Annonce

FOA venter spændt på Mette F.

Statsministeren vil fremlægge principper for ny ramme for lønforhandlinger i det offentlige inden valget.
Foto: FOA
Mona Striib, forbundsformand i FOA
Det offentlige mangler hænder. Det har fået politikerne til ad flere omgange at love at kigge på, hvordan man kan få puttet flere penge i lønposen til dem, så det bliver mere attraktivt at arbejde som for eksempel sygeplejerske.  

Under statsminister-debatten på DR1 søndag aften blev statsminister Mette Frederiksen (S) spurgt ind til, hvem der skulle have mere i løn.

Her sagde hun, at hun og S-regeringen vil fremlægge principper for, hvordan det skal foregå. Det vil ske som en del af en helhedsløsning, der bliver fremlagt “inden danskerne skal stemme”.

Utålmodige fagforeninger

Den udmelding har fået Politiforbundet og soldaternes fagforening, HKKF, til at slå sig i tøjret. De vil have klarhed over, hvem der kan se frem til at få mere i løn, og er trætte af at vente på svar.

“Jeg synes, det er noget mærkeligt noget at vente så lang tid, hvis man nu i sin visdom er kommet frem til, at nogle faggrupper skal honoreres særskilt. Så sig det dog, så man kan få lov at sætte sin stemme derefter,” siger formand for Politiforbundet, Heino Kegel, til DR. 

FOA maner til besindighed 

Hos FOA afventer man Mette Frederiksens udmeldinger med større sindsro.

Med sine 172.000 medlemmer er FOA Danmarks tredjestørste fagforbund, og de organiserer blandt andre social - og sundhedshjælpere, som er en af de faggrupper, hvor der i den grad mangler hænder.

“Vi skal ikke efterlyse fra en statsminister hvilke faggrupper, der skal have mere i løn. Det er parterne, der skal forhandle. Christiansborg er jo stedet, hvor man afsætter de midler, vi har at forhandle om i den offentlige sektor. Det har altid været sådan, og det ændrer sig ikke,” udtaler forbundsformand for FOA, Mona Striib, til Netavisen Pio.

Der bliver ikke udpeget bestemte faggruppe-navne

“Der bliver ikke udpeget bestemte faggruppe-navne. Der bliver fremlagt nogle principper. Det venter vi spændt på,” tilføjer Mona Striib.

Krav fra begge sider

FOA-formanden går i den forbindelse i rette med selvmodsigende krav til Christiansborg-politikerne.

“Så fyger det rundt med, at hvis man siger noget konkret om det som politiker på Christiansborg, så ødelægger man den danske model. Og hvis man ikke siger noget, så er man for ukonkret. Så man må jo beslutte sig for, på hvilken fod man står,” siger hun.
 

Emma Inge Hansen er journalist på Netavisen Pio. 


Flere artikler om emnet

Kommentarer

Jeg tror næppe det er medlemmerne af politiforbundet eller medlemmer af soldaternes fagforening Mette Frederiksen og Socialdemokratiet har som første prioritet til at få lønforhøjelser. Mon ikke det især drejer sig om personale til plejehjem og hospitaler, hvor der især mangler personale og hvor det er svært at få flere ansat uden en "gulerod" som bedre arbejdsforhold og en højere løn.

Hvis strejkekassens størrelse som hidtil skal afgøre, hvor langt faggruppen er parat til at gå, ja, så spar op!

Hvis den samlede fagforenings samfundsmæssige samvittighed er afgørende for lønnens størrelse, ja, så udvis tilstrækkelig egoisme!

Hvis fagforeningernes samordnede fællesskab skal afgøre det indbyrdes lønopgør, så ansæt verdens dyreste forhandlere og kommunikationsfolk!

Hvis den enkelte fagforeningsmedlem skal afgøre lønnen, så indlær et kollektivt egoistisk sindelag uden hensyn til alle andre faggrupper private som offentlige!

Hvis de offentlige arbejdsgivere skal have en chance for at tiltrække arbejdskraft i bestemte faggrupper, ja, så udmeld lønnens størrelse kontinuerligt og især under et folketingsvalg og følg det efterfølgende på tinge!

Mettes principper kunne være at faggrupper med overrepræsentation af kvinder fremover altid skal være lønførende!

