Forhandlingssammenbrud: læger kræver højere løn

Forhandlingerne om en ny overenskomst for landets praktiserende læger er brudt sammen. Ifølge Danske Regioner er det urealistiske krav fra lægerne, der spænder ben for bedre lægedækning i hele landet og bedre tilbud til kroniske patienter.
Praktiserende Lægers Organisation (PLO) og Danske Regioner har i syv måneder forhandlet om en ny overenskomst for almen praksis. Parterne konstaterer nu, at knasterne som særligt går på aftalens økonomi sætter en stopper for de fortsatte forhandlinger. Der er ikke på nuværende tidspunkt aftalt flere møder.

Ærgrer mig på borgernes vegne
Den kuldsejlede aftale ærgrer det socialdemokratiske regionsrådsmedlem Anders Kühnau, der er forhandlingsleder for Danske Regioner og formand for Regionernes Lønnings- og Takstnævn:

"På borgernes og patienternes vegne ærgrer jeg mig virkelig over, at aftalen ikke bliver til noget. Aftalen ville i sin nuværende form sikre bedre lægedækning i hele landet, bedre hjælp til kronikerpatienter hos de praktiserende læger, tættere samarbejde mellem hospital og almen praksis om at sætte hurtigt ind i komplicerede sygdomsforløb og generelt højere kvalitet i almen praksis".

Fra den anden ende af forhandlingsbordet beklager man ligeledes sammenbruddet i forhandlingerne og fastslår at man er villige til at genoptage forhandlingerne på et senere tidspunkt. Formanden for De Praktiserende Lægers Organisation (PLO) Christian Freitag udtaler således:

Det er også planer, der skal ledsages af betydelige økonomiske investeringer

”Vi har i forhandlingerne haft nogle meget ambitiøse planer i spil – planer, der vil styrke almen praksis’ rolle i hele sundhedsvæsenet, herunder aflaste det pres, der er og vil komme på vores sygehuse og i den kommunale sektor. Det er planer, der stiller store krav til de praktiserende læger og ikke mindst vores personale, men det er også planer, der skal ledsages af betydelige økonomiske investeringer, hvis de skal realiseres. I den sidstnævnte del må vi erkende, at vi har haft vanskeligt ved at finde hinanden.” Milliardløft var ikke nok de praktiserende læger Regionerne har tilbudt PLO en samlet investering i almen praksis på 1,8 milliarder kroner fra 2018-2020. Inklusive pris- og lønfremskrivninger svarer det til cirka 2,6 milliarder kroner over de tre år. Samlet set ville almen praksis – hvis aftalen var blevet indgået med det nuværende indhold – opnå en vækst på mere end 12 procent i overenskomstens tredje år.

Vi har ret beset også mange andre vigtige områder i sundhedsvæsenet, der skal prioriteres

"Aftalen er strandet på PLO’s krav til økonomien, og jeg undrer mig over, at PLO ikke har taget imod det milliard-udspil, vi har lagt på bordet. Det vil ikke være forsvarligt af os i regionerne at strække os endnu længere på økonomien, for vi har ret beset også mange andre vigtige områder i sundhedsvæsenet, der skal prioriteres, siger Anders Kühnau".

Hvis man sammenligner med overenskomsten i industrien, så fastslår Anders Kühnau at lægerne burde være mere end almindelige tilfredse med en vækst på 12 procent. Formanden Regionernes Lønnings- og Takstnævn påpeger overfor Netavisen Pio, at det var 125 millioner i 2020, som skilte parterne fra hinanden i forhandlingerne:

"Det kan lyde af meget lidt, men vi har allerede strukket os utroligt langt. Det her handler ikke om nye opgaver. Det er udelukker om at der efterspørges em højere pris (fra PLO, red). Det her er en virkelig pæn overenskomst og vi kan ganske enkelt ikke strække os længere", lyder det afsluttende fra Anders Kühnau.

Fraværet af en løsning i forhandlingerne betyder at landets praktiserende læger nu vil fortsætte arbejdet under den økonomiramme og de vilkår, som er i den eksisterende aftale mellem praktiserende læger og Danske Regioner.

Jens Jonatan Steen er chefredaktør på Netavisen Pio.


placeholder

Annonce