Frem med løsningerne – væk med forargelsen

Vi skal debattere åbent, ærligt og med fødderne solidt plantet i virkeligheden. Ellers fortsætter udlændingedebatten med at splitte og polarisere.
I mandags fremlagde Socialdemokratiet - med Mette Frederiksen i spidsen – en ambitiøs og helhedsorienteret plan på udlændingeområdet. Politiske modstandere fandt hurtigt forargelsen og automatreaktionerne frem og kastede sig frådende over en række af udspillets forslag. Desværre fokuserede både medier og politiske modstandere nærmest udelukkende på udspillets mest vidtgående forslag – at muligheden for at søge spontan asyl i Danmark skrottes.

Men vi har brug for en mere dybdegående, oplyst og realistisk debat. Hvor vi kan debattere åbent, ærligt og med fødderne solidt plantet i virkeligheden. Ellers fortsætter udlændingedebatten med at splitte og polarisere.

Ingen påstår, at Socialdemokratiet har fundet et gyldent columbusæg eller en genial snuptagsløsning. For ingen af delene findes. Men i udspillet fremlægger Socialdemokratiet en række forslag, der til sammen kan skabe kontrol over flygtningestrømmene, bedre forhold i nærområderne og demokratisk frihed for nydanskerne. Specielt det sidste område er blevet overset af medierne.

Kontrol over tilstrømningen
Antallet har en betydning. Hvis man havde sagt sådan for bare få år siden, var man blevet udskreget som inhuman eller højrepopulist. Men man er hverken fremmedfjendsk eller hadefuld, fordi man er bekymret for, at Danmarks befolkningssammensætning ændrer sig markant: På bare 10 år har 150.000 mennesker søgt om asyl i Danmark. Heraf har 90.000 fået opholdstilladelse. Og oven i dét tal skal man lægge indvandringen.

Man er hverken fremmedfjendsk eller hadefuld, fordi man er bekymret for, at Danmarks befolkningssammensætning ændrer sig markant

Mange indvandrere og efterkommere klarer sig heldigvis godt. De arbejder, uddanner sig og bidrager til fællesskabet Danmark. Desværre er der også en del, der ikke bidrager. Det drejer sig primært om en gruppe ikke-vestlige indvandrere, flygtninge og efterkommere. Nogle af dem lever i parallelsamfund, hvor demokratiske principper er truet af et stålsat patriarkat. Mange – især indvandrerkvinder – er uden for arbejdsmarkedet.

Derfor er Socialdemokratiets forslag om at skrotte den spontane asylansøgning og sætte et loft over ikke-vestlig tilstrømning bydende nødvendige. Med kontrol over tilstrømningen kan vi sikre en bedre integration, der kommer hele Danmark, ikke mindst udlændingene, til gavn.

Blandede boliger – blandede skoler
Et loft alene kan selvfølgelig ikke løse problemet. Integrationsindsatsen skal oppes, og parallelsamfundene rives ned. Demokratiet trumfer altid religiøs dogmatik – og vi har brug for et opgør med social kontrol.

Vi har brug for en åben, oplyst og konstruktiv debat – og et nationalt kompromis om udlændingepolitikken

Som socialdemokrat tror jeg på, at blandede skoler og boligområder styrker integrationen. Der skal ikke være mere end 30 procent indvandrere på en skole eller i et boligområde. Og friskoler, der undergraver integrationen, skal lukkes ned. Alle børn fra udsatte boligområder skal opskrives til vuggestue og børnehave, så de lærer sproget og møder andre børn.

Der findes – desværre – ingen snuptagsløsninger på udlændingeområdet. Vi har brug for en åben, oplyst og konstruktiv debat – og et nationalt kompromis om udlændingepolitikken. De politiske modstandere skal pakke automatreaktionerne væk. For Socialdemokratiets udspil er et godt og nødvendigt skridt på vejen.

 

Mads Hvidbjerg Kristensen er hovedbestyrelsesmedlem i Danmarks Socialdemokratiske Ungdom (DSU).

Dagens Pio klumme’ er en fast spalte på Netavisen Pio, der udkommer fem gange om ugen med provokerende, nytænkende og debatskabende indlæg, som sætter dagsorden i arbejderbevægelsen.

Klummen er alene udtryk for skribentens egen holdning.

‘Dagens Pio klumme’ er en fast spalte på Netavisen Pio, der udkommer dagligt med både provokerende, nytænkende og debatskabende indlæg. Klummen er alene udtryk for skribentens egen holdning.

Mads Hvidbjerg er medlem af Danmarks Socialdemokratiske Ungdom (DSU)


placeholder

Annonce