Annonce

Flyt kompetencer - ikke mennesker

Arbejde, sundhed og uddannelse er vejen frem i de udsatte boligområder
Parallelsamfundspakken blev lanceret for et år siden. Til tider ophedede diskussioner har fulgt i kølvandet, men regeringens forslag blev gennemført.

Ved nærmere eftertanke er nogle dog også brugbare

Den almene sektor har med pakken fået nogle redskaber, som umiddelbart virker voldsomme. Ved nærmere eftertanke er nogle dog også brugbare. Det havde man så ikke behøvet at gå til yderligheder for at lancere.

Men hvor står vi så nu?

Løsninger findes i samarbejde med kommunerne

Det absolut positive er, at næste skridt tager vi i samarbejde med vores gode samarbejdspartnere, kommunerne. Sidste år dukkede lokale modeller op i Århus og Odense. De spiller begge ind i lokale problematikker - med svingende grad af enighed mellem boligorganisationer og kommuner.

Borgmestrene i København har nu også meldt en københavnermodel ud:
• Ingen ghettoer i 2030
• Andelen af almene boliger må ikke falde
• Der skal være daginstitutioner i de udsatte boligområder – og fokus på at investere i ”ghetto-erne”
• Og så skal der bygges nye små boliger til udsatte borgere

Denne - lovende - københavnermodel tager udgangspunkt i byens særlige udfordringer med boligmangel. Derfor river man ikke river gode, velfungerende boliger ned.
Der er andre gode elementer i københavnermodellen, som sigter på plads til alle sociale lag i København og en koncentreret investeringsindsats i ghettoerne.

Her har boligorganisationerne en unik mulighed for at præge indsatsen

Her har boligorganisationerne en unik mulighed for at præge indsatsen - og det endda på en bane, vi om nogen kender. På det fysiske plan med fortætning, nybyggeri og eventuelt salg af boliger til private.

Men også nye typer boliger: AlmenBolig+-boliger, hvor beboerne selv står for driften og betaler mindre husleje. Små robuste boliger, der er til at betale. Udearealer, der appellerer til fællesskab. Og så videre.

Her arbejder vi med helheden i området. Vi ser på funktionsniveauet. Arbejder med imaget. Men hvad med borgerne - beboerne? Diskussionen går i øjeblikket på betalingsevnen: at man i nogle områder ikke har råd til at bo i en almen bolig, hvis man er på overførselsindkomst. Den diskussion alene fører ingen vegne. Jo, til tvangsflytning af folk. Men vi skal normalt ikke flytte beboerne fysisk.

Udfordringer til kommunerne

Hvordan giver vi så hinanden nogle udfordringer, vi kan flytte os på? Vi skal flytte beboernes KOMPETENCER. Så de kan mestre deres egen livsituation og udfolde deres ressourcer. Vi skal løfte beboerne - på kommunernes kerneområder: sundhed, uddannelse og job.

Der SKAL være plads til alle sociale lag i Storkøbenhavn

Gerne baseret på erfaringer fra forsøg i udlandet, for eksempel aktuelt Finland, hvor der var en mærkbar ef-fekt på livskvaliteten, når man startede med at ændre borgernes betalingsevne.Polemisk kan man sige, at regeringen vandt første runde. I anden runde skal vi bruge nogle af de redskaber, vi har ”fået”. Sammen med kommunerne. Men vi skal også give kommunerne udfordrin-ger, vi sammen kan flytte os på.

Der SKAL være plads til alle sociale lag i Storkøbenhavn. Derfor skal vi flytte kompetencer, ikke kun mennesker.

‘Dagens Pio klumme’ er en fast spalte på Netavisen Pio, der udkommer dagligt med både provokerende, nytænkende og debatskabende indlæg. Klummen er alene udtryk for skribentens egen holdning.

Formand for Boligforeningen 3B, København


Flere artikler om emnet

Annonce