Forbundsformand: Har Pape og Ellemanns vælgere ikke brug for tidlig pension?

Jeg kan kun frygte skræmmekampagner i den kommende valgkamp, når K-formand angriber ret til tidlig pension og kalder det ”rendyrket socialisme”, skriver formand for Serviceforbundet.
Foto: Pressefoto, Andreas Houmann, Det Konservative Folkeparti

De konservatives formand og måske-statsministerkandidat, Søren Pape Poulsen, der førhen er blevet beskyldt for at holde igen med politisk indhold for i stedet at spille den flinke dreng i skolegården, afliver nu den sidste del af den fordom.

Når han fra Folketingets talerstol beskylder regeringen, Mette Frederiksen og vel alle forligspartierne bag retten til tidlig pension - Arne-pension - for med aftalen at ”tage andre folks penge”, er der ikke lagt fingre imellem.

Ordene var ikke blot møntet på Mette Frederiksen, SF, Enhedslisten og Nye Borgerlige, men også DF, der på daværende tidspunkt mønstrede et stort antal mandater og støttede op om aftalen om ”retten til tidlig pension”.

På talerstolen hører man blandt andet Søren Pape sige følgende: ”At indføre en generel ret, der ikke handler om nedslidning men om, at hvis du har været nok år på arbejdsmarkedet - endda på deltid - så skal du kunne trække dig tilbage for andre folks penge, det er en mærkelig tilgang til dansk økonomi”.

Da Pape havde sat sig ned, lød det ”rendyrket socialisme, rendyrket socialisme” for lukket mikrofon.

Frygter aflivning af nødvendig ordning

Konservative og Venstre har allerede meldt ud, at de vil fjerne retten til tidlig pension, hvis et af partierne skulle få nøglerne til Statsministeriet.

Så her ved vi, hvad vi kan frygte: Nemlig en aflivning af en nødvendig ordning, der kan sikre, at mange mennesker får en værdig tilbagetrækning fra et langt og opslidende liv på arbejdsmarkedet.

Et udtryk for den tone, som de borgerlige kommer til at køre med i den kommende valgkamp

At Søren Pape og de borgerlige vil aflive retten til tidlig pension er ikke i sig selv nogen stor nyhed.

Man bør i stedet bide mærke i den meget voldsomme retorik. At Søren Pape kalder retten til tidlig pension for ”rendyrket socialisme” er nok mere et udtryk for den tone, som de borgerlige kommer til at køre med i den kommende valgkamp, end det er en korrekt betegnelse for aftalen.

Intet socialistisk

Retten til tidlig pension skal jo ses i forlængelse af velfærdsforliget fra 2006, der på mange måder reformerede pensionssystemet.

Et centralt punkt i aftalen var, at man lod pensionsalderen stige i takt med vores gennemsnitlige levealder. Samtidigt så vi desværre, at en gruppe mennesker – dem, der har taget det hårdeste fysiske slid og været allerlængst på arbejdsmarked – blev fuldstændigt nedslidt, inden de ramte den nye pensionsalder, der på grund af vores længere levetid bare blev ved med at stige og stige.

Derfor er der intet socialistisk ved retten til tidlig pension. Det er en løsning på en utilsigtet konsekvens af velfærdsreformen. Det kan undre, at den konservative formand ikke er bedre vidende, end han fremtræder.

Hvad med V- og K-vælgere?

Hvad der undrer mig endnu mere er faktisk, at Søren Pape og Jakob Ellemann-Jensen vil fjerne en ret, der også gælder for Venstre og Konservatives vælgere.

Vi ved, at Venstre og Konservative også får stemmer fra netop den gruppe af lønmodtagere, der har de fysiske hårdest job, og dermed har retten til
tidlig pension.

Måske skulle Venstre og Konservative spørge deres vælgere, hvad de egentlig mener om retten til tidlig tilbagetrækning?

Jeg forstår ikke, hvordan Søren Pape og Jakob Ellemann-Jensen kan finde det helt naturligt og i orden, at lønmodtagerne med de fysiske hårdeste jobs kun kan forlade arbejdsmarkedet efter et langt arbejdsliv, hvis de er halv- eller hel-invalide.

Vi må håbe, at vælgerne kan gennemskue de overfladiske slogans

I min optik har det absolut intet med politisk ideologi at gøre men handler i stedet om, hvorvidt man besidder empati og medmenneskelighed.

To kvaliteter, der bør gå igen på tværs af alle tænkelige politiske skillelinjer.

Vi må håbe, at vælgerne kan gennemskue de overfladiske slogans og måske har en bedre forståelse for, hvad ”rendyrket socialisme” er og ikke er.

Det er i hvert fald helt sikkert, at retten til tidlig pension ikke er socialistisk men blot en anstændig og nødvendig politik, der skal sikre, at de mennesker, der har slidt og slæbt hele deres liv - og er reelt nedslidte - kan få en værdig pensionisttilværelse.

Det vil til enhver tid undre mig, at man som Søren Pape og resten af det borgerlige slæng kan være decideret modstander af dette.

John Nielsen er forbundsformand for Serviceforbundet.


placeholder

Kommentarer

Brug det i valgkampen
“De borgerlige vil fjerne pensionen for de nedslidte der har været længst på arbejdsmarkedet”
Eller noget i den stil✊🇩🇰

At han på den måde vrænger "socialisme, rendyrket socialisme", får ham bare til at ligne en af uvidende amerikanske hillbilly-republikanere.

