Flygtningenævnet: Syrere fra Damaskus kan nu sendes retur

Situationen i Syriens hovedstad er nu så stabil, at asylansøgere kan sendes hjem. Det har Flygtningenævnet netop afgjort i tre sager
Flygtningenævnet har i tre sager stadfæstet Udlændingestyrelsens afgørelse vedrørende syriske statsborgere. I alle tre tilfælde er der givet afslag på asyl i Danmark.

Sagerne er de første sager om syriske asylansøgere, hvor Flygtningenævnet stadfæster Udlændingestyrelsens afgørelse.

Det er yderligere første gang, at Flygtningenævnet har ”fundet, at der hverken er grundlag for en opholdstilladelse på grund af de generelle forhold eller efter en individuel vurdering.”

Det skriver Flygtningenævnet på sin hjemmeside.

Nævnet har i en række asylsager hidtil fundet, at der - efter konkret vurdering har været et individuelt grundlag for en opholdstilladelse efter udlændingelovens § 7, stk. 1 (konventionsstatus), eller § 7, stk. 2 (beskyttelsesstatus). Nævnet har derfor hidtil omgjort samtlige Udlændingestyrelsens afslag på asyl eller nægtelse af forlængelse.

Forbedring af forholdene i Damaskus

Men den linje er nu brudt i tre sager, som Flygtningenævnet afgjorde mandag. I alle tre sager stadfæstede Nævnet Udlændingestyrelsens afgørelse.

I afgørelserne skriver nævnet, ifølge Berlingske, at situationen i Damaskus fortsat er ”alvorlig og skrøbelig”, men ”risikoen for civile tab som følge af kamphandlinger og lignende i Damaskus siden maj 2018 har ændret sig markant, og at der således over en længere periode har været en forbedring af forholdene i Damaskus”.

Nævnet konkluderer:

”Nævnet (finder, red.) at de aktuelle forhold i Damaskus ikke længere er af en sådan karakter, at der er grundlag for at antage, at enhver vil være i reel risiko for at blive udsat for overgreb i strid med EMRK’s artikel 3 alene som følge af den blotte tilstedeværelse på området. Der er herefter ikke grundlag for at meddele ansøgeren opholdstilladelse efter udlændingelovens § 7, stk. 3.”

EMRK står for Den Europæiske Menneskerettighedskonvention. Artikel 3 siger, at ”ingen må underkastes tortur og ej heller umenneskelig eller vanærende behandling eller straf”.

Sagerne omhandler alene personer fra Damaskus. I afgørelsen skriver Nævnet dog også, at ”visse andre steder i Syrien uden for Damaskus-provinsen er der fortsat en særdeles alvorlig sikkerhedssituation præget af vilkårlig og alvorlig voldsudøvelse, hvilket kan medvirke til at gøre situationen i Damaskus noget skrøbelig”.

S: Positiv nyhed

Socialdemokratiets udlændinge- og integrationsordfører, Rasmus Stoklund, glæder sig over afgørelsen fra Flytningenævnet:

en positiv nyhed, at det åbenbart går bedre i Damaskus

"Flygtningenævnet er en uafhængig instans, men når det er sagt, så er det en positiv nyhed, at det åbenbart går bedre i Damaskus. En del syrere lader sig allerede frivilligt repatriere. Nyheden om de tilsyneladende forbedrede forhold i Damaskus må også glæde mange syrere," siger Stoklund til Netavisen Pio.

Udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye (S) har ingen kommentarer til Flygtningenævnets afgørelser.

Opdateret kl. 17.50 med kommentarer fra Rasmus Stoklund (S).

Jan Kjærgaard er journalist på Netavisen Pio.


placeholder

Annonce