Forsvarschef imødegår blå kritik af forsvarsministeren

Flemming Lentfer afviser beskyldninger om, at ministeren skulle have givet ham mundkurv på - Formanden for officererne: Der tegner sig et godt samarbejde
Foto: Forsvaret
Flemming Lentfer, forsvarschef
Forsvarschef Flemming Lentfer afviser, at han har fået mundkurv på af forsvarsminister Trine Bramsen (S).

“Nej, det har jeg ikke. Og det bedste bevis på det er, det er, at du sidder her,” siger han i et interview med Politiken.

Trine Bramsen er ellers af både formanden for officerernes faglige organisation, Niels Tønning, og Venstres og de konservatives forsvarsordførere, Lars Chr. Lilleholt (V) og Niels Flemming Hansen (K), blevet kritiseret for at ville føre ordet under det omdiskuterede dobbeltinterview med hende og forsvarschef Lentfer.

Journalisten bag interviewet og dennes tidligere arbejdsplads, Ritzau, har over for offentligheden ladet forstå, at Trine Bramsen oprindeligt slet ikke skulle have deltaget i interviewet med Ritzau - og fremstillet det som om, at Trine Bramsen møvede sig ind over - og tilsyneladende ikke ønskede at forsvarschefen blev interviewet solo.

Jeg havde brug for at stå ved siden af ministeren

Men i interviewet med Politiken forklarer forsvarschef Flemming Lentfer, at det var ham, der ønskede, at forsvarsminister Trine Bramsen deltog i interviewet:

“Jeg havde brug for at stå ved siden af ministeren,” siger forsvarschefen.

Flere gange undervejs i interviewet understreger forsvarschef Flemming Lentfer, at han og forsvarsministeren har et “fantastisk” samarbejde.

Fejer officer-kritik af bordet

Formanden for Hovedorganisationen af officerer i Danmark, HOD, Niels Tønning, har sammen med blandt andet formanden for Centralforeningen for Stampersonel, CS,  Jesper Korsgaard Hansen, i et  debatindlæg i Berlingske  9. februar kritiseret ministeren for at ydmyge forsvarschefen ved igen og igen at betegne ham som en styrelseschef. En kritik, som Niels Tønning gentog 10. februar i DR 2’s Deadline:

“Og hele chefstrukturen i forsvaret er jo en enstrenget ledelsesstruktur, og når man så ligesom piller ved autoriteten hos den allerhøjeste, så ryster hele huset.”

Tønning understregede, at hans kritik af forsvarsministeren også går på, at hun har talt til chefgruppen, som om de nu skal “i skole”:

“Udfordringen har været, for eksempel når forsvarsministeren har italesat de her udfordringer, der har været i forsvarsministerens område, så er det lykkedes forsvarsministeren at udstille en hel chefgruppe og sagt: ‘Nu skal I allesammen i skole. Det er jer, der har et problem med styring og kontrol’. Men det var det ikke.”

En stor del af den kritik fejer forsvarschefen nu af bordet:

Jeg føler mig ikke sådan beklikket på nogen måde

“Jeg føler mig ikke sådan beklikket på nogen måde,” understreger Flemming Lentfer således over for Politiken.

Som omtalt i Netavisen Pio 10. februar mener formanden for soldaternes fagforbund, HKKF, der tæller 4.500 medlemmer og har hærens korporaler, konstabler og værnepligtige som medlemmer, Tom Block, også, at en del af kritikken af forsvarsminister Trine Bramsen er skudt forbi.

Han deler således på “ingen måde opfattelse af, at Trine Bramsen skulle være’ uegnet’ som forsvarsminister, som Berlingske skrev i sin leder i fredags (5. februar, red.)”.

Tom Block mindede, om, at Forsvarskommandoen blev omdannet til en Værnsfælles Kommando og lagt ind under Forsvarsministeriet som led i et bredt politisk forlig tilbage i 2013. Og med en lovændring i 2017 blev det fastslået, at forsvarschefen rent faktisk er chef for en styrelse:

“Styringen af forsvaret og relationen mellem det politiske niveau og den militære ledelse har gennem adskillige år været spændingsfyldt og har i perioder slået gnister. Ønsket om politisk styring af forsvaret er helt legitimt i et demokrati og er blevet båret frem af brede politiske flertal især som konsekvens af episoder, hvor selv- og enerådigheden i forsvaret har givet anledning til problemer.”