Men det er jo desværre også derfra, inspirationen og retorikken synes at komme, både når det gælder den mere og mere liberalistiske del af højrefløjen samt den identitetspolitiske og woke del af venstrefløjen. Det er på samme tid let gennemskueligt og stærkt anstrengende.

Kommentar:

Nu har alle politiske partiet jo deres ideologi, som de går ind for...

Når det er sagt, så er jeg helt uenig med Det Konservative Folkeparti i, at den såkaldte "Arnepension" skal afskaffes...

Til gengæld er der så en positiv udmelding fra Inger Støjberg og Danmarksdemokraterne, nemlig, at de ønsker at bibeholde den såkaldte "Arnepension"

I øvrigt vil Blå-Blok også sløjfe Seniorførtidspensionen, samt yderligere forringe Efterlønsordningen, så der er virkelig noget at tænke over ved næste valg, og frem for alt, hvor man sætter sit kryds, hvis man altså går ind for at bevare de nuværende pensionsordninger....

God Eftermiddag,

Erling Drews...

Jeg har ikke noget imod arne pensionen, kontanthjælpen,understøttelsen,og alle de andre offentlige ydelser,hvor
nogle forhøjelser er på flere tusind pr. md. Men hvorfor skal pensionisterne nøjes med 29 kr mere om måneden.
Pensionisterne betaler skat på lige fod med den øvrige befolkning.De brede skuldre skal bære de største byrder
lyder mettes slagord.Igen en vildledning af befolkningen.

Jeg er en af de pensionister der i år har fået en forhøjelse af pensionen på flotte 29 kroner om måneden.

Hvilke offentlige ydelser er det du mener er blevet forhøjet med flere tusinde om måneden. Har du et link til dokumentation for din påstand?

De borgerlige var i sin tid heller ikke vilde med at indføre folkepension og nu ser borgerlige grupper deres snit til at hæve alderen for folkepension så meget at færre og færre vil leve længe nok til at få den, samtidig med at værdien af folkepensionen løbende er blevet mindsket.

Søren Pape, er jo bange for at hans vælgere betaler skat, ikke bare mere skat, men at de betaler skat overhovedet. Er han og de andre borgerlige ikke bevidste om, at skat er den pris vi betaler for, at leve i et civiliseret samfund.

Gang på gang kommer det op i debatter - topskatten, den onde topskat, som de borgerlige vil have sænket, helst i al evighed. Her fremhæves der også tit, hvad de største firmaer betaler i skat og folk forføres af de store tal. Men hvis vi ser på, hvad den enkelte betaler procentvis i skat, så er de største skatteydere i Danmark, borgerne på overførselsindkomst, for her er der ingen eller sjældent nogle skatterabatter at hente, i form af, rentefradrag, arbejdsmarkedsfradrag eller andre skattemæssige fordele, så regnet ud på brutto vs. nettoindkomst, så betaler bunden af samfundet den højeste skat, uagtet at deres indkomst er betalt af det offentlige. Mens de rigeste betaler mindst.

Ligesom han er bange for 'den danske model', lønmodtagerne i den nedre ende af indkomstskalaen må jo ikke få det for godt. Nedslidte og syge borgere da slet ikke.
Hvis jeg har forstået det ret, så de borgerlige hellere et arbejdsmarked, hvor forhandlingen om løn foregår direkte mellem arbejdsgiveren og arbejdstageren, ingen regulering, ingen regler. Hvor potientielle arbejdstagere må kæmpe med hinanden for, at få lov til at arbejde til den lavest mulige løn. Så vil vi i lighed med udnyttelsen af udenlandsk arbejdskraft, se arbejdsgivere der kun tilbyder 30-40 kroner i timen, 'take it or leave it'. En 'dog eat dog' model.

Den model har været afprøvet i århundreder. Den model har kastet størstedelen af befolkningerne verden over ud i armod, fattigdom og sult.

Og her endnu en tanke.

I Danmark er der ingen der ikke modtager en del af kagen - infrastrukturen, statsstøttet offentlig transport, sundhedsvæsenet, gratis skoler og uddannelser, føj gerne selv flere til.

Derudover har vi universelle ydelser (ulighedsskabende) som gives til alle uanset behov - f.eks. børnepenge og folkepension (det sidste noget som stadigt færre reelt set har brug for).

Det sidste er de behovsbestemte ydelser (lighedsskabende), det er ydelser som, Arne-pensionen, intergrationsydelse, kontanthjælp og førtidspension, hvor borgerens oprindelse, helbred eller egen-økonomi, er afgørende for om man overhovedet kan få ydelsen. Og søger en borger om en behovsbestemt ydelse, så skal den syge og sårbare borger inden en evt. tilkendelse, trækkes igennem det der kun kan betegnes som en skærsild. Løbe spidsrod ned gennem et hav af offentligt ansatte, der vil bruge uanede resourcer og løgne, bare for at kunne give et afslag.

Jamen det er jo vores andres skattekroner der betaler ydelserne og derfor har vi ret til at slavebinde dem, hører jeg nogen sige. Der er ikke noget der hedder mine eller vores skattekroner, det er en retorik skabt af de borgerlige, og med den en ækel form for misundelse. Misundelsen på dem der har mindre end en selv.

Skat er prisen vi betaler for at leve i et civiliseret samfund (den tåler gentagelse)! Et samfund i ro, et samfund der hviler i sig selv og hvor tanken om et muligt oprør og revolution er en meget fjern tanke.

Mvh

Ms Flutterby

Ups, jeg glemte beskæftigelsesfradraget.

Hvis det var facebook, ville du have fået et hjerte for den kommentar! I stedet må du "nøjes" med et stående bifald. Fuldstændig spot on! Tak!

Annonce