Annonce

FOA: Der er brug for milliarder til psykiatrien

Plan fra Sundhedsstyrelsen vil over de næste ti år give et markant løft til psykiatrien. ”Nu ligger ansvaret hos politikerne”, lyder det fra fagforbundet FOA.
Mennesker med psykiske lidelser skal have hjælp og behandling, som kan måle sig med andre sygdomsområder. Det er ambitionen i en tiårsplan, som Sundhedsstyrelsen netop har fremlagt.

Planen skal danne grundlag for regeringens udspil til en samlet tiårsplan for udvikling af psykiatrien.

Ifølge styrelsen er der brug for et langsigtet og grundlæggende fagligt løft hele vejen fra den kommunale socialpsykiatri til sygehusenes psykiatriske afdelinger.

Blandt andet peges der på, at patienter med de sværeste psykiske lidelser lever op til 15-20 år kortere end andre. Samtidig er den mentale sundhed faldende i Danmark – både blandt børn, unge, voksne og ældre.

I dag har hver tiende dansker - cirka 580.000 mennesker - en psykisk lidelse, og op mod hver anden dansker vil i løbet af deres liv få en psykisk lidelse.

Velkendte problemer

”Den indsats, der møder os, er slet, slet ikke på niveau med den indsats, vi tilbyder til mennesker med fysiske sygdomme. Udfordringerne er velkendte, og der er både mangel på tilbud, utilstrækkelig kvalitet og manglende sammenhæng. Det har store konsekvenser for den enkeltes livskvalitet og mulighed for at komme sig,” lyder det ifølge en pressemeddelelse fra vicedirektør i Sundhedsstyrelsen Helene Probst.

Mangel på tilbud, utilstrækkelig kvalitet og manglende sammenhæng

I den nye tiårsplan opstiller Sundhedsstyrelsen en række konkrete og ambitiøse mål, der skal sætte retning for det nødvendige løft.

”Hvis vi skal lykkes, skal vi væk fra midlertidige projekter og puljer. Der er i stedet brug for en langsigtet faglig udvikling – med klare og ensartede rammer, tværfaglighed og krav baseret på viden og evidens. Det kræver investeringer og samarbejde og en fælles indsats på tværs af det faglige og det politiske, og på tværs af regioner, kommuner og det sundhedsfaglige personale”, siger Helene Probst.

I oplægget fremlægger Sundhedsstyrelsen ni overordnede temaer, som er afgørende for at forbedre danskernes mentale sundhed og styrke indsatsen for mennesker med psykiske lidelser. Sundhedsstyrelsen peger især på en tidlig indsats til børn og unge og en styrket indsats til mennesker med svære psykiske lidelser.

FOA roser planen

Under arbejdet med den nye plan har Sundhedsstyrelsen blandt andet rådført sig med en følgegruppe og faglige arbejdsgrupper med repræsentanter fra myndigheder, faglige selskaber, organisationer og patientorganisationer.

Hos fagforbundet FOA, som har siddet med i følgegruppen, er man glad for udspillet fra Sundhedsstyrelsen, som ifølge forbundet viser psykiatriens store udfordringer.

”Nu ligger ansvaret hos politikerne. De skal vise, om de sidste års mange ord om et løft af psykiatrien bare er snak, eller om de er parate til at handle. Nu skal politikerne omsætte den viden til en konkret plan, som dækker både social- og behandlingspsykiatrien og som løfter kvaliteten,” lyder det fra sektorformand i FOA, Torben Hollmann, der især er glad for, at der nu ligger en plan med faglige vurderinger af, hvordan der oprustes i psykiatrien.

Vi har set alt for mange lappeløsninger

”Vi har set alt for mange lappeløsninger; puljer afsat til enkelte områder af psykiatrien. Men de er i høj grad blevet ædt op af flere patienter, og når man poster penge i et område, der ikke fungerer optimalt, får man heller ikke den fulde effekt ud af det,” siger Torben Hollmann til Netavisen Pio.

"Der er allerede proppet mange penge i psykiatrien de seneste par år. Men jeg ved ikke, om det er blevet bedre. Måske nærmest værre. Det afgørende er, at der nu ligger en rent fagligt funderet plan for psykiatrien. Hvor meget, det vil koste, kommer meget an på, hvor stor en del af Sundhedsstyrelsens plan, regeringen vil gennemføre.”

