt udsatte ikke er problem.

Læs hele undersøgelsen her.

 

David Troels Garby-Holm er redaktør på Netavisen Pio.


Kommentarer fra Facebook