Forhandlingerne om erstatning til minkavlerne i sin afsluttende fase

Regeringen håber at kunne præsentere en bred aftale om erstatning midt på ugen - Pris: 15 - 17 milliarder kroner
Forhandlingerne om erstatning til minkavlerne og følgehvervene er nu inde i sin afsluttende fase.

Der har været forhandlet intensivt i weekenden, og der forhandles videre mandag og tirsdag, erfarer Netavisen Pio.

Regeringens hovedforhandler er fungerende finansminister, skatteminister Morten Bødskov

Regeringens hovedforhandler er fungerende finansminister, skatteminister Morten Bødskov, men også fødevareminister Rasmus Prehn er med på regeringens forhandler-hold.

Håbet er, erfarer Netavisen Pio fra kilder tæt på forhandlingerne, at en bred, politisk aftale kan fremlægges for minkavlerne og offentligheden engang midt på ugen.

Regning på 15 - 17 milliarder kroner

Først i november blev det politisk besluttet, at samtlige mink af hensyn til folkesundheden måtte aflives.

Minkavlerne blev stillet i udsigt, at de kunne få udbetalt erstatning i løbet af november, men nu to måneder senere har minkavlerne endnu ikke modtaget en krone i erstatning.

Dog er Fødevareministeriet gået i gang med at udbetale arbejdsløn til minkavlerne for at have deltaget i aflivningen af Danmarks godt 15 millioner mink. Fødevarestyrelsen har i forbindelse med aflivningen lejet udstyr af mange minkavlerne. Også betalingen for leje af udstyr er nu så småt ved at blive udbetalt. Selve erstatningen har derimod ladet vente på sig.

Men nu er det ganske vist: Efter meget vanskelige forhandlinger - først og fremmest med Venstre - skulle der være lys forude for minkavlerne, pelserierne, minkfoderfabrikker og minkudstyr-grossister. Regeringen har sideløbende med forhandlingerne med Venstre løbende følt sig frem hos især SF, de radikale og de konservative.

De konservatives forhandler, finansordfører Rasmus Jalov, er dog uforstående over for Netavisen Pio's oplysninger om, at forhandlingerne om erstatning til minkerhvervet er i sin afsluttende fase:

"Hvem i al verden har fortalt dig det? Der er ugevis mellem forhandlingsmøderne," skriver Jarlov i en skriftlig kommentar Til Netavisen Pio. SF's fødevareordfører, Carl Valentin, oplyser, at SF ikke har været indkaldt til forhandlinger siden tirsdag i sidste uge.

Skatteyderne kan se frem til en udskrivning af de helt store.

Gennem det langstrakte forhandlingsforløb er erstatningsregningen bare steget og steget

Gennem det langstrakte forhandlingsforløb er erstatningsregningen bare steget og steget. Fra første udspil fra regeringen, der lød på tre-fem milliarder kroner, til en samlet regning, der nu er steget til 15-17 milliarder kroner, erfarer Netavisen Pio. I beløbet indgår erstatning til minkavlerne ti år frem.

Modtager man erstatning er man ude af minkavl for altid

Det indgår i aftalen, som nu tegner sig, at modtager man som minkavler erstatning, må man ikke senere starte op som minkavler.

Det ligger også i aftalen, at man som minkavler kan få lov til at genoptage sit hverv som minkavler efter udløbet af dvaleperioden, som udløber ved årets udgang. Men i så fald får man ikke erstatning for bygninger, maskiner og andet, men alene for aflivede mink og selve dvaleperioden.

Opdateret kl. 18.20 med kommentarer og oplysninger fra Rasmus Jalov (K) og Carl Valentin (SF)

Jan Kjærgaard er journalist på Netavisen Pio.


Flere artikler om emnet

Kommentarer

Nej, det er et helt vildt beløb, som Venstre nu er ved at afpresse skatteyderne for. Det bør S ikke gå med til. Hvad vil CEPOS ikke skrive.

Og ved samme lejlighed fordobles dagpenge satsen og efterlønnen genindføres ?? Bh 🌹🌹🌹🌹

Det ligner ren afpresning fra Venstre. Det må bane vejen for mange andre, der kan få erstatning for tabt erhverv.

