Fødevareformand: Frygter at retten til tidlig pension bliver forringet eller fjernet

Kan se perspektiverne i en regering hen over midten – med en socialdemokratisk statsminister for bordenden, siger formand for slagteriarbejdere, som dog frygter en ting.
Foto: Fødevareforbundet NNF
Forbundsformand Ole Wehlast fra Fødevareforbundet NNF.
I øjeblikket er fungerende statsminister, Mette Frederiksen, (S) som kongelig undersøger i gang med at forrhandle om dannelsen en ny regering.

Hos Fødevareforbundet følger man nøje med fra sidelinjen, og her har formand Ole Wehlast klare ønsker til den kommende regering, hvordan den end kommer til at se ud.

Fødevareforbundet NNF hører til blandt de forbund, der traditionelt støtter Socialdemokratiet og de andre arbejderpartier og derfor er der en naturlig glæde over valgresultatet.

“Vi er ganske tilfredse, men det vigtigste for Fødevareforbundet NNF er, at vi kan konstatere, at med 90 mandater til rød blok er retten til tidlig pension sikret."

"Det betyder, at de lønmodtagere, der har haft de længste og hårdeste arbejdsliv, har fortsat mulighed for at trække sig lidt tidligere tilbage fra arbejdsmarkedet,” siger forbundsformand i Fødevareforbundet NNF til Netavisen Pio og fortsætter:

“Med ordningen sikret er det nu tid for en kommende regering, uanset om den er rød, lyserød eller en helt tredje farve, til at kigge på, hvordan den kan styrkes og fremtidssikres.”

Forbundsformanden har også selv et klart ønske til hvordan det skal gøres:

“For det første skal alderen for, hvornår man kan gå på tidlig pension, låses til 64 år. Også selvom den generelle pensionsalder stiger. For det andet skal beløbsgrænsen for, hvornår man bliver modregnet for ens personlige pensionsopsparing, indekseres. Og for det tredje skal indsatsen for mindske risikoen for nedslidning øges,” siger han.

Hvad mener I om udsigten til en regering hen over midten?

“I Fødevareforbundet NNF har vi bakket fuldtonet om den socialdemokratiske et-partiregering, men det er ikke nogen hemmelighed, at jeg sagtens kan se perspektiverne i en regering hen over midten – naturligvis med en socialdemokratisk statsminister for bordenden," siger Ole Wehlast, der dog ikke føler sig 100 procent sikker på at det ender med en socialdemokratisk regering:

"Vores skrækscenarium er, at det ikke lykkes at få en socialdemokratiskledet regering på plads, og at vi i stedet får en blå, borgerlig-ledet regering. Og så frygter vi naturligvis, at retten til tidlig pension enten bliver forringet eller fjernet."

Beløn de landmænd, der skaber arbejdspladser

 

Hos Fødevareforbundet NNF har man også en række politiske ønsker til en ny regering:

“En af de allerstørste udfordringer, der venter en ny regering, handler om at sikre en grøn omstilling, der fastholder og udvikler den del af den danske fødevareproduktion, der skaber arbejdspladser.

Det handler om at nedlægge den smågriseproduktion, der går til eksport, og beløn de landmænd, der skaber arbejdspladser i Danmark,” siger Ole Wehlast

Behov for en C02-afgift på landbruget

Socialdemokratiet foreslog i valgkampen at der indføres en markant CO2-afgift på landbruget.

Et forslag som både landbrugets organisationer og en række borgerlige partier kritiserede fordi de frygter at det vil flytte danske arbejdspladser til udlandet.

Den samme frygt har Ole Wehlast ikke:

“Vi bakker op om de partier, som ønsker at indføre en CO2-afgift på landbruget. Sådan en afgift er det mest effektive middel til at sætte gang i den grønne omstilling, men send pengene tilbage til den del af landsbrugs- og fødevarebranchen, der holder hånden under det danske arbejdsmarked.”

“Det kræver ikke kun, at partierne finder sammen på tværs, men at alle aktører – landbruget, arbejdsgivere, lønmodtagere og politikere – træder et skridt ind mod midten og lægger sig i selen for at finde løsninger til fælles gavn.”