”Så det er godt, at Sundhedsstyrelsen har holdt sig strengt til de faglige behov, så vi holder fokus på, at det er en sektor, der skal fungere for de patienter og medarbejdere, det drejer sig om,” siger Torben Hollmann, som samtidig roser Sundhedsstyrelsen for at tage de relevante faggrupper med på råd.

”Sundhedsstyrelsen plan er som nævnt baseret på faglighed, og styrelsen er heldigvis fuldstændig ligeglad med, hvad det vil koste. Vil man gøre noget anderledes, er der penge, man kan bruge på en anden måde. Men vi taler helt sikkert om milliarder. Det kan man ikke komme udenom. Men om det er en, to eller tre milliarder, tør jeg ikke sige.”

Efterslæb på uddannelse

Han peger samtidig på, at en del vigtig del af planen er at få uddannet flere både nuværende og kommende medarbejdere.

”Især på det kommunale område i socialpsykiatrien er der et kæmpe uddannelsesefterslæb. Det handler ikke så meget om at få nye folk, men om at uddanne dem, der allerede er der. Kommunerne har ansat masser af ufaglærte, som med den rigtige efteruddannelse kan få et højere fagligt niveau, samtidig med, at vi skal sørge for at få flere faguddannede folk ind på området.”

Torben Hollmann siger, at det nu er op til regeringen at omsætte psykiatriplanen til konkrete forbedringer. Men der er ikke sat nogen deadline for, hvornår det skal ske.

I virkeligheden er det ikke så svært

”Der er i forvejen et løfte fra regeringen om en sundhedsreform og en ældrelov, og nu er der så et oplæg til en tiårsplan for psykiatrien, Så jeg kommer ikke til at sove meget, hvis alle de her forslag skal igennem Folketinget. Men jeg håber da, at der sker noget snart," siger Torben Hollmann.

”Men i virkeligheden er det ikke så svært. Når man blader i planen fra Sundhedsstyrelsen, er det ikke noget, der skal gennemføres på en gang. Det er jo netop en tiårsplan. Det er bare at komme i gang. Forhandlingerne behøver ikke være så vanskelige. Der skal sættes de penge af, som man tror, det vil komme til at koste. Og så skal der tages en beslutning om, i hvilket tempo man vil lave ændringer," slutter han.

Fakta: Sundhedsstyrelsens mål for psykiatrien de næste 10 år

  • Den mentale sundhed for børn og unge er forbedret
  • Mennesker med psykiske lidelser lever længere liv med mindre sygdom
  • Mennesker med psykiske lidelser bliver i højere grad inkluderet og accepteret i samfundet
  • Mennesker med psykiske lidelser fastholdes i job, skole og uddannelse samt tager oftere en uddannelse og får et job
  • Mennesker med tidlige tegn på eller i risiko for at få psykiske lidelser modtager en tidlig, forebyggende indsats
  • Mennesker med psykiske lidelser oplever høj kvalitet, omsorg, inddragelse og sammenhæng i indsatsen
  • Mennesker med psykiske lidelser udsættes for mindre tvang og magtanvendelse
  • Mennesker med psykiske lidelser og samtidigt misbrug får en mere sammenhængende og effektiv behandling og flere lykkes med ophør af misbrug
  • Færre mennesker med psykiske lidelser får en behandlingsdom for kriminalitet
  • Pårørende får oftere den støtte, de har behov for, og deres ressourcer bruges mere aktivt i indsatsen

Kilde: Sundhedsstyrelsen

Henrik Rasch er journalist på Netavisen Pio.


Flere artikler om emnet

Kommentarer

Reformer af psykiatrien. En rigtig klassiker i dansk politik på lige fod med evige reformer af folkeskolen, sundhedsvæsenet generelt, skatte reformer, arbejdsmarkeds reformer og hvad ved jeg. Det kører i ring hele tiden uden rigtig at komme nogen vegne. Det samme gælder den evige arbejdsgiver klage sang om mangel på arbejdskraft. Og mangel på sygeplejersker, læger, ingeniører, IT fagfolk og håndværkere har stået på i mange årtier.

Rigtig gode gamle solide politiske evighedstravere.

Nej, svaret på mistrivsel, angst og stress kan aldrig være flere sengepladser på hospitalerne og mere medicin. Det handler om hjemmemiljøerne for patienter og pårørende, og om et forældet syn på det at være syg og patient, det er her der skal sættes ind. Det er jo ikke sådan, at der raver psykotiske patienter omkring i gaderne. Systemet er en del af problemet. Det hjælper ikke at pumpe flere penge i et udlevet psykiatrisk system og forældede plejefaglige paradigmer - eller for den sags skyld sætte flere velmenende FOA hænder i spil. Der er spillet fallit den vej.