Minkavlerne skal da ikke ha erstatning for bygninger og maskiner, det har de fleste vel afskrevet!
Så skatteyderne har betalt en gang, det må være nok!

Nu må man håbe de trækker de pelsede dyr fra, som de har solgt. Og får dræbt de sidste mink som gemmer sig på farmene. Stol aldrig på en der stemmer Venstre.

Det er fuldstændig vanvittigt at betale 10 år frem. Erhvervet har jo givet underskud de sidste 4 år.
Hvis Morten Bødskov givet minkavlerne så mange penge, har jeg tabt alt for ham.
Først offentlighedsloven, så nødløgnen og nu minken. Hvorfor hopper han ikke bare over til Venstre!

Claus Vilhelmsen: Offentlighedsloven har nu ikke noget med Mink erstatningen at gøre. Og Nødløgn? Hvilken?. Nu er det sådan, at han ikke bestemmer forretningsgangen i denne sag. Venstre har lagt et enormt pres på Regeringen. Det er årsagen til, at det først er nu der vil udbetales erstatning. Lad os nu se det i det rette lys.

Minkavl er et forældet erhverv, som burde være lukket ned for mange år siden ikke mindst pga. dyreplagerriet som finder sted. Men også grundet natur- og grundvandsforurening og gener i lokalområdet. 17 millioner mink i et lille land som Danmark, har også vist sig at være stor folkesundhedstrussel, som vi nu har set resultatet af.
Det er ikke kun minkavlerne som har mistet penge, hele samfundet har været belastet af dette erhverv, og hvem skal betale for oprydningen efter dette nedværdigende erhverv. Vores grundvand er forurenet og miljøstyrelsen har måttet give dispensation for højere forurenet drikkevand. Grænseværdierne har været hævet de sidste 7 år, hvilket er sundhedsskadeligt på en måde vi måske allerede kan se i sygdomsstatistikkerne. Hvem skal betale for rensning af drikkevandet i nær fremtid?
Minkavlerne har kun haft få år med høj indtægt for ca. 10 år siden, og det ser ud til at flere har haft underskud i de sidste år. Samlet set sidste år er fremkommet et underskud på næsten en mia. kr.
I øvrigt ser det ud til at erhvervet har sparet penge til destruktion af de døde mink, og fået løn for at slå minken ned. Det ville have været helt rimeligt, at avlerne selv var blevet pålagt at destruere de døde mink. De plejer jo selv at slå minken ned på nuværende tidspunkt. Det ville være helt rimeligt, når mange mennesker ville dø, hvis ikke regeringen havde grebet ind.
Det vil være helt urimeligt, hvis hver dansker skal give 2500,- kr. til 1000 minkavlere, til et erhverv som de fleste danskere ville være foruden. Vi vil kunne omlægge store dele af energisektoren til grøn vedvarende energi for de ca. 15 mia. kr. det beløber sig til. Urimeligt at unge mennesker i fremtiden skal stå med en sådan gæld for et døende erhverv.
Så i kontrakten om erstatning til minkavlerne bør det klart fremgå, at minkavl i Danmark er forbudt i fremtiden. Aldrig mere minkavl i Danmark !! 7,5% af al den ammoniak der udledes i naturen er forsvundet med nedlæggelsen af dette dyrekrænkende erhverv. Det kan betyde at vi i Danmark endelig lever op til miljøreglerne i EU.
Den udledte ammoniak har medvirket til ødelæggelse af biodiversitet. Folkesundheden er truet. Bliver erstatningen for høj, kan det blive endnu vanskeligere at få omlagt det øvrige landbrug !!!!!

