Fødevareministeren: Verdens landbrug skal være klimavenlige

FN’s klimapanel peger i en ny rapport på, at landbruget spiller en afgørende rolle, hvis udledningen af drivhusgasser skal mindskes
Vores fødevarer fra jord til bord står for mellem 21 og 37 procent af de globale menneskeskabte udledninger af drivhusgas. Heraf kommer den største del fra landbruget.

Det viser en ny rapport fra FN’s klimapanel, IPCC.

Fødevareminister Mogens Jensen (S) hilser rapporten velkommen og støtter tanken om, at verdens landbrug og fødevareproduktion skal være meget mere klimavenlig: 

”Vi kan ikke bare fortsætte ned ad den samme vej. Landbruget og fødevaresektoren er nødt til at omstille sig til en mere klimavenlig produktion, og det er derfor positivt, at erhvervet selv har udmeldt meget ambitiøse klimamålsætninger. Vi skal passe bedre på klimaet, og vi skal bruge hele værktøjskassen for at understøtte landbrugets omstilling,” siger Mogens Jensen ifølge en pressemeddelelse.

”Vi og landbruget skal i fællesskab tage arbejdshandskerne på og omstille fødevareproduktionen i en grøn retning. For eksempel skal landbrugsstøtten bruges til at give landmænd incitament til at producere mere bæredygtigt, mens en jordreform skal understøtte udtagning af landbrugsjord og skabe ny natur,” siger Mogens Jensen.

Positivt at flere spiser klimavenligt

Fødevareministeren finder det positivt at flere spiser mere klimavenligt:

”Mange danskere er bevidste om, at mindre kød bidrager til en grønnere verden, og det er positivt, at danskerne selv tager affære og spiser mere klimavenligt,” siger Mogens Jensen.

Fødevareministeren er den 29. og 30. august vært for det internationale fødevaretopmøde World Food Summit 2019 i København. Her er temaet bæredygtig fødevareproduktion og fødevareforbrug.

Det politiske formål med afholdelsen af topmødet er at etablere en platform for ledere, som vil være med til at ændre det globale fødevaresystem til et bæredygtigt og sundt fødevaresystem.

FN’s klimapanel: Mindre madspild, flere grønsager og øget effektivitet

  

En ny rapport fra FN’s klimapanel, IPCC, tegner et ganske dystert billede af en verden, der i høj grad er præget af overforbrug og overudnyttelse af klodens landarealer.

 • En fjerdedel af klodens isfri landareal er i forfald på grund af mennesker. Dyre- og plantearter er i stigende grad truet på grund af skovrydning og intensivering af landbrug.
 • Menneskets gennemsnitlige indtag af kalorier vokset med en tredjedel siden 1961. Indtaget af kød og vegetabilsk olie er fordoblet.
 • Omkring to milliarder voksne på verdensplan er overvægtige eller fede, mens knap en milliard mennesker stadig er underernærede.
 • Mellem 25 og 30 procent af fødevarer, der produceres, går til spilde.
 • Hele 22 procent af den samlede mængde af drivhusgasser, der blev udledt til atmosfæren mellem 2007 og 2016, kommer fra jordbrug.

I klimarapporten nævner IPCC en lang række af tiltag, der både kan være med til at reducere udledning af drivhusgasser, øge optaget af den CO2, og som kan modvirke de negative konsekvenser, klimaforandringer og overudnyttelse af økosystemer og naturressourcer allerede har haft på landjorden:

 • Øge udbyttet fra landbruget, så vi producerer mere på samme areal.
 • Dyrke skovlandbrug, hvor landbruget integreres blandt buske og træer.
 • Rejse skov og genetablere ødelagte skovområder, så vi får mere vegetation, der kan hive CO2 ud af atmosfæren.
 • Øge jordens optag af CO2. For eksempel ved at genetablere drænede tørvejorde, som optager store mængder drivhusgas.
 • Omlægge vores kost, så den indeholder flere grøntsager, kornprodukter, bælgfrugter, nødder og frø frem for kød.
 • Reducére madspild.

Jan Kjærgaard er journalist på Netavisen Pio.


placeholder

Kommentarer

Jeg synes at vi skal lave debatter om etbarnspolitik.

Tak og venlig hilsen,

Annonce