Fødevareministeren klar med stor oprydningsplan

Statsrevisorerne kritiserede i maj skarpt, at der ikke var tilstrækkelig kontrol med EU-landbrugsstøtte - nu vil Rasmus Prehn med syv initiativer rydde op
Foto: Ministeriet for fødevarer, landbrug og fiskeri
Rasmus Prehn, minister for fødevarer, landbrug og fiskeri
Fødevareminister Rasmus Prehn (S) offentliggør nu syv konkrete initiativer som led i oprydningen oven på Statsrevisorernes hårde kritik af Landbrugsstyrelsen i maj.

Statsrevisorerne og Rigsrevisionen vurderede, at styrelsen ikke at havde nok kontrol med EU's landbrugsstøtte. Den manglende kontrol betyder, at der er en risiko for, at nogle landbrugere kan have fået uberettiget tilskud.

"Opgaven var klar, da jeg tiltrådte som ny minister. Tilliden fra omverden og erhverv skulle tilbage og det nyetablerede Ministeriet for fødevarer, landbrug og fiskeri skulle bygges op med en sund og attraktiv kultur. Derfor søsatte jeg efter kort tid min 10-punktsplan, som er en række tiltag, der begyndte genopretningen og skulle give ministeriet en ny helt arbejdsform. Nu har jeg været her i et halvt år, fået et endnu bedre overblik, fået ansat en ny departementschef og arbejdet med de resterende punkter går fremad," siger Rasmus Prehn.

På baggrund af Statsrevisorernes og Rigsrevisionens i værksætter Rasmus Prehn yderligere syv initiativer, der skal gøre op med den mangelfulde kontrol:

"Men der er også kommet en hård kritik fra Rigsrevisionen, og derfor er vi klar til at tage det næste helt store skridt og få ryddet op én gang for alle."

Sagsforløb granskes

Konkret gennemføres der bl.a. en faktuel udredning af et sagsforløb, hvor der er sket opsplitning på flere CVR-numre. Tidligere direktør hos Folketingets Ombudsmand Jens Møller skal forestå udredningen.

Derudover laves der en bagudrettet systematisk gennemgang af alle landbrugsbedrifter, der er blevet opdelt i flere CVR-numre. Gennemgangen skal omfatte alle sager, hvor det er muligt at rejse tilbagebetalingskrav, hvis reglerne er blevet omgået.

Som et andet centralt initiativ skal der gennemføres et serviceeftersyn af andre risikoområder i alle styrelser under Fødevareministeriet:

Derfor giver vi nu hele ministerområdet et stort serviceeftersyn

"Jeg vil godt sætte en stor, tyk streg under, at der skal være tillid til mit system. Og der skal være orden i sagerne. Derfor giver vi nu hele ministerområdet et stort serviceeftersyn, så der skabes et overblik over, om der potentielt ligger andre problemer eller risici og lurer," siger Rasmus Prehn.

Fødevareministeren understreger, at hver en sten skal vendes:

"Hver en sten skal vendes, og hvis der er problemer, skal vi have lavet handlingsplaner og løsninger, der er til at tage fat på. God og tillidsfuld forvaltning er nøgleord, og med de her initiativer går vi længere end det, som Rigsrevisionen har haft fokus på."

Landbrugsstyrelsens hidtidige direktør fratrådte sin stilling i 31. maj.

"Stillingen som ny direktør vil blive slået op, og det bliver en hovedopgave at sikre en stærk forvaltningskultur," fremgår det af en pressemeddelelse fra Ministeriet for fødevarer, landbrug og fiskeri.

Kunstig opdeling af landbrugsbedrifter

Det står endnu ikke klart, om der vil blive krav om tilbagebetaling i sagen fra Landbrugsstyrelsen. Sagerne skal afklares nærmere med EU-Kommissionen, fremgår det af pressemeddelelsen.

De politisk valgte statsrevisorer kritiserede først i maj skarpt, at der ikke har været tilstrækkelig kontrol med landbrugstilskud. Det kan betyde tilbagebetaling af EU-midler.

Landbrugsstyrelsen blev kritiseret for manglende kontrol med, om landbrugsbedrifter har lavet en kunstig opdeling af deres bedrift for at omgå et støtteloft.

Statsrevisorerne nævnte et eksempel, hvor en landbrugsbedrift på 90 hektarer opdeles i tre selskaber, der hver søger om landbrugsstøtte.

Dermed kan alle tre selskaber få udbetalt op til den maksimale støtte og tilskud.

Rigsrevisionen har undersøgt sagen og har fundet frem til at selskaber med sammenfald i ejerkredsen i 2019 fik udbetalt 888 millioner kroner.