David Troels Garby-Holm er redaktionssekretær, debat-redaktør og souschef på Netavisen Pio.


placeholder

Kommentarer

“Vi er ganske tilfredse, men det vigtigste for Fødevareforbundet NNF er, at vi kan konstatere, at med 90 mandater til rød blok er retten til tidlig pension sikret."

Nå.

Der glemmes vist De Radikale Venstres ulitimative krav om at øge arbejdsudbudet med 50.000 personer i 2030. Den største del af den opgave skal findes ved at afskaffe efterlønnen. Så meget til tidlig pension.

Men en 4 dages arbejdsuge. Den er ved at blive udbredt. Altså blandt funktionære og DJØF'er. Vi andre har jo ikke noget at bruge en ektra fridag uden lønnedgang med ekstra tid til familien og til at få gode ideer på.

Du kan være helt sikker på én ting. Hvert eneste tiltag, som kommer fra det blå hold har til formål at få lavtuddannede og lavtlønnede til at arbejde mere og mere, så den velbjergede del af samfundet kan nyde livet med en cafe latte på bundens bekostning. Det er essensen af alt blå politik.

Tidlig tilbagetrækning og ordentlige løn- og arbejdsforhold. Glem det. Fremtiden byder på tyske tilstande i Danmark. Og bunden skal arbejde til de holder op med at trække vejret. Og de skal afskæres muligheden for pension så vidt muligt, for at skaffe penge til luksuslivet for de velbjærgede, som kan pensionere sig selv i en tidlig alder.

Og så er der nogen som undre sig over ingen gider en erhvervsuddannelse med de udsigter.

Men du har selv været med til at skabe de her forhold. Enten ved at have stemt på Dansk Folkeparti før i tiden eller Danmarksdemokraterne, eller TikTok Daddy for en uge siden. Har du gjort det kan du takke dig selv for du må arbejde til det sidste. For det kommer du til.

Det samme gælder dem, som er til de gule arbejdsgiver fagforeninger, som kun har til formål at tjene arbejdsgivernes interesser. Det vil sige, at få dig til at arbejde til den mindst mulige løn, uden du kan gøre noeget. Ingen strejkeret.

👍👍👍

Tidlig pension er på 13.740 om måneden. FØR skat.
Så man bliver altså ikke millionær af at søge den ordning, når man synes, man er ved at være for btugt til at være på arbejdsmarkedet.
Desuden er der jo langt fra så mange, der har søgt ordningen, som regeringen havde forventet.
Dertil kommer, at virksomhederne ikke altid virker lige interesserede i at ansætte kandidater, der er fyldt 60 år.

Der er stadig et flertal bag Arne-pensionen i det nye folketing og et endnu større flertal i befolkningen.
Så selvom RV, LA, M, K og sikkert også NB gerne ville afskaffe den, tør V med garanti ikke lægge stemmer til det. De er trods alt kloge nok til at forstå, at det ville være en kæmpe tabersag for dem. Til gengæld vil de nok stritte kraftigt imod, når det gælder forslaget om at låse aldersgrænsen til 64.

Det er utroligt at så mange folketingsmedlemmer i de borgerlige partier, især hos Venstre, de konservative og Liberal Alliance, kan være misundelig på at en person, der har haft hårdt fysisk arbejde i min. 41 år, kan få tildelt "folkepension" på kr. 13.740,00 1, 2 eller 3 år tidligere end den pågældende ellers kunne få. Når det gælder officerer i hæren, kan de gå på pension når de fylder 60 år med en pension på 2/3 dele af den løn de har oppebåret. Var det ikke rimeligt at pensionsalderen også blev hævet for de grupper, så det følger den alder der gælder for alle andre? Og hvad med pensionsalder for hvornår folketingsmedlemmer og ministre kan pension? den burde vel også følge alle andre, men her hører man ikke noget, hverken fra folketingsmedlemmerne eller ministre, måske bortset fra Enhedslisten, SF og DF som dog har fremsat forslag til ændring.
Jeg kender et ægtepar, hvor begge var oberster i hæren, med en månedsløn på ca. kr. 60.000,00 (som de synes var lille). Nu er begge gået på pension som 60 årige med en pension hver på ca. kr. 40.000,00 om måneden. Jeg har ikke hørt at de borgerlige partier har udtrykt kritik af hærens tidlige pensionsalder på 60 år.

Der skulle stå "folketingsmedlemmer og ministre kan gå på pension"

Annonce