“Dejligt og positivt”

Den konservative forsvarsordfører, Niels Flemming Hansen, finder det “dejligt og positivt”, at forsvarschef Flemming Lentfer “udtaler de her ting”:

så er det jo dejligt og positivt, at han nu lader sig interviewe alene og udtaler de her ting

“Hvis det er sandt, det, forsvarschefen siger, så er det jo dejligt og positivt, at han nu lader sig interviewe alene og udtaler de her ting. Det viser et eller andet sted, at det nytter, det pres, vi har lagt. Og det stiller et vindue en lille smule på klem i forhold til den åbenhed, vi gerne ser,” siger Niels Flemming Hansen til Politiken.

I kølvandet på officerernes og strampersonelets Bramsen-kritiske kommentar i Berlingske 9. fenruar skrev Venstres forsvarsordfører Lars Chr. Lilleholt på Twitter:

“Forsvarsministeren har med sin dybt uprofessionelle ageren skabt en dyb og historisk krise mellem det politiske og det operative niveau i Forsvaret. Nu må vi have statsministeren på banen, så vi kan få genskabt tilliden.”

Lars Chr. Lilleholt har hverken onsdag aften eller torsdag kommenteret Politikens opsigtsvækkende interview med forsvarschef Flemming Lentfer på Twitter.

Men til Politiken siger Lars Chr. Lilleholt, at han ikke er overrasket over forsvarschefens udtalelser:

Det er forventeligt, det, han siger her

“Det er forventeligt, det, han siger her. Hvad skulle han ellers sige? Forsvarschefen vil jo gerne blive ved med at være forsvarschef.”

Lars Chr. Lilleholt fastholder sin kritik af forsvarsminister Trine Bramsen:

“Det her ændrer ikke ved, at en journalist, da forsvarschefen tiltrådte, bad om et interview med forsvarschefen, og så fik et interview med også ministeren. Det her handler fortsat om, hvorvidt forsvarschefen og forsvarets medarbejdere har ytringsfrihed, og det handler om den nødvendige respekt, ministeren viser sin forsvarschef.”

Officererne efter dialogmøde: Det tegner godt

Netavisen Pio har spurgt formanden for officererne, Niels Tønning, om han har fejllæst situationen, når forsvarschefen tilsyneladende ikke føler sig talt ned til at forsvarsministeren:

Jeg synes, at vi sådan set har haft et rigtig godt dialogmøde med både forsvarschefen og ministeren

“Jeg synes, at vi sådan set har haft et rigtig godt dialogmøde med både forsvarschefen og ministeren (I fredags, red.). Og der er vi blevet betrygget i, at der vil ske nogle ændringer. Det venter vi så spændt på skal ske. Men nu har forsvarschefen allerede givet et par interviews (Radio4, Olfi, Politiken, red.), og det er et udtryk for at tingene udvikler sig i den rigtige retning.”

Kan man siger, at det er gået officererne mere nær, at forsvarsministeren ved nogle lejligheder har kaldt forsvarschefen for “styrelseschef”, end det er gået forsvarschefen nær?

“Det vil vi aldrig finde ud af. Jeg er ikke et øjeblik i tvivl om, at der tegner sig et godt samarbejde mellem forsvarsministeren, forsvarschefen og departementschefen. Dét, at der er kommet ny departementschef, er også en positiv ting,” siger Niels Tønning til Netavisen Pio og fortsætter:

Jeg er ikke et øjeblik i tvivl om, at der tegner sig et godt samarbejde

“Men som jeg også sagde på dialogmødet, som jeg i øvrigt ikke vil citere fra, så nytter det ikke, at uanset hvor godt et samarbejde de tre har, hvis ikke det opleves uden for Slotsholmen. Fordi, det er jo ikke min perception, der er interessant. Det, der er interessant, er hvad soldaterne oplever ude ved enhederne. Det er vigtigt, at der gives plads til chefniveauet på alle niveauer. Det nytter ikke noget, at det er ministeren, der tegner forsvaret. Det er forsvarschefen, der tegner forsvaret. Og hans underlagte chefer skal også have plads til at lede.”  

Jan Kjærgaard er journalist på Netavisen Pio.


placeholder

Kommentarer

Niels Tønning
Det var vel nok et fejlskud mod Forsvarsminister Trine Bramsen
Uproffesionelt!

