Forsker: Krifa minder om en udvidet HR-afdeling

Den Kristelige Fagbevægelses budskaber har altid drejet sig om individuelle forhold fremfor kollektive aftaler, siger arbejdsmarkedsforsker.
Det er ikke svært at forstå, når folk fra fagbevægelsen bliver pikerede eller ligefrem vrede, når Krifa (Kristelig Fagbevægelse) hævder, at Krifa sikrer lønmodtagernes rettigheder bedre og billigere end den etablerede fagbevægelse.

Sådan lyder det fra arbejdsmarkedsforsker og lektor ved Københavns Universitet, Søren Kaj Andersen i et interview med Netavisen Pio.

Anledningen til interviewet er den video-kampagne rettet mod unge, som Krifa de seneste måneder har kørt på det sociale medie TikTok.

I næsten 90 procent af kampagnematerialet pynter Krifa sig med lånte fjer

Ud af 42 kampagnevideoer handler de 33 om arbejdsmarkedslovgivning, som alle lønmodtagere er omfattet af uanset medlemskab af en fagforening. Yderlige fire videoer henviser til overenskomster, som er indgået mellem andre faglige organisationer og arbejdsgivere.

Sagt på en anden måde: I næsten 90 procent af kampagnematerialet pynter Krifa sig med lånte fjer.

Du kan se Krifas kampagnevideoer her.

Mere lovgivning - færre aftaler

”Det er ikke overraskende, at de slår på de forhold, som er baseret på lovgivning. Krifa er i et meget begrænset omfang til stede med kollektive overenskomster. Så de har ikke det kort på hånden, som de kan henvise til,” siger Søren Kaj Andersen til Netavisen Pio.

”Det falder også i tråd med, at vi ofte ser Krifa komme på banen, når der er mulighed for, at vi kan få mere lovgivning og færre aftaler i det her land. Det vil give dem en større bane at spille på, så på den måde er det ikke overraskende,” siger Søren Kaj Andersen.

De mere hårde emner - løn , arbejdsvilkår - fylder ikke meget

Udover Krifas stærke fokus på arbejdsmarkedslovgivning, peger han på, at Krifa generelt i sine budskaber koncentrerer sig om individuelle forhold.

”Det er nogle gange lige før, at Krifa optræder som HR-afdelingens udvidede domæne, hvor det handler om, hvordan man (som ansat, red.) føler sig tilpas, de ansattes trivsel og den slags,” siger Søren Kaj Andersen.

”De mere hårde emner - løn , arbejdsvilkår - fylder ikke meget, fordi det ligger i de kollektive overenskomster, som de typisk ikke er med til at forhandle.”

Betaler ikke til fagligt arbejde

En del af Krifas medlemmer er ansat på arbejdspladser, hvor der er indgået overenskomst med en anden fagforening – typisk fagforeninger under Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH).

Krifa-medlemmerne er så ikke med til at betale kontingent til det faglige arbejde  og de rettigheder, som de i vid udstrækning nyder godt af.

de ansattes grundlæggende rettigheder ligger i de kollektive aftaler

Det rejser ifølge Søren Kaj Andersen et principielt problem, fordi det er frivilligt, om man vil være medlem af en fagforening.

”Mange Krifa-medlemmer er ansat under overenskomster, som de ”røde” fagforeninger forhandler. Så de ansattes grundlæggende rettigheder ligger i de kollektive aftaler indgået af den traditionelle fagbevægelse,” siger han.

”Det er netop kun gennem den frivillige tilslutning til organisationerne, at systemet bæres oppe, så de traditionelle fagforeninger kan indgå aftaler og have tillidsfolk på arbejdspladserne,” siger Søren Kaj Andersen, som også peger på, at netop lokalt valgte tillidsrepræsentanter, som kan tage fat i de mere håndfaste problemer, er stort set fraværende hos Krifa.

“Så det er ikke svært at forstå, hvis man bliver pikeret (over Krifa, red.). Det er en udfordring, der ligger hele vejen igennem aftalesystemet, at det netop er baseret på frivillighed,” siger Søren Kaj Andersen til Netavisen Pio.

Henrik Rasch er journalist på Netavisen Pio.


placeholder

Kommentarer

KRIFA er i bedste fald et komplet overflødigt foretagende, og det ville såmænd være relativt harmløst i sig selv, hvis de ikke levede af at bilde godtroende mennesker ind, at de (KRIFA) har noget at tilbyde, mens de i virkeligheden kun forhandler overenskomster med sig selv, og derudover bare vil sælge folk noget, de har i forvejen. Hvilket jo reelt tangerer sig plattenslageri.

Krifa er billig fordi de bliver sponsoreret af arbejdsgiver foreninger. Som medlem får du et billig kontingent uden indhold andet end, hvad der tjener arbejdsgiverne.

En "Bæredygtig" fagforening, som sikre arbejdsgiverne billig arbejdskraft.

Krifa undergraver direkte den danske lønmodtager og medføre dårlige løn- og arbejdsforhold. En form for omvendt Robin Hood fagforening.