Mettes principper kunne være at faggrupper som anses for livsnødvendig infrastruktur altid skal være lønførende!

Mettes principper kunne være “at dem der fortjener bedre” skal aflønnes bedre! Spørgsmålet er blot? Hvem bestemmer hvem der bestemmer hvem der fortjener bedre!

Alt for længe har sygeplejerskerne syntes at de fortjener bedre! Og de tager nu tilsyneladende sagen i egen hånd og flygter fra “den livsnødvendige infrastruktur”!

De politiske partier har været snublende tæt på i samlet flok at give sygeplejerskerne ret! Ja, de fortjener bedre!

De samlede fagforeninger synes det åbenbart endnu ikke! Så var sagen jo løst for længe siden!

Fagforeningernes fælles solidaritet kommer Mette Frederiksen til at røre ved! Og så kommer balladen!

Mette Frederiksens principper bliver en gang udvandet vrøvl, der ligner Dan Jørgensens CO2 afgifter på landbruget!

Med mindre de mener det alvorligt !

Og nedlægger landbruget i dens nuværende form!

Og nedlægger fagforeningerne i deres nuværende form!

Spørgsmålet er om Mette Frederiksen har modet efter mink-skandalen!

Eller skal der flere lig på bordet før beslutnings-evnen forbedres!

Desværre har damen ingen eksperter at henvise til!

Det er en ren politisk beslutning!

Og dem vil hun gerne dele hen over den politiske midte!

Om principperne kan ramme den politiske vægtskåls balancepunkt bliver interessant!

“Noget” kan blive det afgørende i modsætning til “nogen”!

Ligestilling imellem kønnene kunne se kønt ud, men mændene i Socialdemokratiet har stadigvæk den stiltiende magt!

Om Slette-Mette vil slette mændenes dominans på arbejdsmarkedet er tvivlsomt.

Hendes store idol Anker Jørgensen var trods alt lagerarbejder!

Hendes anden store idol Arne fra “ Nu er det Arnes tur” er trods alt bryggeriarbejder!

Om Mette Frederiksen i det hele taget dybt i sit hjerte mener at offentligt ansatte fortjener bedre, er tvivlsomt!

Først langt inde i valgkampen diverterer statsministeren med “ dem, der arbejder på landets sygehuse, blev fremhævet af Mette Frederiksen. Det er nødvendigt at skaffe bedre løn- og arbejdsvilkår for dem, sagde hun. Ellers var statsministeren ikke villig til at pege på, hvem præcis der fortjener at få mere i løn.”

Om lagerarbejdere og bryggeriarbejdere tilhører kritisk infrastruktur eller anæstesi-sygeplejersker og jordemødre er mere oplagte, ja, det er en helt ny diskussion!

Anker og Arne kan ende i sygehuskøen næsten lige så sikker som Ane og Agnes!

Og deres gennemsnitlige tilbagetrækningsalder Den gennemsnitlige tilbagetrækningsalder for kvinder var 64,5 år i 2018 og 66,3 år for mænd.

Den standardberegnede timefortjeneste var 15 pct. lavere for kvinder (241,5 kr.) end for mænd (276,9 kr.).

Om mændene generelt er bedre uddannede?

Når kvinder i gennemsnit får 12 procent mindre i løn end mænd, handler det ikke om, at kvinderne er dårligere udannet end mændene.

Det viser tal fra Danmarks Statistik, som har opdelt befolkningen efter den længste uddannelse, de har gennemført.

Tallene viser, at mere end 30 procent af de 60-64-årige kvinder, som i dag står på tærsklen til pension, har gennemført en mellemlang eller lang videregående uddannelse.

For mændene er det tilsvarende tal 21 procent.

I 1986 var det tilsvarende tal for kvinder blot syv procent. Det understreger, hvordan kvinderne uddannelsesmæssigt er strøget forbi mændene.

Alligevel er det paradoksalt nok mændene, der med en gennemsnitlig pensionsformue på 780.000 kroner står bedre rustet til pensionisttilværelsen end kvinderne, der i snit har sat 590.000 kroner til side til alderdommen.

Løn og pension hænger ofte sammen!

Arne står noget stærkere end Ane!

Spændende hvornår Agnes ryger på Socialdemokratiets valgplakater!