Har selv i december Videre delt 2 meget oplysende artikler på min fb side om minkerhvetvet. Det har været i tilbagegang i de sidste 10 år, og flere minkavlere har lukket ned i de sidste par år. Regeringen burde have lavet deres erstatnings beregning ligesom holland: kun ud fra gennemsnittet af de sidste 5 år. Det er så sandelig ikke meget at regeringen har lytter til sine støttepartier

Det kan I ikke mene ! Ved 15 milliarder svarer det til at hver borger skal lægge ca 3000 i minkavlernes lommer eller til de kinesere eller andre som ejer farmene. Så kan de igen tage helikoptere til Copenhagen fur og få serveret champagne og kaviar, selv om de ellers ville være gået fallit i en branche, som i det store og hele er uønsket. Det må kalde på et folkeligt oprør - jeg vil i alle fald ikke være med.

Denne skitse for, hvordan erstatningerne betinges og udmåles, rejser langt flere spørgsmål, end den besvarer.
For det første lyder erstatningens størrelse voldsom. Regner vi f.eks. med 3 mia. til dækkede underleverandører, er der stadigvæk en gennemsnitlig dækning på ca. 12-14 mio. kr. pr. minkavler, hvilket er en årsindkomst på 1.2 mio. kr. pr minkavler i 10 år for en aktivitet der de seneste 5 år har været underskudsgivende for branchen som helhed.
For det andet er det kun minken og produktionsanlægget, der mistes fremover, medens ejendommen og jorden stadig er intakte værdier for avleren. Er der modregninger for anden anvendelse?
For det tredje må minkavleren som anført ikke drive minkavl fremover. Men hvordan kontrollerer man det. Gælder dette forbud også f.eks. familiemedlemmer og stråmænd, og hvordan afgøres stråmandsrollen?, og kan produktionsanlægget (især staldene) sælges til brug for anden avler, og bliver en salgssum modregnet i erstatningen. Ellers vil man bare se forretningen videreført i konens eller børnenes eller stråmandens navne og med en velspækket konto i banken og den samme reelle avler bagved.
For det fjerde. Hvad er reglerne for fortsat drift i selskabsregi. Når der er over 20 ejere i et andelsselskab her reglerne tidligere været sådan, at man ikke behøvede at oplyse sit ejerforhold til CVR-registeret. 21 personer kunne altså oprette 21 selskaber, som ingen kan se hvem ejer, og så med aktionæraftaler udlodde gevindsten, så forholdene svarer til det oprindelige personlige ejerskab.
For det femte. Kan en minkavler etablere sig i et andet land, medbringe sine aktiver og bevare aftalen.
Jeg synes at politikerne nøje skal huske, at man ikke ejer statskassen, men handler med borgernes penge i det igangværende kasinospil, der godt kunne ses som betaling af en pengeafpresser-lignende klemme for regeringspartiet selv. Vi har fået nok af skandaler, hvor staten med dårlige aftaler og regler har sjattet 10 - 15 mia. kr. ud, uden at man opnår nogen reel nytte af dem.
Først når man endeligt forbyder minkerhvervet, vil en sådan aftale formentligt kunne virke troværdig.

Så forventer vi da selvfølgelig, at dagpengene følger mink-pris-udviklingen, idet en socialdemokratisk regering jo selvfølgelig ligebehandler folk. At et døende erhverv skal forgyldes i erstatninger er vi pænt mange, der ikke fatter en bjælde af.