Helt sikkert at der meget snart "bliver hårdt brug for flere milliarder" til psykiatrien med den MASSIVE
"BLÅ MANIPULERING" af hele samfundet. En MANIPULERING der øges dag for dag,og som meget snart gør alle IKKE BLÅ
"vanvittige". I øjeblikket PRESSES folket fra alle sider med BLÅ PROPAGANDA gennem landets medier. En stor MASSEHYPNOSE der hovedsaligt går på at "vi snart er ude af Covid pandemien,der sidestilles med en forkølelse eller influenza". Hvor skal man efterhånden gå hen for at kunne holde denne "BLÅ strøm af løgne og opfindsomheder ud" ??? Et stort KOMPLOT imod alle DEM DER IKKE KAN TÅLE CORONA ! Der er absolut INGEN respekt for menneskeliv mere. SSI fylder os nu dagligt med MISVISENDE udtalelser der er som vinden blæser. BEVIDST så folket skal tro der ikke længere er nogen virus. BEVIDST for at holde HJUL igang. På bekostning af risikogrupper der så bare kan DØ. Eksistens er blevet en magtkamp om hvem der er stærkest. LØGN er det at tale om "FLOKIMMUNITET". LØGN er det at udbrede nogen er SIKRE når bare de er vaccineret. LØGN fra ende til anden. FOLK KAN SMITTES FLERE GANGE....OG FOLK KAN SMITTES OGSÅ SELVOM DE ER VACCINERET. CORONAVIRUS skal og bør ALDRIG NOGENSINDE kunne sidestilles med såkaldt "almindelig indfluenza". Se tilbage på BRASILIEN og ITALIEN m.m SE SE SE hvor mange DØDE der har været ! Og glem så alt det PLADDER om at "man også kan blive kørt over eller få en tagsten i hovedet". Glem også det med at et "X antal mennesker årligt dør af rygning,kræft,eller fedme". Man kan IKKE sammenligne en SMITSOM virus med den slags. Sammenligning i den grad er ren og skær BLÅ MANIPULERING.... MASSEHYPNOSE af værste karakter.En udlagt strategi for at få flere og flere PENGE til at rulle hurtigere og hurtigere...BLÅ PLANLÆGNING intet andet... Hvordan kan nogen da vel tro på det ? Der er altfor GENNEMSKUELIGT.Men desværre også uigennemskueligt for desværre altfor mange mennesker.
SE på de daglige DØDSTAL...Hvis OMIKRON og CORONA ville være så "ufarlig" ville der nok ikke DØ mellem 15 til 22 personer af virus i Danmark hver eneste dag. Og hvis landets befolkning var immune ville vi heller ingen dødsfald have på grund af samme virus.

Indholdet ligner til forveksling meget det Jeppe Lindholm skriver:
BLÅ MANIPULERING
BLÅ PROPAGANDA
BLÅ strøm af løgne
BLÅ MANIPULERING
BLÅ PLANLÆGNING

"Hvor skal man efterhånden gå hen for at kunne holde denne "BLÅ strøm af løgne og opfindsomheder ud" ???" så lad dog for h...... være med at læse de medier som kun bringer disse informationer!!!

Og hvem er det de røde har hentet til Danmark som kun har et ben?
Det begynder med 'p' og er på 5 bogstaver: en p....!

De eneste der "hygger sig" i DANMARK,er det flertalsblå der "ulmer" ude og rundt om i landet. Som gløder der ligger og venter på brand. Konstant mærker man "heden" fra det langsomt men sikre tegn på "BÅL",som vi snart og sikkert vil få at se.Indtil da ulmer det bare. Som fjern torden der trækker over landet lidt efter lidt. PAS PÅ.Det kan gå grueligt GALT hvis ingen ser eller mærker det. Hvor mange skal gå til ? Hvor mange vil det gå ud over ? Hvor mange skal rammes hårdt og brutalt ? Det er blevet ISKOLDE liv for mange. Alt andet end
"hyggelige liv". De ser til fra en "sidelinie". Uden håb uden fremtid. Er der overhovedet NOGEN der gør en pind for DEM ?

En gang poetisk week-end pladder ...