Statsrevisorerne kritiserer den manglende kontrol “skarpt”:

Statsrevisorerne kritiserer skarpt

“Statsrevisorerne kritiserer skarpt, at Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri i perioden 2014-2019 ikke har sikret en korrekt og tilstrækkelig kontrol af tilskud til landbrugere.”

Videre hed det i Statsrevisorernes beretning:

“Landbrugsstyrelsen ved for eksempel ikke, hvor stor en andel af de 888 millioner kroner, som er udbetalt i tilskud i 2019, der uberettiget er udbetalt til landbrugere, fordi de har opsplittet deres bedrifter.”

Der bliver hvert år uddelt omkring syv milliarder kroner i tilskud. Men Landbrugsstyrelsen har ikke 'sikret en tilstrækkelig kontrol' med modtagernes ejerforhold og har ikke 'i tilstrækkeligt omfang' sikret sig, at 'væsentlige krav' er overholdt.

De syv initiativer

Her er fødevareminister Rasmus Prehns syv oprydnings-intiativer:

 • Fremadrettet kontrol af landbrugeres bagvedliggende ejerforhold 

  Der skal udføres kontrol med bagvedliggende ejerforhold på alle tilskudsordninger, hvor der er risiko for omgåelse som følge af manglende kontrol af opsplitning af bedrifter. Landbrugsstyrelsen skal hurtigst muligt udvikle en effektiv kontrolmodel.  
 • Bagudrettet systematisk gennemgang af bedrifter med risiko for omgåelse

  Der skal foretages en systematisk gennemgang af landbrugsbedrifter, hvor der er risiko for omgåelse som følge af manglende kontrol af opsplitning af bedrifter. Gennemgangen skal omfatte alle sager, hvor det er muligt at rejse tilbagebetalingskrav.
   
 • Faktuel udredning af konkret problematisk sagsforløb

  Udredningen skal gennemgå det faktiske forløb i sagen set ud fra et juridisk perspektiv. Udredningen skal herunder forholde sig til, om der er tilsidesat regler eller almindelige forvaltningsretlige principper i forbindelse med myndighedernes behandling af de fire sager. På den baggrund kan der tages nærmere stilling til grundlaget for eventuelt at søge at drage enkeltpersoner til ansvar.
 • Ekstern analyse af Landbrugsstyrelsens væsentligste opgaver

  Der skal foretages en ekstern analyse af Landbrugsstyrelsens væsentligste opgaver, herunder udbetaling af mange milliarder kroner årligt samt arbejdet med at sætte rammerne for landbrugserhvervet gennem regulering. Svagheder og risici skal identificeres, og fremadrettede løsninger på problemerne skal udpeges.
 • Styrkelse af departementets tilsyn med hele ministerområdet

  Der skal igangsættes en markant styrkelse af det departementale tilsyn. Der skal oprettes et tilsynskontor i departementet og udarbejdes en styrket tilsynsplan. Derudover skal departementets dialog med Rigsrevisionen fortsat styrkes væsentligt.
   
 • Eftersyn af andre risikoområder under ministeriet

  Den gode forvaltning skal ikke kun sikres på landbrugsområdet. Alle områder skal kigges efter i sømmene. Der skal derfor også igangsættes et serviceeftersyn af andre væsentlige opgaveområder under Fødevareministeriet. Der skal skabes et overblik over problemer og risici samt mulige løsninger på hele ministerområdet.
 • Yderligere styrkelse af indsats for god forvaltningskultur

  Der er med fødevareministerens 10-punkts plan igangsat en indsats for at sikre god forvaltningskultur i Fødevareministeriet. Indsatsen skal styrkes yderligere.

Jan Kjærgaard er redaktør på Netavisen Pio.


placeholder

Kommentarer

Dejligt med en minister med n.... der kan få ting til at ske, og har styr på tingene, det har det ministerium manglet i tyve år. Og landbrugets brodne kar under Esben fra V, som tillod det svineri, der skal rygges op også af hensyn til de landbrug som holder reglerne.

Esben lunde Larsen ikke bare tillod svineriet han lagde direkte pres på sine medarbejdere i ministeriet for at sikre at de ulovlige udbetalinger kunne gennemføres. Da presset på ministeren blev for stort blev han sikret et lukrativt job i USA. Der skal grundlæggende gøres op med et politisk system hvor der ingen skodder er mellem stærke erhvervsinteresser og politikere der på ledende poster faciliterer ulovlighederne. Samtidig er det dybt provokerende for os almindelige borgere at se på hvordan disse politikere ikke bliver stillet til ansvar personligt og dømmes for ulovlighederne.

Annonce