Måske i den sidste uge af valgkampen:

“Nu er det Agnes der håber!”

På en regering hen over midten i dansk politik!

Måske står Agnes stærkere hos de blå partier end Arne!

Selv Lars Lække taler om “noget”!

Om dette “noget” er mere i løn til Agnes bliver spændende?

Lars Lække vil formodentlig hellere huskes som ham der nedlagde regionerne!

Og statsliggjorde lønnen for kvinderne igennem private sygehuse!

Men et princip for løn har Lars Løkke:

Han mener, at der er noget strukturelt galt, når man ifølge ham får højere og højere løn, jo længere væk fra patienten, man kommer i sit arbejde.

Tænk hvis “de varme hænder” fik et lønløft!

Men på Christiansborg er selv statsministeren et godt eksempel på en højtlønnet der aldrig har været i nærheden af en almindelig lønslave!

De færreste folketingsmedlemmer kommer fra virkelighedens arbejdsmarked!

Og det er i virkeligheden “den danske models” største problem!

De højtlønnede værdsætter de højtlønnede!

Folketinget mangler “varme hænder”!

Også i regeringsudspil!

Løkke har efter 30 år og nedlæggelser på nedlæggelse af kommuner, amter og små sygehuse indset “at det er de varme hænder” der afgør standarden af de offentlige ydelser!

Hidtil har manden kun skabt højtlønnede der skal styre alle de store enheder, der tilsyneladende er ustyrlige eftersom (citat Lars Løkke):

“ der er noget strukturelt galt, når man får højere og højere løn, jo længere væk fra patienten, man kommer i sit arbejde. “

Hele Lars Løkkes virke som reformator og storbygmester falder med et brag til jorden!

“Hvad sagde vi!” Lyder det fra folkeskolelærere, pædagoger, sosuer, sygeplejersker, jordemødre, etc.”

Om statsminister Mette Frederiksen lader sig omvende er mere tvivlsomT!

Hun satte først lærerne på plads som beskæftigelsesminister!

Herefter satte hun sygeplejerskerne på plads som statsminister!

Dum-stædighed er det sidste Slette-Mette vil slette!

Måske Lars Løkke kan bringe hende på bedre tanker!

I et Dan Jærgensensk CO2 afgifts kaudervælsk politiker-sprog!

“ “Nu er det Agnes der håber!””

Hvem Agnes vil vælgeren spørge?

“Nu er det Agnes ( hende med de varme hænder) der håber!”

Tænk om varme hænder - et kærligt hjerte - kunne blive et princip for løn!

Søren Pape ville elske det!

Især hvis Agnes var privat ansat!

Begynd at arbejde efter bogen. Arbejd laaangsom. Det er Det Blå Svindlerholds mareridt. At B holdet ikke længere gider arbejde for A holdets bekvemligheder. Det vil skræmme dem fra vid og sans.

For din selvrespekts skyld. Arbejd langsom. Meget langsom.

CHOKERENDE. DYBT CHOKERENDE at se hvad der sker på plejehjemmene. Og generelt i hele sundhedssystemet. Har mennesket reduceret sig selv til at være KUN et nummer. Hvor er RESPEKTEN for LIV blevet af. Med atomkrig hængende tungt som trussel og dom over menneskeheden. Og et sundhedsvæsen der minder mest af alt om en "rullende trappe".Eller en art "samlebåndssystem",med et "stå på og af" tempo, der kører fra fødsel til død.Hurtigere og hurtigere. De fleste undersøgelser og behandlinger foregår som "dagstilbud". Ind og ud samme dag. Omsorg er et opløst begreb. Og så er der den såkaldte "selv og medbestemmelseslov".Den er OK for enhver borger der selv KAN tage stilling og som selv HAR alle de mentale funktioner i orden. Det er der mange der ikke har på grund af SYGDOM. Men,disse skal udfra den vanvittige "selv og medbestemmelseslov" SELV bestemme og afgøre alting. Resultat : Disse borgere bliver nærmest SVIGTET. Så det tangerer OMSORGSVIGT i stedet for det modsatte. LUK denne "selv og medbestemmelseslov" ned. For den gavner ikke borgere der er ude af stand til
SELV at tage handling på nogetsomhelst.