Flertal af arbejdsgivere ønsker ikke pensionsalderen hævet

Forskere har spurgt 2.500 danske arbejdsgivere – og et flertal på 52 procent er imod eller meget imod at øge pensionsalderen
Foto: Colourbox
Et flertal af danske arbejdsgivere ønsket slet ikke at pensionsalderen sættes op.

Det er det overraskende resultat af en større undersøgelse blandt 2.500 arbejdsgivere, som et forskerhold på Aalborg Universitet har foretaget som led i projektet SeniorArbejdsLiv.

”Et flertal af arbejdsgiverne har svaret, at de er ’imod’ eller ’meget imod’ at øge pensionsalderen (52 procent) og at fjerne mulighederne for tidlig tilbagetrækning (52 procent),” oplyser en af forskerne bag undersøgelsen, professor ved Institut for Statskundskab, Per H. Jensen, over for Netavisen Pio.

Per H. Jensen understreger, at kun 15 procent af de adspurgte arbejdsgivere er ’meget for’ eller ’for’ at øge øget pensionsalderen, mens kun 13 procent er ’meget for’ eller ’for’ at fjerne mulighederne for tidlig tilbagetrækning.

Politikerne blev advaret

Arbejdsgiverne blev spurgt sidste år – og altså ud fra den dengang gældende pensionsalder på 65 år. I mellemtiden er pensionsalderen sat op med et halvt år til 65,5 år. Arbejdsgiverne fordeler sig ligeligt på brancher, virksomhedsstørrelse og geografi.

Svarprocenten i den store undersøgelse ligger på præcis 25. I international forskning anses en sådan svarprocent i virksomhedssurveys for at være meget høj. Undersøgelsen dækker et repræsentativt udsnit af danske arbejdsgivere.

”Velfærds- og tilbagetrækningsreformerne fra 2006 og 2011 byggede på Velfærds- og Arbejdsmarkedskommissionerne, som var meget enøjede i deres faglige tilgang til problemstillingen. Nu er reformerne ved at blive faset ind, og så opdager man lige pludselig: Hov, der var en hel masse problemer i det, vi besluttede. Man besluttede, at pensionsalderen skal kobles til restlevetiden, hvilket betyder, at dem, der i dag træder ind på arbejdsmarkedet, skal arbejde til de bliver 76 år. Nu begynder det at blive virkelighed. Politikerne blev advaret, men der blev ikke lyttet,” lyder det fra Per H. Jensen.

”Man havde en forestilling om, at seniorerne kan fortsætte med at arbejde helt uden problemer, og man forudsatte at seniorerne var ønskede af arbejdsgiverne. Grundproblemet er, at det ikke er alle, der kan, og ikke alle seniorer er ønskede af arbejdsgiverne,” understreger Per H. Jensen.

Uenige med arbejdsgiverforeninger

”Det kan altså konkluderes, at arbejdsgivere lokalt mener noget ganske andet end Dansk Arbejdsgiverforening og Dansk Industri. Arbejdsgiverne er heller ikke enige med regeringen,” konstaterer professor Per H. Jensen.

Det kan altså konkluderes, at arbejdsgivere lokalt mener noget ganske andet end Dansk Arbejdsgiverforening og Dansk Industri

”Arbejdsgiverorganisationerne er meget ideologisk prægede, mens de lokale virksomheder har nogen helt praktiske problemer, som de skal have løst. Mange af dem, der er ansat i DA eller DI, har aldrig prøvet at arbejde på en rigtig virksomhed. De er kommet til DA og DI direkte fra CBS. Derfor den store forskel på opfattelserne hos arbejdsgiverorganisationerne og så de lokale virksomhedsejere,” uddyber Per H. Jensen.

Professoren antager, at når så relativt få arbejdsgivere opfatter det som effektivt at øge pensionsalderen, skyldes det formentlig, at arbejdsgiverne kender deres ansatte:

”De ved, hvor skoen trykker. De ved at mange ikke kan klare at fortsætte på grund af et dårligt helbred.”

I projekt SeniorArbejdsLiv kommer det som en overraskelse, at der ikke er meget store forskelle mellem den måde, som arbejdsgiverne rapporterer i forskellige brancher:

”Som yderpunkter har vi fundet, at 59 procent af arbejdsgiverne inden for social- og sundhedsområdet er ’meget imod’ eller ’imod’ at øge pensionsalderen, mens det ’kun’ gælder for 47 procent af arbejdsgiverne inden for landbrugs- og fødevaresektoren,” understreger professor Per H. Jensen.

Mange af dem, der er ansat i DA eller DI, har aldrig prøvet at arbejde på en rigtig virksomhed

Hollandske arbejdsgivere også imod

I Holland har politikerne vedtaget at hæve pensionsalderen til 67 år. Og også i Holland er arbejdsgiverne imod at hæve pensionsalderen. Det viser et studie fra forskningscenteret Nide i Holland.

Tre fjerdedele af arbejdsgiverne i Holland foretrækker således en fleksibel pensionsalder, herunder at mulighederne for tidlig tilbagetrækning fastholdes.

Hvis der skal fastsættes en generel pensionsalder, synes 46 procent af de hollandske arbejdsgivere, at pensionsalderen skal tilbage til 65 år. Kun en tredjedel mener, at den skal være 67.

Arbejdsgiverne er især bekymrede for, om medarbejdernes helbred kan holde til at øge pensionsalderen. I nogle dele af bygningsbranchen i Holland er 40 procent af medarbejderne over 60 år uarbejdsdygtige. I metalbranchen er uarbejdsdygtigheden fordoblet, siden forhøjelsen af pensionsalderen blev indført.

Efterhånden som flere medarbejdere får et dårligt helbred, er arbejdsgiverne i Holland bekymrede for, om en forhøjelse af pensionsalderen påvirker virksomhedernes produktivitet i nedadgående retning.

Om undersøgelsen

Projekt SeniorArbejdsLiv gennemføres af Aalborg Universitet (AAU), Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) og TeamArbejdsliv i fællesskab og er finansieret af TrygFonden.

Jan Kjærgaard er redaktør på Netavisen Pio.


Kommentarer fra Facebook