Fødevareministeriets departementschef: "Vi har ikke hjulpet dig godt nok"

"Vores system har fejlet," erkendte afgående departementschef Henrik Studsgaard i sin afskedstale til afgående fødevareminister Mogens Jensen
Højst usædvanligt erkender afgående departementschef i det hidtidige Miljø- og Fødevareministeriet, Henrik Studsgaard, nu, at hans ministerium har svigtet afgående fødevareminister Mogens Jensen i skandalen om manglende lovhjemmel til aflivning af samtlige mink i Danmark.

Erkendelsen falder torsdag eftermiddag i forbindelse med ministeroverdragelsen fra Mogens Jensen til den nye fødevare-, landbrugs- og fiskeriminister Rasmus Prehn.

Uanset hvordan vi vender og drejer det, så har vores system fejlet. Vi har ikke hjulpet dig godt nok

"Jeg er virkelig oprigtigt ked af at tage afsked med dig. Uanset hvordan vi vender og drejer det, så har vores system fejlet. Vi har ikke hjulpet dig godt nok. Det er jeg ked af. Det er vi kede af i ministeriet. Det har du taget konsekvensen af. Det har jeg kæmpestor respekt for," siger Studsgaard, mens Mogens Jensen ser til med et noget blandet ansigtsudtryk.

Hans Engell vurderer på TV2 News torsdag eftermiddag, at Miljø- og Fødevareministeriets embedsmænd har svigtet "kæmpe stort" i mink-sagen - og at departementschef Henrik Studsgaard i særdeleshed har svigtet sin minister i et "skandaløst omfang".

"Så det er en gratis omgang"

"Så det er en gratis omgang," siger Hans Engell med henvisning til Studsgaards beklagelse over for Mogens Jensen ved ministeroverdragelsen.

Engell vurderer også, at Studsgaard er "sluppet utrolig billigt" fra sit medansvar for mink-skandalen

Engell vurderer også, at Studsgaard er "sluppet utrolig billigt" fra sit medansvar for mink-skandalen. Studsgaard undgår fyring, og forbliver således departementschef, men nu alene for det nye Miljøministerium:

"For kommer det til, at sagen munder ud i en kommissionsdomstol, så bliver Henrik Studsgaard uden tvivl en af hovedvidnerne," vurderer Hans Engell.

Redegørelsen om forløbet af mink-sagen, som Netavisen Pio gennemgik onsdag viser, at regeringens ministre gang på gang blev svigtet af sine embedsmænd.

Det fremgår således af redegørelsen, at end ikke op til pressemødet onsdag 4. november kl. 16.00, hvor offentligheden får besked om den forestående aflivning af alle mink i Danmark, bliver nu tidligere fødevareminister Mogens Jensen - eller andre ministre - orienteret om, at embedsmændene på tværs af ministerierne drøfter om der skal yderligere lovgrundlag til for at samtlige danske mink kan aflives på lovlig vis.

Mogens Jensen udstyres op til pressemødet med et talepapir og et pressenotat, men ingen af delene fortæller ministeren om, at embedsmændene drøfter om der rent faktisk eksisterer et tilstrækkeligt lovgrundlag.

“Det fremgår ikke af disse sager (Talepapir og pressenotat, red.), at der på embedsmandsniveau pågår drøftelser om hjemmelsgrundlaget for at udvide den hidtidige indsats med aflivning af mink til hele landet,” erkendes det i redegørelsen.

Panik kort før pressemøde

Det fremgår af redegørelsen, at der opstår panik lige op til pressemødet onsdag kl. 16.

Fødevarestyrelsen gør - via Miljø- og Fødevareministeriet - over for Justitsministeriet opmærksom på, at styrelsen ikke mener, at der er hjemmel til at slå alle mink ned i Danmark i den gældende lovgivning:

"(....) - kort før pressemødet kl. 16.00 sender Miljø- og Fødevareministeriet en mail til Justitsministeriet, hvoraf det fremgår, at Fødevarestyrelsen ønsker en kontakt til Justitsministeriet, fordi styrelsen ikke mener, at hjemlen kan  udbredes til hele landet. Justitsministeriet besvarer umiddelbart herefter mailen og angiver en kontaktperson."

Fødevarestyrelsens opfattelse når ikke frem til regeringens ministre før pressemødet eller i dagene efter

Fødevarestyrelsens opfattelse når ikke frem til regeringens ministre før pressemødet eller i dagene efter. Ingen af regeringens nærmeste topembedsmænd gør ministre i regeringen opmærksom på Fødevarestyrelsens opfattelse.

Mogens Jensen fik intet at vide

Det fremgår videre af redegørelsen, at Fødevareministeriets departementschef Henrik Studsgaard om aftenen den 4. november deltager “i drøftelserne om hjemmelsgrundlaget for at udvide den hidtidige indsats med aflivning af mink til hele landet, herunder på et møde med Fødevarestyrelsens direktion.”

Senere samme aften “tilkendegiver Miljø- og Fødevareministeriet over for Justitsministeriet, at det er Fødevarestyrelsens vurdering, at der ikke er hjemmel til aflivning af alle mink i § 30 i lov om hold af dyr, hvilket Miljø- og Fødevareministeriet kan tilslutte sig.”

Heller ikke nu tidligere fødevareminister Mogens Jensen får noget som helst at vide

Altså helt-helt afgørende oplysninger, men stadig får ingen ministre noget at vide. Heller ikke nu tidligere fødevareminister Mogens Jensen får noget som helst at vide - på trods af at det tidligere var aftalt mellem ministerierne, at det netop var Miljø- og Fødevareministeriet, der havde ansvaret for at få afklaret, om eventuelle yderligere tiltag omkring aflivning af mink krævede yderligere lovhjemmel eller ej.

Jan Kjærgaard er journalist på Netavisen Pio.


placeholder

Kommentarer

ja ja ja
Og jeg så debatten torsdag aften og tydeligt at se opositonen (blå blok)
med Drakula-huktænder der drybbede af blod i håb om at få taburetterne
på Christiansborg (regeringsmagten)og ingen tviel om at det er det de går efter.

Men jeg håber Mette Frederiksen holder ud for når corona-krisen er overstået
er der en Klima-krise der er meget mere alvolig og som vi ikke kommer af med
i løbet af få år, men snarre kan ødeelægge jordens økosystem for altid
Og hvis det er blå blok der kommer til at styre klima-krisen bliver det
først rigtig slemt

og måske er det lige nøjearktik det de kæmper om lige nu

For blå blok vil heller have vækst frem for, klima-tilpasning som haster
Luk olie-hanerne og gas og kul før det er for sent
Og skru op for VIND,SOL,OG BRINT-ENERGI OG DET KAN KUN GÅ FOR LANGSOMT

Jens nu er Venstre langt langt mere klimavenlig end Socialdemokraterne!

Ih ja. Det beviste de jo i de 14 år, de havde magten. Eller noget! Mener du også, at jorden er flad, og månen er lavet af grøn ost?

Invitation til Sex Club - http://kissia.club

Annonce