Flere virksomheder tror, de kan slippe afsted med at snyde i skat

Nye tal fra SKAT viser dramatisk fald i andelen af virksomheder, der oplever risiko for at blive opdaget i skattesnyd – fuldt forståeligt, mener Cevea
Ifølge SKAT’s årlige holdningsundersøgelse føler færre virksomheder en reel fare for at blive opdaget i skattesnyd og sort arbejde.

Andelen af virksomheder som oplever opdagelsesrisikoen ved snyd med skat, moms eller afgifter som ”stor” eller ”meget stor” er således faldet fra 56 procent i 2016 til 38 procent i 2017. Frygten for at blive opdaget i at benytte sort arbejdskraft er tilsvarende faldet fra 42 procent til 31 procent fra 2016 til 2017.
Figur: Andel af virksomheder, der oplever opdagelsesrisikoen som ”stor” eller ”meget

stor” i perioden 2014-2017


Kilde: Cevea - på baggrund af tal fra SKAT’s årlige holdningsundersøgelse refereret i et svar til Folketingets Skatteudvalg, jf. SAU Alm.del – 2017-18

Virksomhedernes faldende frygt for SKAT er velbegrundet, skriver centrum-venstre tænketanken Cevea i et nyt notat.

På knap 20 år er andelen af virksomheder, der kontrolleres faldet med knap 35 procentpoint

”På knap 20 år er andelen af virksomheder, der kontrolleres faldet med knap 35 procentpoint. Risikoen for at blive udtaget til kontrol er et af de vigtigste parametre for en effektiv skattekontrol, der frister virksomhederne til at unddrage skat. Årsagen skal i altovervejende grad findes i rammerne for SKAT. Antallet af ansatte generelt, samt til kontrolindsatser specifikt, er faldet støt, mens antallet af virksomheder er eksploderet,” hedder det i Cevea-notatet.
Større sandsynlighed for at vinde i Lotto

”Cevea gør sig ingen illusioner om, at vi skal tilbage til den samme omfangsrige, fysiske kontrolindsats som i 1999, men med en kontrolrisiko på 3 procent, har vi nået et punkt, hvor sandsynligheden for at vinde på et skrabelod er større end sandsynligheden for, at en virksomheds skatteforhold udtrækkes til kontrol,” skriver Cevea.

Cevea nævner, at når minimum 70.000 små og mellemstore virksomheder bevidst omgår skattereglerne og årligt snyder statskassen for 7,2 mia., så ”er det uacceptabelt, at man som virksomhed næsten kan være sikker på ikke at få kontrolleret sine forhold.”:

”Det øger incitamentet til snyd, og man kan med god grund frygte, at skattegabet vil vokse sig endnu større i SKAT’s kommende opgørelser af virksomhedernes regelefterlevelse,” noterer Cevea, der foreslår en fordobling af antallet af virksomheder, der kontrolleres:
S: Bekymrende og forstemmende

For at få en mere effektiv skattekontrol, foreslår Cevea et mål om at 6 procent af alle danske virksomheder fremover skal lignes. Det vil svare til en fordobling af den nuværende kontrolindsats og kunne være et realistisk mål på den korte bane, påpeger Cevea.

"Det vil på den kort bane afhænge af et personalemæssigt stærkere SKAT, og de 400 mio. kr. på finansloven for 2018 til at styrke kontrolindsatsen frem mod 2021 kan ikke alene løfte denne opgave," hedder det i notatet.
Figur: Færre ansatte i SKAT - flere virksomheder


Kilde: Cevea - på baggrund af Rigsrevisionen og LO.

Medlem af Folketingets skatteudvalg, Peter Hummelgaard Thomsen, betegner det markante fald i virksomhedernes frygt for SKAT som ”Bekymrende og forstemmende”:

”Men det er jo desværre ikke overraskende. I 1999 blev 38 procent af virksomhederne kontrolleret. Nu er vi nede på sølle tre procent. SKAT er blevet ramponeret systematisk af de borgerlige regeringer lige siden 2001. Nu handler det om to ting: At få genoprettet kontrolindsatsen og få genskabt tilliden til SKAT,” siger Hummelgaard til Netavisen Pio.

SKAT er blevet ramponeret systematisk af de borgerlige regeringer lige siden 2001

”Første skridt var at dét forlig, vi indgik sidste år med regeringen, hvor vi sikrede 480 millioner kroner til øget skattekontrol. Desværre hører vi fra skattekontrollørernes fagforening, at beløbet indtil videre ikke har medført øget kontrol, men at pengene er blevet brugt til alt mulig andet. Den sag vil vi forfølge. Vi har desuden forslået, at man ansætter 1.000 kontrol-medarbejdere i SKAT.”

Det lyder rasende dyrt?

”Slet ikke. Vi ved fra foreningen af revisorer, at der kan være en netto-gevinst for hver nyansat skattekontrollør på 3,8 millioner kroner. Så pengene til nye ansættelser i SKAT vil i den grad hente sig selv hjem igen.”

Det har ikke været muligt at få en kommentar fra skatteminister Karsten Lauritzen, der pt. er på ferie. Men i et svar til Peter Hummelgaard Thomsen skriver ministeren bl.a.:

"Jeg vil gerne understrege, at jeg mener, det er vigtigt, at der er en reel risiko for at blive kontrolleret. Derfor har regeringen sammen med et bredt flertal i Folketinget også ad flere omgange afsat flere ressourcer til SKAT, herunder 480 mio. kr. i forbindelse 'Aftale om styrket kontrol og vejledning' fra november 2017."

Myndigheden SKAT hedder pr. 1. juli Skattestyrelsen.

Opdateret kl. 12.04 med uddrag af svar fra skatteministeren til Peter Hummelgaard Thomsen.

Jan Kjærgaard er journalist på Netavisen Pio.


placeholder

Annonce