Dejligt udtryk - og jeg er enig.
De der satte dét her igang, tænker sig forhåbentlig lidt mere om en anden gang.

Godt at der blev ro i lejren...så kan vi alle koncentrere os om noget der er vigtigere

Snart tryner Mette sundhedsmyndighederne og lukker egenrådigt landet ned, men så siger Mølbak, at det var han godt nok enig i. Så tryner Trine Bramsen forsvarschefen, men så siger Lentfer selv, at han overhovedet ikke er trynet. Og så var der lige sagen om hele oppositionens topledergruppe, der aldrig havde hørt en lyd om uenighed blandt eksperterne, da landet blev egenrådigt blev lukket ned af statsministeren ... øh indtil Henrik Dahl lige kunne oplyse at han og alle de andre var orienteret fra starten. Det hævder i hvert fald oppositionen som efterhånden står som en krøllet skare af lidet troværdige sensationsjægere, der i et fortvivlet forsøg på at finde ofre for statsministerens påståede egenrådighed grænsende til magtbrynde synes blive klædt af gang på gang. Uha uha, hvor pinligt kan det her nå at blive.
Sagen er vel bare, at hun egentligt gør det rigtigt godt og bare er både mere kompetent og tillidvækkende, end vi har set på denne post i mange år.

Jeg tror vi har et forsvar som vi kan være tilfredse med,
og vi har en forsvarschef, som ved at han også er styrelses chef.
Men vi har et problem, vi har et medie cirkus, som ingen kan være
tjent med, og vi har en opposition, som opfører sig som en flok uvorne
unger, som mangler en barnepige (mand) som kan holde styr på, hvad der
er sandhed og hvad der er usandheder. Når venstre og Konservative
tror mere på bladsmører, som på en minister, siger det mere om den
politiske andedam, end det siger om vores ministre og regering.

Hear hear Spot on !

En forsvarschef med format. Det tyder godt for forsvarets fremtid. At borgerlige politikere går i sko der klemmer, er pinligt.

Venstres forsvarsordfører burde skamme sig, han nedvurderer kort og godt den nye forsvarschefs intelligens. Det er frækhed uden lige at sige, hvad skulle han ellers sige, han vil gerne være forsvarschef fortsat, helt ærligt LCL fra V, det her kræver en undskyldning, både til Bramsen og forsvarschefen.

“Hvis det er sandt, det, forsvarschefen siger ..." siger de konservatives ordfører. Betyder det, at han ikke er helt sikker på at forsvarschefen taler sandt?

“Jeg havde brug for at stå ved siden af ministeren,” siger forsvarschefen.
Hvorfor siger Lars Christian Lilleholt, "hvis det forsvarschefen siger er rigtig".
Det synes jeg bør fremkalde et svar fra LCL, hvad mener du.?
Og det samme spørgsmål bør stilles til Niels Flemming Hansen Hvad mener du.?
De påstår, at forsvarschefen kommer med en LØGN, når han oplyser,
"Jeg havde brug for at stå ved siden af ministeren”.
Men jeg tror ikke, at det er medier som har været meget hårde ved
Forsvarsministeren, som har en interesse i at udstille disse 2 borgerlige
ordfører på forsvarsområdet, som har rettet meget uhæderlige angreb
på regeringen, og især på forsvarsministeren, "NU MÅ METTE GRIBE IND"
da disse to folkevalgte påstod, at Trine Bramsen havde givet Lentfer
mundkurv på, da de mente at TB havde MØVET sig med til dette interview.

Pinligt at ansvarlige politikere valgt af borgerlige vælgere ikke har mere pli.
Hvornår kommer undskyldningen?
Den oplever vi nok ikke i dette århundrede!
Godt vi har en dygtig forsvarsminister og forsvarschef!
- når vi skal nøjes med uhæderlige borgerlige skrigehalse...

Forsvarschefen er velvalgt. Han kan vi som samfund have tillid til og ikke mindst har soldaterne en leder de kan følge. Men der skal nok også fortages en række tidlig pensionerer af officerer af typen "frem ad" og som erstattes med officerer der kommander "følge mig"

Hun er den dygtigste forsvarsminister vi har her en minister der fjerner de brodne kar så vi har et troværdigt forsvar. At der så er nogle der bliver sure og eller misundelige det er hvad det er men at pressen og borgerlige politikere hopper med er pinligt

Annonce