Kender nogen som er medlem af en gul fagforening og som stemmer på Enhedslisten. Så kan forvirringen i et hoved vist ikke blive være. Det strider ganske enkelt mod al logisk tænkning.

På klimaområdet vil Danmark gerne være “ambitiøs” og “verdensmestre”!

Desværrre svarer det til på sikkerhedsområdet at nedlægge våbnene først! First moveres! First loserers!

Vi bør tage ansvar for vort eget nærområde. Sikkerhedsmæssigt!

Vi vil så gerne være verdens politibetjent på klimaområdet. Ambitiøse/verdensmestre!

På sikkerhedsområdet bør vi tilstræbe at være “gårdvagten der altid er på sin plads” og sørger for fred og ro og venskabelighed.

Det klares bedst ved at Norge, Sverige, Finland, Estland, Letland, Litauen, Polen og Tyskland og Danmark danner en fælles Østersø-forsvars-alliance.

Våbnene skal hovedsagelig være angrebsfly fra hangarskibe, der konstant placerer sig strategisk klogt.

Hvis Putin nærmer sig Østersø-landenes grænser på allle fronter, angribes straks!

Gårdvagten er altid parat!

Nordeuropæernes interesser er afgørende i forhold til Rusland!

En Østersø-forsvars-alliance vil i Rusland mødes med respekt! Idet USA spiller en helt anden rolle!

Nemlig rollen som stormagt!

Hvis amerikanerne ind imellem vælger at støtte the Baltic Sea Defence Association (BSDA) er det ok.

Afskrækkelse uden brug af atomvåben er det Nordeuropa har brug for! Slå først Arne princippet er afgørende!.

10.000 af droner bliver det næste! Styret af BSDA!

Altid på vagt! Russerne tar sig i agt!

Opbakningen i Norden ville være 95%.

Det ville Putin have respekt for!

NATO-skeptikere og forsvarsivrige i en og samme organisation BSDA.

Nærområde-forsvar!

Middelhavslandene ville formodentlig snart lave en pendant the Meditarainien Defence Association (MDA).

NATO skal naturligvis leve videre!

Men rollen som “gårdvagten der altid er på sin plads” er afgørende for BSDA.

Det er det Østersøens folk har brug for - dag og nat!

Selvforsynende på penge og våben. Med masser af gode venner i EU og i NATO og måske også en dag i Rusland.

Stem for et forsvarsansvar i BSDA - Østersø- forsvars-alliancen! Nærområdeforsvar!

Nordmænd går allerede ind for det.
Finland og Sverige ville elske det.
De baltiske lande ville juble.
Polakkerne ville tænke: Endelig gode venner!
Tyskland ville tænke. Netop! Det er jo det vi har brug for!
I Danmark ville NATO-tilhængere længe være skeptiske?

Vil BSDA være i stand til at erstatte musketer-eden paragraf 5 i NATO?

Ja, slå først Arne giver respekt hos krigeriske Putin!

En norsk Arne, en svensk Arne, en finsk Arne, osv.

Skolegården står samlet imod en tøvende Putin!

Hvis Putin trækker hele sit Arsenal frem!

Ja, så træder alle vennerne fra den anden skolegård NATO pludselig frem!

Vi må tage ansvar for eget nærområde!

Det forstår danskerne!

Også forsvarsmæssigt!

At afskaffe forsvarsforbeholdet handler ikke om nærområdet!

Men Afrika, Mellemøsten, verdenshavene, Nordatlanten, og Rusland!

Det er for stor en mundfuld for en dansk vælger!

Stem i stedet ja til et nyt nærforsvar Østersø-forsvars-alliancen!

Om det bliver norske partier der fremsætter forslaget først, ville være godt.

De har 11.000 milliarder i oliefonden at forsvare!

Nordmændene frygter Putin allermest!

Lad os støtte dem!

Tyskerne er allermest i usikkerhed om forsvarsspørgsmålet! Det tyske SPD ville elske en Østersø-forsvars-alliance!

Da Mette Frederiksen gik forrest med tesen energipolitik er forsvarspolitik burde det være naturligt om Danmarks statsminister som den første foreslog en Østersø-forsvars-alliance.

Vi skal være ambitiøse og verdensførende!

For en gangs skyld kunne der sættes mening bag ordene.

Nærområde-forsvar i eget farvand sammen med vennerne fra Hansestederne!

Ny vin på gamle flasker!

Danske studier i stedet for afrikanske studier!

Sig nej til at afskaffe forsvarsforbeholdet!

Sig ja til et nyt Østersø-forsvars-alliance!

Forslaget kommer alligevel på bordet efter et smalt nej.

Danskerne er derimod parate til at forsvare Østersø-landene!

At redde hele verden er ikke dansk stil!

Hippierne uddøde allerede i 1970erne med nejtak til atomkraft!

Men kampen med Putin tar vi gerne!

Vi har ligesom ikke noget valg!!!!!

Nu må vi selv til lommerne!

Vi må organisere os i nærområdet og selv betale hele kontingentet!

Annonce