Socialdemokrater lærer altid på den hårde måde om “økonomiske forhold”. Per Hækkerup forærede Nordsøolien til nordmændene ved en fejltagelse i 1963. Her i 2021 foræres et helt erhverv til erhvervets kreditorer. I fremtiden kan man blot Google statsminister Mette Frederiksen og historien dukker frem. Trist! Fælles for de to situationer er “at ingen kender dagen i morgen”, med mindre man har lavet et fantastisk velgennemtænkt forarbejde. “Coronabekæmpelse kræver at man er et skridt foran coronaen” Det var den norske sundhedsministers svar på hvorfor Norge har klaret sig bedre end både Sverige og Danmark her under coronaen. Udtalelsen faldt under dagens Corona-pressekonference i Oslo.
De få oliefelter der blev tilbage til Danmark i 1963 overlod vi til Maersk. De danske politikere havde hverken økonomi eller teknologi til at drive olieproduktion. Måske skulle vi have overladt corona-bekæmpelsen til Novo Nordisk. Tænk hvad de kunne have udviklet for de 15 milliarder, som nu går til minkavlerne! Fogh var den første der højlydt nægtede at lytte til eksperter, Mette Frederiksen kørte videre i det spor og ønskede ingen konsulenter. “ Vi vil fejle”, sagde Mette Frederiksen pinligt ædru da coronaen tog fart. Eller måske skulle hun have overladt corona-bekæmpelsen til Maersk og taget en statsafgift, thi læs engang: “A. P. Møller Maersk-aktierne fortsætter sit ridt mod fordums styrke og brager op igen i dag. Ved middagstid stiger A.P. Møller omkring 4 pct. og krydsede tidligere tirsdag kurs 15.000 for første gang nogensinde. Koncernens markedsværdi er nu oppe på knap 290 mia. kr. Dermed har aktionærerne siden den første lock down under pandemien i foråret set værdien af selskabet stiger omkring 200 pct. - altså en tredobling.” Men måske er Maersk slet ikke interesseret i pandemi- bekæmpelse! Fogh ville ellers styre Danmark som en privat virksomhed. Det som Trump fik lov at afprøve i USA! Tænk hvis politikere og erhvervsfolk for alvor tog hinanden alvorlig til alles bedste! Så havde minkavlen nok overlevet i en eller anden form. Erhvervsledere er ofte mere kreative end politikere! Noget hverken Fogh eller Frederiksen vil erkende! Vi har alle aktier i demokratiet. Om vi vil det eller ej! Udbytte eller tab! Minken var et tab?!? Per Hækkerup var passiv i 1963. Mette var aktiv i 2020. Rettidig omhu! Et velkendt motto...Husk altid at komme hele vejen rundt om bordet, vær til stede, og træf modige beslutninger! Måske er det kunsten! Både hvad olien og coronaen angår, virker nordmændene som vindere. Læst på lektien, velforberedte og kæmper for hele Norge. Et langt land med forskellige livsvilkår. Hvalfangst foregår stadig under kontrollerede former. Læs: “ Norske kvalfangarar kan i år fange 1278 vågekval. Kvoten var den same både i 2019 og 2018. Berre tolv fartøy deltok i fangsten i 2019 då fangstresultat blei 429 kval. Tidlegare på 2000-talet deltok over 30 båtar i norsk kvalfangst.” Hvad lever de af højt mod nord i Norge? Hvad lever de af længst mod vest i Danmark? I Midtvesten i USA har folk ikke noget at leve af mere! Resultatet ses på TV2 kl. 16.00 onsdag den 20. Januar. Verden er mere kompliceret end som så! Selv Erna Solberg har sagt, at de sidste milliarder fra oliefonden (11.000 milliarder) er brugt på coronaen i den her omgang. Norge har brugt 400 milliarder. Dem som Mette Frederiksen skal ud og låne til en billig rente. Men betales af kommende generationer (nok ca. 300 milliarder) . Minken kommer til at koste 15 milliarder, mener skatteminister Morten Bødskov. Ellers en fornuftig mand! Der røg flyrejsen til udlandet i 2021. Sikkert godt for bekæmpelsen af pandemien. Så måske har Mette Frederiksen uforvarende gjort landet en stor tjeneste! Maersk-aktionærerne klarer den nok. Og må kæmpe med coronaens fristelser. En rejse til Syden og B117, den sydafrikanske og den brasilianske mutation i bagagen på hjemvejen. Skatteydere må altid betale for nationens politiske fejltagelser. I Norge hylder de stadig Per Hækkerup! 50 år efter. Måske bliver Mette Frederiksen den næste helt i Norge, hvis hun kan holde pandemismitten ude af Norden.

Jeg håber Morten Bødskov ser på den hollandske model, når kontrakten med minkavlerne skal underskrives, men det vigtigste er at Danmark bliver minkfri i fremtiden !!!!

Denne konkurs truede industri kan ikke være meget værd. De mange kinesiske medejere skal vel ikke både få knownhow overført og erstatninger ubetalt. Erstatninger skal vel stå mål med skatte betalinger de sidste 5 år minus landbrugsstøtten.

Annonce