Annonce

Frimarkeds­fundamenta­lismen vil kun forværre klimakrisen

Løsningerne på klimakrisen er på en og samme tid et angreb på den neoliberalistiske politik der har præget verden siden den kolde krigs afslutning.
Uansvarlig, ureguleret og vulgær kapitalisme kan ikke gå hånd i hånd med løsningerne på de klimaforandringer, der truer verdenssamfundets stabilitet og bæredygtighed. Uden et borgerligt selvopgør med de sidste 30 års frimarkedsfundamentalisme, vil de borgerlige aldrig være i stand til at levere troværdige svar på klimakrisen.

Alle ville være grønne

I valgkampen lovede Liberal Alliance 3,7 mia. kr. hvert år til forskning og udvikling af nye grønne teknologier. Nu skulle partiet, der ellers fejrede at man havde sænket registreringsafgiften for benzinslugerne forsøge at gøre sig selv grønne. Sammen med lavere skatter var det rundt regnet partiets løsning på klimakrisen. Det var den mængde statslige initiativer selerne kunne holde til på en minimalstatsliberalist.

Ingen af dem vil lave grundlæggende om på det vækstparadigme

Venstre fremlagde et lidt længere program, der dog ikke indeholdt synderlige krav til et landbrug, der står for 22 procent af Danmarks udslip af drivhusgasser. Og fælles for de to partier er, at ingen af dem vil lave grundlæggende om på det vækstparadigme, der er den direkte årsag til den eksplosive stigning i verdens samlede CO2-udspil.

Siden 90’erne er den internationale frihandel eksploderet. Det samme er udslippet af drivhusgasser. Det kalder på et opgør med et internationalt økonomisk system, der langt fra tager sociale- eller klimamæssige hensyn, men ene og alene er optaget af, at forhindre handelshindringer for at øge den privatøkonomiske aktivitet.

Den økonomisk system er i krise

I dag står vi i en virkelighed, hvor vores samfundsmodel må forandre sig grundlæggende for at kunne levere varige og bæredygtige løsninger for en klode i massive problemer. Det liberalisterne systematisk har brugt 30-40 år på at rive ned skal genopfindes: deregulering skal erstattes af markedsregulering, nedskæringer skal erstattes af massive investeringsprogrammer, CO2-udledningen skal prissættes og forureneren skal betale. Større stat, mere regulering, flere kollektive løsninger.

Selv nationalbanken har nu påpeget, at klimaforandringerne skal integreres i finans- og pengepolitikken

Klimakrisen har gjort debatten om vores økonomiske system højaktuel. Selv nationalbanken har nu påpeget, at klimaforandringerne skal integreres i finans- og pengepolitikken. Der er ikke tale om en afvisning af markedskræfterne som et grundlag for vores økonomiske system, men en genopfindelse af den stærke socialdemokratiske blandingsøkonomi, der indeholder lige dele skepsis og optimisme omkring den usynlige hånds evne til at løse samfundsproblemer. Markedet vil aldrig blive vores tjener, hvis vi ikke regulerer det.

Løsningerne på klimakrisen er på en og samme tid et angreb på den neoliberalistiske politik der har præget verden siden den kolde krigs afslutning og som har ført en globalisering med sig, med alvorlige skyggesider. Opgaven er ikke blot at opsætte flere vindmøller og forske i grønne containerskibe. Nu skal vi skabe en økonomi, der skaber og styrker den sociale og klimamæssige bæredygtighed.

‘Dagens Pio klumme’ er en fast spalte på Netavisen Pio, der udkommer dagligt med både provokerende, nytænkende og debatskabende indlæg. Klummen er alene udtryk for skribentens egen holdning.

Alexander Grandt er Kommunikationschef i tænketanken Cevea. 


Flere artikler om emnet