Folkebevægelsen mod EU: TTIP gavner ikke lønmodtagerne

Den danske fagbevægelse ser stort på arbejdstagernes rettigheder, når den støtter den transatlantiske handelsaftale mellem EU og USA (TTIP). Hovedparten af alle andre europæiske fagbevægelser peger på, at handelsaftalen vil føre til fald i beskæftigelsen.
Marie-Louise Knuppert, international sekretær i LO, skrev i et indlæg her på Netavisen Pio, at en påstand ikke bliver sand af at blive gentaget. Det har hun fuldstændig ret i. Derfor kan det undre, at Knuppert så ukritisk viderebringer EU-Kommissionens myte om, at TTIP ikke vil betyde forringelser for almindelige lønmodtagere.

LO har et utal af gange genbrugt Europa-Kommissionen og arbejdsgivernes yndede påstand om, at TTIP vil øge den disponible indkomst for danske hustande med 4.000 kroner om året. Og ligesom påstandene om øget vækst, eksport og beskæftigelse, er den baseret på en 2013 rapport fra Centre for Economic Policy Research (CEPR), som bliver kraftigt kritiseret af flere økonomer for sin forfejlede metodologiske fremgangsmåde og usandsynlige konklusioner.

CEPR studiet bygger på idéen om, at markedet altid vil sikre fuld beskæftigelse, såfremt lønniveauet frit kan stige og falde vis-a-vis efterspørgslen på jobmarkedet. For et land som Danmark er det selvsagt yderst problematisk, når fortalerne for TTIP villigt vil risikere vores ordentlige lønninger, som er en af grundstenene i vores velfærdssamfund.

Derfor er det sund fornuft, når den europæiske fagbevægelse (ETUC), og hovedparten af europæiske fagbevægelser, herunder hos vores naboer i Tyskland, forholder sig betydeligt mere kritisk til TTIP end den danske fagbevægelse. I diskussionen om TTIP henviser den europæiske fagbevægelse nemlig til rækken af eksperter, som konkluderer, at TTIP vil føre til fald i BNP, eksport og beskæftigelse, blandt andre økonomen Jeronim Capaldo, forsker ved Tufts University i Massachusetts, USA, og medarbejder ved FN’s International Labour Organization, ILO.

Der er ingen tvivl om, at også Capaldos studier er usikre - ligesom EU-Kommissionens også er, hvad de da også selv har indrømmet. Og det er netop det, der er pointen. Det er umuligt at spå om, hvad TTIP konkret vil betyde for vækst og jobskabelsen. Denne usikkerhed er ikke en myte. Den er et faktum. Derfor er det forstemmende at høre LO og Knuppert klamrer sig så tæt til Kommissionens myte om TTIP's fortræffeligheder og uden hjemmel eller belæg påstår, at TTIP gavner lønmodtagerne.

Hvornår præcist opgav den danske fagbevægelse at tage vare på lønmodtagernes interesser? En ting er sikker: Den danske fagbevægelse er en ensom TTIP-venlig stemme i den europæiske fagbevægelse. Heldigvis kæmper resten af den europæiske fagbevægelse stadig lønmodtagernes kamp.

Rina Ronja Kari (f. 1985) er medlem af Europa-Parlamentet for Folkebevægelsen mod EU.


placeholder

Annonce